Katalog

Umění české

IDEA SERVIS, Praha 1997.

130,00 Kč

IDEA SERVIS, Praha 1995

130,00 Kč

"11 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje". Olomoucký kraj, 2015. Obsahuje mnoho ilustrací.

230,00 Kč

Host, Brno 1997.

270,00 Kč

Torst, Praha 1996.

170,00 Kč

SVKL, Bratislava 1963. I. vydání.

330,00 Kč

Umělecké snahy, Praha 1914.

2300,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, Praha 1956.

330,00 Kč

Taschen, 2000. Německy.

170,00 Kč

Art D, Praha 2009.

230,00 Kč

Graffity. 1. vyd, vydal Big Boss jako svou první publikaci, ve splupráci s nakl. Labyrint, Praha 2016.

230,00 Kč

Mapový průvodce uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy - druhé, doplněné vydání. Vydal spolek Fiducia ve spolupráci s Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu v roce 2019.

50,00 Kč

Národní galerie, Praha 1979.

130,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1935. Obsahuje 100 tabulek a 159 reprodukcí v textu.

330,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1913, 1915. 2 svazky obsahují mnoho obrazových příloh.

2300,00 Kč

Jan Štenc, Praha 1933. 2 svazky.

330,00 Kč

"Na paměť třicátého výročí mistrova úmrtí 1899-1929". Vydáno nákladem Jednoty umělců výtvarných v Praze, 1929.

330,00 Kč

Ročník XXXII. Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha 1936.

530,00 Kč

Odeon, Praha 1986.

270,00 Kč

Odeon, Praha 1987.

530,00 Kč

Odeon, Praha 1988. Edice Umělecké profily. Velmi obsáhlá Lieslerova monografie.

430,00 Kč

Obrazová publikace. Odeon, Praha 1985. 1. vydání. Svazek č. 23 z edice Umělecké profily.

230,00 Kč

Katalog