Katalog

Hornictví / Ostrava

Libavá, 2015. Páté doplněné vydání.

530,00 Kč

Okresní úřad Nový Jičín 1996.

230,00 Kč

"Úvod do celého oboru hornictví s přehledem dobývacích method". Práce-Roh, Praha 1954. Obsahuje mnoho ilustrací. 1. vydání.

230,00 Kč

Agentura AAM, Ostrava 2007.

370,00 Kč

Kompletní ročník XIII. 12 čísel + několik vevázaných příloh. Ostrava 1970.

530,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1964. Obsahuje mnoho vyobrazení.

530,00 Kč

Německo-český. 2 svazky - 1. část hornická, 2 část přírodovědecká a hutnická. ČSVTS - ÚV pro hornictví a paliva, 1990.

430,00 Kč

Německo-český / české-německý. Severočeské hnědouhelné doly, Most 1985.

230,00 Kč

Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Ostrava - Radvanice 1966.

330,00 Kč

Česko-německý / německo-český. Masarykova Akademie práce, Praha 1923.

230,00 Kč

"jejich vznik, naleziště a vyhledávání". 2 díly. Geologický ústav Vysoké školy báňské, Ostrava 1947.

630,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1963. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města.

230,00 Kč

Montanex, Ostrava. 2004. Kniha se neobjevuje.

530,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2012. Objevuje se vzácně.

2300,00 Kč

KNV Ostrava, 1959.

430,00 Kč

Obsahuje fotografie. Vlastním nákladem, Ostrava 1948. První vydání.

330,00 Kč

Vydal KP HM OKD, Ostrava 2003. Historie Dolu Julius Fučík.

230,00 Kč

K 50. výročí osamostatnění obce. Objevuje se vzácně. Obsahuje dobové fotografie. Národní souručenství v Muglinově, Ostrava 1940.

2300,00 Kč

Krajské nakladatelství v Ostravě, Ostrava 1957.

170,00 Kč

Alois Adamus, Moravská Ostrava bez datace.

1300,00 Kč

Ročník šestý. Krajské nakladatelství v Ostravě, 1961.

430,00 Kč

Ročník pátý, Krajské nakladatelství v Ostravě, 1960.

430,00 Kč

Spolek Fiducia, Ostrava 2018.  Kniha reflektuje dvacet let aktivit klubu, ale především se zamýšlí nad tím, kam a zda se posunula ostravská umělecká scéna i vnímání architektury či veřejného prostoru od roku 1998 do současnosti. Knihu, do níž přispělo 57 autorů, edičně připravili Monika Horsáková a Pavel Hruška, o grafický design se postarala Kristína Pupáková. 

200,00 Kč

Obsáhlá publikace - mnoho dobových vyobrazení. Sfinga, Ostrava 1993. 1. vydání.

730,00 Kč

Katalog