Katalog

Lidové umění/Národopis

Mnoho fotografií. Jan Štenc, Praha 1927.

230,00 Kč

S notovými záznamy. Mazáč, Praha 1945.

170,00 Kč

Památkový ústav, Brno 1999.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1974.

(Špalíček národních písní a říkadel), Melantrich, Praha 1940.

130,00 Kč

Umění ažur. Mnoho vyobrazení. Dillmont, Mulhausen bez datace. Text v němčině.

230,00 Kč

Obsáhlé, mnoho vyobrazení. Nákladem vlastním, Velký Týnec u Olomouce 1941.

1300,00 Kč

Zdobený závěsný kalendář s lidovými motivy kytek na původním papírovém podkladu.

230,00 Kč

Národopisný odbor spolku Vesny, Brno bez datace.

530,00 Kč

Sestavil a přeložil Erich Sojka. 1. vydání. SNKLHU, Praha 1956.

130,00 Kč

Obálka od Josefa Rabana. Ze sbírky "Umění slova". 1. vydání. Karel Voleský, Praha 1948.

130,00 Kč

S notovými záznamy. Mazáč, Praha 1945.

170,00 Kč

Pro 1 hlas s doprovodem kytary, harmoniky nebo klavíru. Harmonisoval a upravil Jan Seidel. IV. vydání. Ilustrace od Mikoláše Alše. Melantrich-Ol. Pazdírek, Praha-Brno bez datace.

Řada statí o lidovém umění, krojích a podobně. Mnoho vyobrazení. Krajské nakladatelství, Brno 1961.

Řada statí o lidovém umění, krojích a podobně. Mnoho vyobrazení. Krajské nakladatelství Gottwaldov, Zlín 1960.

Obyčeje, zvyky, koledy, výzdoba, recepty a mnoho dalšího. XYZ, Praha 2010.

Jaroslav Pospíšil, Praha 1862. Polokožená vazba.

230,00 Kč

Text slovenský. Hlubotiskové fotografie krojů. 1. vydání. Osveta, 1958 Martin.

130,00 Kč

Pro I. třídu hudební výchovy na hudebních školách. Malé ilustrace u not. Krajský ústav pro další vzdělávání učitelů, Olomouc 1956.

130,00 Kč

Třetí sbírka lidových písní moravských a slovenských. Pro mužský čtverozpěv. Fr. Drdácký, Příbor 1924.

230,00 Kč

Katalog