Katalog

Hornictví / Ostrava

Obsahuje mnoho fotografií. 1956-1986. Politickohospodářské vedení důlního závodu 24 VOKD k.p., Karviná 1986.

111 staveb, které stojí za to vidět. Autor hesel Martin Strakoš, autor fotografií Roman Polášek. Vydal spolek Fiducia, Ostrava 2017. Nové.

50,00 Kč

Románová reportáž ze života na ostravských haldách. Věnování a podpis autora. Adolf Talpa, Ostrava 1932.

Podpis - Zbyšek Malý: verše. Fotografie - František Krasl. Federální ministerstvo paliv a energetiky, Ostrava 1986.

230,00 Kč

Kant (pro AMU), Praha 2006. I. vydání.

170,00 Kč

Měřítko 1 : 25 000. Přéloha k publikaci VI. sjezdu čsl. inženýrů v Mor. Ostravě 1926. Profil Ostravsko-karvinskými karbonskými vrstvami od západu k východu 1 : 25 000. - Profil z rybnícké pánve přes Ostravu ku Frenštátu. - Situace 1 : 300 000.

830,00 Kč

Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Tilia, Ostrava 2009.

Dobové fotografie. OKR Doprava, Ostrava 1987.

130,00 Kč

"Vydáno 555. výročí založení obce." Obvodní rada Městského obvodu, Michálkovice 1995.

130,00 Kč

Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava 1999.

130,00 Kč

Text i anglický i německý. Statutární město Ostrava, Ostrava 2001.

170,00 Kč

Sborník statí a dokumentů. Dobové fotografie z Ostravska. Krajský národní výbor, Ostrava 1954.

330,00 Kč

Vlepeny originální pohlednice Ostravy. Národohospodářská propagace Československa, Praha-Brno-Bratislava 1937. Řada A - Svazek 15.

1300,00 Kč

Řada A. Svazek 26. Vlepeny pohlednice Ostravy. Národohospodářská propagace Československa, Praha-Brno 1947.

1300,00 Kč

Text český a anglický. Národní památkový ústav, Ostrava 2010.

Agentura AAM, Ostrava 2007.

370,00 Kč

"Cesty do ostravského (v)nitrozemí. " Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2017.

50,00 Kč

(Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska), Tilia, Ostrava 2005.

Nákladem odbočky Syndikátu denního tisku v Mor. Ostravě, 1925, Ostrava.

430,00 Kč

Vlastním nákladem vydal Radovan Šťastný, Ostrava, 2011. 1. vydání. Autor konceptu a fotografií: Radovan Šťastný. Autor textů: Radek Pastrňák, z knihy Sádrový ježek promluvil.

Městský národní výbor, Ostrava, 1965.

Vydal národní výbor města Ostravy k 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. Národní výbor, Ostrava 1975.

130,00 Kč

Archiv města Ostravy, Ostrava, 1997. 1. vydání.

130,00 Kč

Katalog