Katalog

Umění české

Odeon, Praha 1974. 2.vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

SNTL, Praha 1969. 2. vydání. Obsahuje obrázky, tabulky.

530,00 Kč

SNKLHU, Praha 1957. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací.

530,00 Kč

Odeon, Praha 1987. 1. vydání.

270,00 Kč

F.J.Lehner, Praha nedatováno. Obsahuje mnoho ilustrací.Text - česky,polsky,francouzsky, německy,rusky,anglicky.

970,00 Kč

MěstNV, Opava, nedatováno. Ručně kolorovaný dřevoryt - Salichová - Červený květ. Podpis autora úvodního slova.

530,00 Kč

Odeon, Praha 1978. 1. vydání.

130,00 Kč

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 1993.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1986. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

830,00 Kč

Moravská galerie, Brno 1979. Souborný katalog. Text v češtině, ruštině a angličtině. Obsahuje mnoho fotografií.

270,00 Kč

Nákladem S.V.U. Manes, Praha 1923. Obálka vevázaná. Obsahuje mnoho ilustrací.

1700,00 Kč

Odeon, Praha 1983.

130,00 Kč

SNKL, Praha 1957.

170,00 Kč

Národní galerie, Praha 1968.

170,00 Kč

Otto Girgal, Praha 1947. Soubor statí z let 1909-1914.

130,00 Kč

Volvox Globator, Praha 2010. II. vydání v této úpravě.

330,00 Kč

Odeon, Praha 1988.

130,00 Kč

Katalog