Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

BETA, Praha 2009. 1. vydání.

630,00 Kč

Vlastním nákladem autora, 2019. 2. upravené vydání.

330,00 Kč

Dům tisku, Ústí nad Labem 2009. Obsahuje CD.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 2011. Dotisk. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Rebo Productions CZ, Dobřejovice 1995. Dotisk 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Mustang, Plzeň 1995. 1. vydání.

170,00 Kč

Themis, Praha 2002. 1. vydání.

130,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2013. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Karolinum, Praha 2016. 1. vydání.

170,00 Kč

Host, Brno 2010. 1. vdání.

130,00 Kč

P3K, Praha 200ý. 2. vydání.

130,00 Kč

Tilia, Praha 2007. Dokumentace, identifikace i restituce kulturních statků obětí II. světové války.

130,00 Kč

Ústav pro soudobé dějiny Academie věd České republiky. Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě. Praha-Opava 2002.

230,00 Kč

BB/art, Praha 2005. 1. vdání v českém jazyce

170,00 Kč

Computer Press, Praha 2007. 1. vydání. Ilustrace Darko Pavlovič.

430,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2018. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

270,00 Kč

Čs. obec sokolská, Praha 1948. 2. vydání. Soubor šesti projevů.

130,00 Kč

Svaz čs. důstojnictva, Praha 1937.

170,00 Kč

L.Mazáč, Praha 1931.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1961. 1. vydání. Obsahuje fotografie a několik map.

170,00 Kč

Protektorátní plakát. Propaganda - jen ke studijním účelům.

4300,00 Kč

V.Neubert a synové, Praha 1947. 1. vydání. Obálka Emil Filla.

330,00 Kč

Katalog