Katalog

Hornictví / Ostrava

111 staveb, které stojí za to vidět. Autor hesel Martin Strakoš, autor fotografií Roman Polášek. Vydal spolek Fiducia, Ostrava 2017. Nové.

50,00 Kč

Agentura AAM, Ostrava 2007.

370,00 Kč

Nákladem odbočky Syndikátu denního tisku v Mor. Ostravě, 1925, Ostrava.

430,00 Kč

Archiv města Ostravy, Ostrava, 1997. 1. vydání.

130,00 Kč

1. vydání. Muzeum revolučních bojů a osvobození v Ostravě, Ostrava 1988.

130,00 Kč

Mapový průvodce uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy - druhé, doplněné vydání. Vydal spolek Fiducia ve spolupráci s Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu v roce 2019.

50,00 Kč

Moravsko - slezská drožďárna Ostrava 1945. S poznámkami k jednotlivým dnům např. 22.3. Nálet na Ostravu.

530,00 Kč

K slavnostnímu otevření nové tiskárny Moravských tiskařských závodů n. p. Olomouc závodu Ostrava. Dřevoryty Miroslav Holas. Typograficky upravil Oldřich Harok. Vysázeli a vytiskli učni Provozu 21 v Ostravě pod vedením Bohumíra Haleše a Jeronýma Mazurka. Květen 1981.

130,00 Kč

1. vydání. Ediční středisko Vysoké školy báňské, Ostrava 1968.

430,00 Kč

Kuratorium Veřejné obchodní školy, Ostrava 1930.

230,00 Kč

Školní rok 1914-15. Vlastní náklad, Ostrava 1915.

230,00 Kč

Kuratorium Obchodní akademie, Ostrava 1923.

230,00 Kč

Kuratorium Obchodní akademie, Ostrava 1924.

230,00 Kč

Mnoho fotografií. Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, krajský výbor, Ostrava 1965.

530,00 Kč

Městské knihy, Žehušice 2001.

170,00 Kč

13. plenární zasedání NV města Ostravy. S vloženými barevnými mapkami. Ostrava 1974.

330,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1979.

530,00 Kč

Slezský studijní ústav, Opava 1954.

330,00 Kč

Vysoká škola báňská, Ostrava 1967.

130,00 Kč

Katalog