Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Protektorátní plakát. Propaganda - jen ke studijním účelům.

4300,00 Kč

V.Neubert a synové, Praha 1947. 1. vydání. Obálka Emil Filla.

330,00 Kč

Melantrich, Praha 1930,. 2. vydání.

230,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1957. 1. vydání.

230,00 Kč

Uveřejnilo ministerstvo informací, Londýn, Anglie, nedatováno.

270,00 Kč

Academia, Praha 1990. 1. vydání.

230,00 Kč

Řada fotografií a dokumentů. J. Zimák, Bratislava 1938. Druhé, opravené vydání. Jako příloha: Československo- maďarská válka o SLovensko roku 1918- 1919.

1300,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1999. 1. vydání.

330,00 Kč

Dvacet let p.pl. 34 S.J.C. v Bruntále, 1938. Leták s razítky a orig. známkami.

130,00 Kč

Nakladatelství letecké literatury Svět křídel, Cheb 2008. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

430,00 Kč

Lípa, Vizovice 1996. Podpis autora.

170,00 Kč

Svaz čš. důstojnictva, Praha 1938. Typografie L. Sutnar.

230,00 Kč

PROSTOR, Praha 2014. 1. vydání.

230,00 Kč

Vojenský archiv, Praha 1927. Obsahuje mapy.

230,00 Kč

Nakladatelské Družstvo Máje, Praha 1948.

130,00 Kč

Tempos, Bratislava 1948. 2. vydání.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1949. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Náklacem Universum Č.A.T., 1946. 106 snímků Oldřicha Smoly.

130,00 Kč

Knižní klub, Praha 2010. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

Nakladatelství Svoboda, Praha 1948.1. vydání. Díl II.

130,00 Kč

CESTY, Praha 1997. 1. České vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Katalog