Katalog

Umění české

Pražská edice, 1993. Autorovy kresby a fotografie Jiřího Všetečky.

230,00 Kč

Montanex, Ostrava 2014. 1. vydání.

230,00 Kč

Národní archiv, Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Jihlava, Praha 2006.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1996. 1. vydání.

330,00 Kč

Svoboda, Praha 1995. 1. vydání.

230,00 Kč

Melantrich, Praha 1989. 1. vydání. Z edice Odkazy pokrokových osobností naší minulosti.

130,00 Kč

Pražská edice, Praha 1993. Kresby autora a fotografie Jiřího Všetečky.

230,00 Kč

Odeon, Praha 1983. 1. vydání.

130,00 Kč

Orbis pictus, Praha 1991. 1. vydání. Katalog s podpisem V. Preclíka..

230,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2009. 2000 výtisků

330,00 Kč

Taktum s.r.o., Praha 2012. Katalog galerie hlavního města Prahy k medzínárodní výstavě street artu a graffiti 10.10. 2012 - 13. 1. 2013. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Ars Bohemica, Praha 1997. 1. vydání.

130,00 Kč

Klub přátel umění v Olomouci, 1936. 10 kreseb. Slepotisková razítka.

1300,00 Kč

19 velkých barevných tabulí. text,česky,rusky,německy,francouzsky,anglicky

130,00 Kč

Akademické nakladatelství CERM, Brno 2019. 1. vydání.

330,00 Kč

ARSCI, Praha 2003. 1. vydání.

130,00 Kč

Československý kamenoprůmysl, Praha 1984. Obsahuje mnoho vyobrazení

170,00 Kč

SNKL, Praha 1958. 1. vydání.

170,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1949. 1. vydání. Soubor satirických kreseb. Text v ruštině,angličtině a francouzštině.

230,00 Kč

Odeon, Praha 1971. 1. vydání.

370,00 Kč

Dvě originální fotografie C.Majerníka z roku 1944 nalepené na papír. Na zadní straně papíru vepsáno Leica III. Sumar 1:2. Cyprián Majerník Třeboň 1949 a parte z roku 1949.

2300,00 Kč

Katalog