Katalog

Válečná / Vojenství / Legionáři / Sokol

"Nároky výcviku v ozbrojených silách". Obsahuje mnoho ilustrací. Mladá fronta, Praha 2016.

170,00 Kč

Karolinum, Praha 2010. II. doplněné vydání.

"Co zažívají speciální policejní jednotky v boji proti zločinu a teroru". Euromedia Group / Knižní klub, Praha 2017.

130,00 Kč

Propaganda - jen ke studijním účelům! Zítko, Praha 2000.

970,00 Kč

Obsahuje fotografie z archívu autora. Nava, Plzeň 1996. I. vydání.

130,00 Kč

Text německý. Propaganda - jen ke studijním účelům. "120 Bilddokumente aus dem Leben des Führers." Zeitgeschichte, Berlin 1935.

1300,00 Kč

"120 Bilddokumente aus der Umgebung des Führers." Propaganda - pouze ke studijním účelům. Text německý. Zeitgeschichte, Berlín 1935.

1300,00 Kč

Text německý. Propaganda - jen ke studijním účelům. "Hitler osvobozuje Sudety." Zeitgeshichte, Berlín 1938.

1300,00 Kč

Dobové fotografie. Propaganda - jen ke studijním účelům. Text německý. Zeitgeschichte, Berlín 1939.

Orbis, Praha 1942. Propaganda - jen ke studijním účelům.

430,00 Kč

"Válečný deník." Books-Bonus A, Brno 1998.

170,00 Kč

Radimír Kunc, Brno 1947.

130,00 Kč

Revolver Revue, Praha 2007.

170,00 Kč

Ilustrovaný průvodce. Svojtka & Co., Praha 1998.

Naše vojsko, Praha 1958. Podrobná publikace o koncentračních táborech.

330,00 Kč

VOK - Ministerstvo národní obrany hl. štáb - oddělení brané výchovy, Praha 1938.

130,00 Kč

Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. 1. vydání. Paseka, Prostor, Praha/Litomyšl 2013.

330,00 Kč

(Prvních padesát let - 1943-1993), Contains photos. Laser, Plzeň 1999.

Obsahuje fotografie uniforem. Cesty, Praha 1997.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1960.

97,00 Kč

Revolver Revue, Praha 2007.

130,00 Kč

(Sovětský svaz a jaderná energie 1939-1956), Academia, Praha 2008.

330,00 Kč

(Stejnokroje příslušníků pozemního vojska) Naše vojsko, Praha 2008.

130,00 Kč

Lidové noviny, Praha, 2007. I. vydání.

Katalog