Katalog

Hornictví / Ostrava

SMTL, Praha 1967. 1. vydání. Obsahuje, tabulky, obrázky.

170,00 Kč

Přírodovědecká společnost, Mor. Ostrava 1924. Vzácné vydání. Obsahuje mnoho fotografií a mapku.

1300,00 Kč

SNTL, Praha 1955. 1. vydání.

430,00 Kč

ERA, Ślapanice 2003. 3. vydání. Obsahuje katastrální mapu Ostravy.

530,00 Kč

Jul. Kittls Nachf. Keller & Co., Moravská Ostrava (nedatováno). 100 let Vítkovických železáren. Obsahuje mnoho hlubotiskových fotografií z provozu. Text v němčině.

1300,00 Kč

Kniha slavné ostravské básnířky. Berlín, nedatováno. Německy. Uvnitř knihy je pohlednice adresovaná sochařce Heleně Scholz. Kniha zřejmě pochází z její pozůstalosti. Maria Stona také Marie Scholzová, rozená Stonawská, (1. prosince 1859, Třebovice – 30. března 1944, tamtéž), byla německy píšící spisovatelka a básnířka. Žila na svém rodném zámku v Třebovicích (dnes městská část Ostravy). Okruhu významných lidí ze světa kultury, kteří se u ní po několik desetiletí scházeli, se říkalo Slezský ...

4300,00 Kč

Ediční středisko VŠB, Ostrava 1968.

170,00 Kč

Městský obvod Michálkovice 2009. Věnování autora.

230,00 Kč

Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100000 - Josef Aust. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha 1997.

330,00 Kč

Svaz kovodělníků, Praha 1930.

130,00 Kč

Nakladatelství V. Poláčka, Praha 1946.

170,00 Kč

Původních 5 svazků svázaných do dvou knih s původními obálkami. Nákladem Al. Zelinky v Mar. Horách u Mor. Ostravy. Bez datace.

230,00 Kč

Fr.Tůma, Moravská Ostrava, nedatováno.

130,00 Kč

Obec Háj ve Slezsku 1995. Okupace-Odboj-Osvobození 1938-1945.

130,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1958.

130,00 Kč

Městský obvod Michálkovice, 1995.

170,00 Kč

Útvar hlavního architekta města Ostravy, květen 1973.

530,00 Kč

Dolování v ČSR, Verlag Priebatschs buchhandlung Breslau, 1939.

530,00 Kč

Přednostní výtisk s 8 orig. lepty signovanými autorem - V. Silovský.

3300,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013. Velmi obsáhlé dějiny Ostravy, rozebráno, nevyskytuje se.

970,00 Kč

Katalog