Katalog

Lidové umění/Národopis

Osveta Martin, 1982. Fotografie Vladimír Židlický, 1979.

130,00 Kč

Knižnice ruchu č. 11, Brno, 1927. S věnováním autora.

230,00 Kč

Orbis, Praha, 1944.

130,00 Kč

Klub kultury v Uherském Hradišti, 2013. Obsahuje barevné kresby a barevné a černobílé fotografie.

430,00 Kč

SPN, Praha 1974. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií a kreseb.

130,00 Kč

Muzeum Těšínska, Valašské muzeum v přírodě, Tilia 2002. Obsahuje noty, barevné i černobílé fotografie,kresby.

130,00 Kč

Tilia, Šenov u Ostravy, 2000. Obsahuje mnoho fotografií.

270,00 Kč

A. Perout, Ostrava 1918.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1950.

130,00 Kč

Věci a lidé, časopis Ústřední lidové a umělecké výroby, Praha 1952. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Krajský národní výbor, Ostrava 1956. 1. vydání.

230,00 Kč

Obzor, Bratislava, 1979. Mnoho vyobrazení, písně ai.

230,00 Kč

Tatran, Bratislava, 1985. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií/ilustrací.

530,00 Kč

A. Perout, Ostrava, 1918.

130,00 Kč

Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1986. 1. vydání. Obsahuje mnoho obrázků.

530,00 Kč

Profil, Ostrava 1980. 1. vydání.

230,00 Kč

Smena, Bratislava 1953. 1. vydání. Text v slovenštině.

330,00 Kč

Sešit 1. Nákladem Adolfa Smekala. Nedatováno.

130,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha 1941.

130,00 Kč

Josef Hladký, Hranice 1932. Výtisk 109/150. Drevority od Jaroslava Švába. Obsahuje podpis ilustrátora.

530,00 Kč

S věnováním autora. Československá akademie věd, Praha 1956. Obsahuje ilustrace a fotografickou přílohu.

330,00 Kč

Práce Slováckého muzea - Uherské Hradiště 1967.

530,00 Kč

Vlastivědný ústav v Českém Těšíně, nedatováno. Řada fotografií.

230,00 Kč

Katalog