Katalog

Hornictví / Ostrava

WART, Třinec 2015.

1300,00 Kč

Nadace Telepace, Ostrava nedatováno.

230,00 Kč

Univerzita Palackého Olomouc, 2011. Díl je věnovaný Moravské Ostravě.

530,00 Kč

Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

330,00 Kč

Ostrava 1964. K sedmdesátému výročí hornického krveprolití ve Slezské Ostravě.

230,00 Kč

Libavá, 2015. Páté doplněné vydání.

530,00 Kč

Okresní úřad Nový Jičín 1996.

230,00 Kč

"Úvod do celého oboru hornictví s přehledem dobývacích method". Práce-Roh, Praha 1954. Obsahuje mnoho ilustrací. 1. vydání.

230,00 Kč

Agentura AAM, Ostrava 2007.

370,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1964. Obsahuje mnoho vyobrazení.

530,00 Kč

Německo-český. 2 svazky - 1. část hornická, 2 část přírodovědecká a hutnická. ČSVTS - ÚV pro hornictví a paliva, 1990.

430,00 Kč

Německo-český / české-německý. Severočeské hnědouhelné doly, Most 1985.

230,00 Kč

Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Ostrava - Radvanice 1966.

330,00 Kč

Česko-německý / německo-český. Masarykova Akademie práce, Praha 1923.

230,00 Kč

"jejich vznik, naleziště a vyhledávání". 2 díly. Geologický ústav Vysoké školy báňské, Ostrava 1947.

630,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1963. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města.

230,00 Kč

Montanex, Ostrava. 2004. Kniha se neobjevuje.

530,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2012. Objevuje se vzácně.

2300,00 Kč

KNV Ostrava, 1959.

430,00 Kč

Vydal KP HM OKD, Ostrava 2003. Historie Dolu Julius Fučík.

230,00 Kč

K 50. výročí osamostatnění obce. Objevuje se vzácně. Obsahuje dobové fotografie. Národní souručenství v Muglinově, Ostrava 1940.

2300,00 Kč

Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava 1957.

170,00 Kč

Ročník šestý. Krajské nakladatelství v Ostravě, 1961.

430,00 Kč

Ročník pátý, Krajské nakladatelství v Ostravě, 1960.

430,00 Kč

Katalog