Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Vodní doprava. Obsahuje mnoho obrázků. Karel Synek, Praha 1938.

230,00 Kč

Soubor 34 ilustrací aut- velké tabule. Propagační tvorba, Praha bez datace.

630,00 Kč

Mnoho fotografií. Panorama, Praha 1982. 1. vydání.

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1970. 1. vydání.

130,00 Kč

Kniha o historických lokomotivách. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1969.

130,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1962. Mnoho nákresů a schémat.

330,00 Kč

Ilustrace Vlasta Dyrynková. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1984. 1. vydání.

170,00 Kč

Ze začátků našeho letectví. Obálka, vazba a ilustrace Miloš Hrbas. Mladá fronta, Praha 1955.

330,00 Kč

Mnoho obrázků. Cesty, Praha 1996. 1. vydání.

330,00 Kč

Úplný přehled nejproslulejších lokomotiv světa. Rebo Production, Čestlice 1999.

270,00 Kč

Text v češtině, němčině, francouštině, angličtině. 15. V. 1930 - 14. V. 1931 Ministerstvo železnic Č.S.R., Praha 1931.

830,00 Kč

Edice Výcviková knižnice řidičů, svazek 2. Obálka a ilustrace František Škoda. Naše vojsko, Praha 1955. 1. vydání.

130,00 Kč

Grafická úprava Hana Fialová. SNTL, Praha 1967. 1. vydání.

230,00 Kč

Text v němčině. Rady pro řidiče motorových lodí. Obsahuje samostatně vloženou mapu. Bussesche Verlagshandlung GmbH, Herford 1967.

230,00 Kč

Učební texty, A/3. Řada vyobrazení. Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1959.

330,00 Kč

21 kartiček s fotografiemi aut. Pressfoto, Praha bez datace.

130,00 Kč

Technologie pro 1., 2. a 3. ročník OU a UŠ. SNTL, Praha 1971. 1. vydání.

170,00 Kč

Edice Knižnice motoristy, svazek 4. Naše vojsko, Praha 1969. 1. vydání.

230,00 Kč

Návod k obsluze. S vyobrazeními. Dvě knihy. Autoexport, Moskva bez datace. Text česky.

430,00 Kč

Nadas, Praha 1985. Mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Edice Knižnice Svazarmu, svazek 83. Obálka Miroslav, Dušek. Naše vojsko, Praha 1981.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho obrázků. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1962. 1. vydání.

270,00 Kč

Obsahuje mnoho obrázků. Chybí samostatně vložené přílohy. SNTL, Praha 1969. 1. vydání.

230,00 Kč

Katalog