Katalog

Hornictví / Ostrava

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1955. 1. vydání. Řada tabulek a vyobrazení.

330,00 Kč

Úder, Ostrava 1950.

230,00 Kč

Velká katastrální mapa - originální zákresy, před rokem 1948.

2300,00 Kč

Kus románové kroniky o lidech z Ostravska. Knihovna literárního kruhu, Mor. Ostravě - Vítkovicích 1945.

230,00 Kč

Nevyskytuje se! Cyklus 12 grafických listů s textovým doprovodem zachycuje obrazově výsek dějin oblékání příslušníků hornického stavu v době vrcholného feudalismu. Příbram.

1300,00 Kč

Kuratorium obchodní akademie, Moravská Ostrava 1934.

230,00 Kč

Kuratorium obchodní akademie, Moravská Ostrava 1925.

230,00 Kč

Kuratorium obchodní akademie, Moravská Ostrava 1932.

230,00 Kč

Kuratorium obchodní akademie, Moravská Ostrava 1933.

230,00 Kč

Kuratorium Českosl. obchodní akademie, Moravská Ostrava 1936.

130,00 Kč

Kuratorium Čsl. obchodní akademie, Moravská Ostrava 1935.

230,00 Kč

Kuratorium Obchodní akademie, Mor. Ostrava 1928.

230,00 Kč

Řada dobových fotografií z Ostravy. Profil, Ostrava 1970.

230,00 Kč

2 díly. Academia, Praha 1984.

530,00 Kč

SNTL, Praha 1960. 1. vydání.

170,00 Kč

S fotografiemi. Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Ostrava 1957.

230,00 Kč

Montanex, Ostrava 2007. S dobovými fotografiemi.

430,00 Kč

Melantrich, Mor. Ostrava 1941.

130,00 Kč

95. skok přes kůži. 1985.

130,00 Kč

S fotografiemi. Blesk, Ostrava 1996.

230,00 Kč

Pod vítkovickou značkou. Text v češtině, ruštině, němčině a angličtině. Bez udání nakladatelství a datace.

130,00 Kč

S obrazovou přílohou. Městský národní výbor, Ostrava 1967.

330,00 Kč

1. díl. SNTL, Praha 1973. 1. vydání.

330,00 Kč

Katalog