Katalog

Hornictví / Ostrava

Vydavatelství CDL Design, Ústí nad Labem 2004. 2 svazky. Obsahuje řadu vyobrazení.

930,00 Kč

Kulturní řada pro širší Ostravsko, Ostrava 1936.

330,00 Kč

1828-1928. Obrazová publikace, mnoho příloh. Julius Kittl, Moravská Ostrava 1928.

2300,00 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava-Stará Bělá, 1997 k 725. výročí první zmínky o Staré Bělé

530,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1979. 1. vydání.

270,00 Kč

SNTL, Praha 1986. 1. vydání.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1983. 1. vydání.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1985. 2. vydání.

230,00 Kč

VZUP - Mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 1978. Ilustroval Jan Čáka.

130,00 Kč

Statutární město Ostrava 2015. 1. vydání

330,00 Kč

Osveta, Martin, 1985. 1. vydání.

130,00 Kč

Pěkná umělecká publikace o Vítkovických železárnách. Fotografie Krasl. Záběry z provozů. Rok neuveden. Text německy..

530,00 Kč

Soubor replik dobových pohlednic. Jan Tejkal, 1997. 8 pohlednic.

130,00 Kč

ERA, Ostrava 2003. 3. vydání. Obsahuje mnoho fotografií a jako přílohu katastrální mapu centra Ostravy.

830,00 Kč

Librex, Ostrava 1996. 1. vydání.

130,00 Kč

ČSAV, Praha 1974. 3. vydání.

230,00 Kč

Odbor kultury ONV Příbram, 1956. Obsahuje 12 kusů grafických tisků s historických úvodem.

330,00 Kč

Berlin 1911. Kožená vazba.

170,00 Kč

Útvar hlavního architekta města Ostravy 1988.

230,00 Kč

Propagace k.p. Vítkovice s muzeem Vítkovice, 1983. Text německy, rusky, anglicky.

170,00 Kč

Katalog