Katalog

Film / Divadlo / Hudba / LP / Tanec

1. vydání. Paseka, Praha 2020.

330,00 Kč

2. vydání. Akropolis, Praha 2008.

130,00 Kč

1. vydání. SNKL, Praha 196O.

130,00 Kč

1. vydání. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2014.

130,00 Kč

McGraw-Hill, 2010. 1. vydání.

970,00 Kč

Akropolis Praha, 2016. 1. vydání.

170,00 Kč

Casablanca Praha, 2020.

130,00 Kč

Čtyři ročníky svázané dohromady. Nevyskytuje se. Münzberg, Praha 1933 - 1937. Každý ročník má osm čísel.

1700,00 Kč

Text v angličtině. Obsahuje mnoho fotografií. Tištěno v Československu v Praze. The Hamlyn publishing group Middlese, 1968.

270,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Obálka, vazba a grafická úprava L. E. Berka. 1. vydání. Orbis Praha, 1966.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Obálka, vazba a grafická úprava L. E. Berka. Edice Filmové publikace. 1. vydání. Orbis Praha, 1959.

170,00 Kč

Obrazová publikace. 1. vydání. Orbis Praha, 1966.

130,00 Kč

2 svazky A-L, M-Z, kompletní. 1. vydání. Státní hudební nakladatelství Praha, 1963 a 1965.

630,00 Kč

S fotografiemi. 1. vydání. Mladá fronta Praha, 1990.

130,00 Kč

Čsl. filmový ústav Praha, 1983.

130,00 Kč

Orbis Praha, 1968. 1. vydání. Objevuje se málo!

170,00 Kč

1. vydání. Academia Praha, 1968. Obsahují černobílé i barevné obr.

530,00 Kč

Dilia Praha, 1967. Vzácné.

1700,00 Kč

1. vydání. Argo Praha, 2005.

170,00 Kč

Mladá fronta Praha, 1966.

130,00 Kč

1. vydání. Jiří Bouchal - BB art Praha, 2001.

230,00 Kč

SNTL - nakladatelství technické literatury Praha, 1967.

130,00 Kč

Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol v Praze, 1946.

130,00 Kč

Katalog