Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

Moravský legionář v Brně, 1932.

230,00 Kč

Moravský legionář v Brně, 1931.

330,00 Kč

Vyšehrad, Praha, 2010.

230,00 Kč

Columbus, spol. s r.o., Praha 2010. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, Praha 1998. Text v českém a anglickém jazyce.

130,00 Kč

Cigaretten-Bilderdienst, Hamburg 1936. Obsahuje mnoho dobových fotografií. Text v němčině.

330,00 Kč

Naše vojsko, Praha , 1985,1986, 1988, 1993, 1994, 1. vydání. Ares, Praha 1997. 1. vydání.

830,00 Kč

Praha 1930. Obsahuje dobové fotografie

130,00 Kč

BB/art s.r.o., Praha, 2008. 1. vydání v českém jazyce.

830,00 Kč

Lípa, Vizovice 1996. Podpis autora.

170,00 Kč

Osvětový odbor družiny dobrovolců, Praha 1937.

130,00 Kč

ČIN, Praha 1938.

130,00 Kč

Rudé právo, Praha, 1950. Ročník IV. číslo 5.

60,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1958. 1. vydání.

130,00 Kč

Gustav Voleský, Praha, 1938.

230,00 Kč

Monatsschrift für das Heimatliche Kulturleben 15.Jahrgang 1933. Text v němčině.

130,00 Kč

Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR v Praze 1946. 2. vydání.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1953. Obsahuje obrázkovou přílohu.

130,00 Kč

Profil, Ostrava 1990. 1. vydání.

170,00 Kč

Kronika války - rok 1914. Konvolut dobových časopisů Kriegschronik z roku 1914. cca 60 čísel.

530,00 Kč

Vlastním nákladem N.Tvrdý, Praha. 14 autentických dokladů září 1938.

170,00 Kč

Katalog