Katalog

Hornictví / Ostrava

Repronis, Ostrava 1997. 1. vydání.

130,00 Kč

Město Ostrava, nedatováno

130,00 Kč

Kulturní rady pro širší Ostravsko, Mor. Ostrava, 1925. Ročník I. číslo 1-10.

130,00 Kč

Nákladem spořitelny, Polská Ostrava, 1903.

530,00 Kč

Práce, Praha, 1981. 1.vydání. Obsahuje fotografie. Na první straně s věnováním.

130,00 Kč

Sfinga, Ostrava, 1993. Vydání první.

430,00 Kč

Národní památkový ústav, Ostrava, 2011. Vydání první.

130,00 Kč

Rovnost, Brno, 1949. Vydání druhé.

130,00 Kč

V paměti českých veteránů. Montanex, Ostrava 2013. 2. doplněné vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Librex Publishing, Ostrava 2014. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Librex Publishing, Ostrava 2017. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Librex Publishing, Ostrava 2016. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Librex Piblishing, Ostrava 2015. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

530,00 Kč

Objevuje se málo! Oba díly, velmi pěkný stav. Výtvarné centrum Chagall Ostrava, 2012 a 2014.

6300,00 Kč

Ostravsko-karvinské doly, koncern, Ostrava, 1987.

130,00 Kč

Ostravsko-karvinské doly, koncern, Ostrava, 1990.

130,00 Kč

Moravskoslezské nakladatelství, Ostrava, 1998. Vydání první. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

Město Ostrava. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

Profil, Ostrava 1966. 1. vydání.

130,00 Kč

Sfinga, Ostrava 1993. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

430,00 Kč

Symposium Hornická Příbram ve vědě a technice, 1986. 1.vydání. Obsahuje ilustrace.

230,00 Kč

Moravská Ostrava, 1933, 1934. Kniha známého ostravského autora tzv. kolportážních románů.

1300,00 Kč

Z minulosti ostravska, vydáno za protektorátu. Text neměcky.

330,00 Kč

Originální letáky Čs. národně socialistické strany v Ostravě, zřejmě po roce 1945.

230,00 Kč

Katalog