Katalog

Umění české

Volvox Globator, Praha 2010. II. vydání v této úpravě.

330,00 Kč

Odeon, Praha 1988.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1969. Obsahuje černobílé fotografie a reprodukce.

130,00 Kč

Praha, 1988. 32 pohlednice různých autorů, např. Kolíbal,Zoubek aj.

130,00 Kč

Blok, Brno 1986. Obsahuje mnoho ilustrací.

230,00 Kč

"11 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje". Olomoucký kraj, 2015. Obsahuje mnoho ilustrací.

230,00 Kč

Host, Brno 1997.

270,00 Kč

Torst, Praha 1996.

170,00 Kč

Umělecké snahy, Praha 1914.

2300,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, Praha 1956.

330,00 Kč

Taschen, 2000. Německy.

170,00 Kč

Art D, Praha 2009.

230,00 Kč

Graffity. 1. vyd, vydal Big Boss jako svou první publikaci, ve splupráci s nakl. Labyrint, Praha 2016.

230,00 Kč

Mapový průvodce uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy - druhé, doplněné vydání. Vydal spolek Fiducia ve spolupráci s Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu v roce 2019.

50,00 Kč

Národní galerie, Praha 1979.

130,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1935. Obsahuje 100 tabulek a 159 reprodukcí v textu.

330,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1913, 1915. 2 svazky obsahují mnoho obrazových příloh.

2300,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1933. 2 svazky.

330,00 Kč

"Na paměť třicátého výročí mistrova úmrtí 1899-1929". Vydáno nákladem Jednoty umělců výtvarných v Praze, 1929.

330,00 Kč

Ročník XXXII. Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha 1936.

530,00 Kč

Katalog