Katalog

Hornictví / Ostrava

Národohospodářská propagace Československa, Praha-Brno-Bratislava 1937. Řada A - Svazek 15.

1300,00 Kč

Řada A. Svazek 26. Vlepeny pohlednice Ostravy. Národohospodářská propagace Československa, Praha-Brno 1947.

1300,00 Kč

Text český a anglický. Národní památkový ústav, Ostrava 2010.

Agentura AAM, Ostrava 2007.

370,00 Kč

"Cesty do ostravského (v)nitrozemí. " Fiducia a spolek Za krásnou Ostravu, Ostrava 2017.

50,00 Kč

(Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska), Tilia, Ostrava 2005.

Nákladem odbočky Syndikátu denního tisku v Mor. Ostravě, 1925, Ostrava.

430,00 Kč

Vlastním nákladem vydal Radovan Šťastný, Ostrava, 2011. 1. vydání. Autor konceptu a fotografií: Radovan Šťastný. Autor textů: Radek Pastrňák, z knihy Sádrový ježek promluvil.

Městský národní výbor, Ostrava, 1965.

Vydal národní výbor města Ostravy k 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou. Národní výbor, Ostrava 1975.

130,00 Kč

Archiv města Ostravy, Ostrava, 1997. 1. vydání.

130,00 Kč

1. vydání. Muzeum revolučních bojů a osvobození v Ostravě, Ostrava 1988.

130,00 Kč

Text Jan Balabán aj. Kant, Ostrava 2010.

Mapový průvodce uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy vydalo občanské sdružení Fiducia ve spolupráci s Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu v roce 2015.

30,00 Kč

Moravsko - slezská drožďárna Ostrava 1945. S poznámkami k jednotlivým dnům např. 22.3. Nálet na Ostravu.

530,00 Kč

Kalendář pro lid hornický na rok 1935. Ročník 48. Prometheus, Praha 1935.

Kalendář pro lid hornický na rok 1930. Ročník 43. Prometheus, Praha 1930.

Katalog výstavy. Výstavnictví Ostrava, Ostrava 1972.

130,00 Kč

Fotografická reportáž o první československé stavbě socialismu Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích. 1.vydání. Orbis, Praha 1956.

730,00 Kč

Obvodní rada Městského obvodu Michálkovice, Ostrava bez datace.

Příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy a Ostravska. Sfinga, Ostrava 1991.

170,00 Kč

K slavnostnímu otevření nové tiskárny Moravských tiskařských závodů n. p. Olomouc závodu Ostrava. Dřevoryty Miroslav Holas. Typograficky upravil Oldřich Harok. Vysázeli a vytiskli učni Provozu 21 v Ostravě pod vedením Bohumíra Haleše a Jeronýma Mazurka. Květen 1981.

130,00 Kč

1. vydání. Ediční středisko Vysoké školy báňské, Ostrava 1968.

430,00 Kč

Katalog