Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Práh, Praha 1998. Obsahuje dobové fotografie.

170,00 Kč

Dita, Praha 1996. 1. vydání. Výbor z Pamětí, projevů a dokumentů 1940-1947.

170,00 Kč

BETA, Praha 2008. 1. vydání. Britské ministerstvo zahraničí a československá emigrace ve Velké Británii 1939-1945

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1996. 1. vydání. Obsahuje dobové fotografie.

130,00 Kč

Komenium, Praha 1947. 2. vydání. Věnování autora.

130,00 Kč

Nadace Terezínská iniciativa, 1997. 1. vydání.

130,00 Kč

Městský národní výbor v Ostravě, Ostrava 1965.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1953. Obsahuje fotografie dokumentů.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1989. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení a fotografií.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1986. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1985. 1. vydání Obsahuje mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Památníček z vojny. 1932. Pravděpodobně Olomouc. Mnoho fotografií. řada přípisů, vzadu orig. fotografie . 30 ks.

3300,00 Kč

Text v němčině. Obrazová publikace. Carl Werner, Reichenbach bez datace (1943?). Hans Liska (1907-1984)- známý německý malíř, který sloužil německé armádě během druhé světové války. V letech 1942 a 1943 vydalo německé nakladatelství Carl Werner v Reichenbachu,které bylo financováno ze zdrojů Junkers Flugzeug a Motorenwerke AG, dvě alba s Liskovými kresbami a ilustracemi, jež měly potěšit vojáky ve frontové linii a zaměstnance továren na výrobu zbraní. Toto album je jedním ze zmiňovaných dvou ...

830,00 Kč

Fotografická publikace. Mnoho fotografií zbraní, armády a podobně. Naše vojsko, Praha 1949. 1. vydání.

230,00 Kč

Srbové v balkánské válce 1912-1913. Text v němčině. Mnoho obrázků. Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart 1913.

330,00 Kč

Hlavní dokumenty norimberského procesu o zločinech nacistů proti Československu. Obálka Boris Haniš. Fotografie Karel Hájek. Ministerstvo informací, Praha 1946. 1. vydání.

330,00 Kč

Záznamy od roku 1930 do roku 1939. Text v polštině, Cieszyn- Těšín.

330,00 Kč

Český novinář v Belgii a ve Francii roku 1940. Propaganda třetí říše. Velmi zajímavý dobový dokument. Mnoho fotografií. Typografie Rudolf Hála. Obsahuje mapu. Orbis, Praha 1942.

170,00 Kč

Karikatury. Obrazová publikace. Svaz přátel SSSR v ČSR, Praha 1946. 1. vydání.

330,00 Kč

Naše vojsko - MNO, Praha 1965. 1. vydání.

1300,00 Kč

Katalog