Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Rudé právo, Praha, 1950. Ročník IV. číslo 5.

60,00 Kč

V paměti českých veteránů. Montanex, Ostrava 2013. 2. doplněné vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1958. 1. vydání.

130,00 Kč

Gustav Voleský, Praha, 1938.

230,00 Kč

Monatsschrift für das Heimatliche Kulturleben 15.Jahrgang 1933. Text v němčině.

130,00 Kč

Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR v Praze 1946. 2. vydání.

230,00 Kč

Nakladatelství - Brno 1948.Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Profil, Ostrava 1990. 1. vydání.

170,00 Kč

Kronika války - rok 1914. Konvolut dobových časopisů Kriegschronik z roku 1914. cca 60 čísel.

530,00 Kč

Vlastním nákladem N.Tvrdý, Praha. 14 autentických dokladů září 1938.

170,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha 1929.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1961. 1. vydání.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1951. 1. vydání.

230,00 Kč

Tilia Šenov u Ostravy, 2004. 1. vydání.

270,00 Kč

Columbus, Praha 2014. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Paseka, Praha 2011. 1. vydání.

130,00 Kč

Plzeň, 1946. 2. vydání.

170,00 Kč

Praha,1946

330,00 Kč

Rybka Publishers, Praha 2010

130,00 Kč

Volvox Globator,Praha 2014. 1. vydání.

130,00 Kč

Katalog