Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

Obálka Ivan Urbánek. Naše vojsko, Praha 1959. 1. vydání. Svazek č. 17 z edice Velká knižnice automobilu.

130,00 Kč

Text v němčině. Jäner, 1932.

430,00 Kč

Obrazová publikace. Slovart, Praha 2000. 1. vydání.

270,00 Kč

Mnoho obrázků. Knižní klub, Praha 1995. 1. vydání.

230,00 Kč

České dráhy, Olomouc nedatováno.

230,00 Kč

3 svazky Evropa, Asie, Afrika, Austrálie a Oceánie a Severní a Jižní Amerika. Mnoho obrázků. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1988-1990. 1. vydání.

370,00 Kč

Mnoho obrázků. Naše vojsko, Praha 1954. 1. vydání. Svazek č. 4 z edice Výcviková knižnice řidičů.

130,00 Kč

Francouzské jizdní řády. Text ve francouzštině. Bez datace, do roku 1945.

730,00 Kč

Barevný katalog aut značky Chrysler. Text v angličtině. Chrysler Corporation, ??.

1300,00 Kč

Text v němčině. Katalog železničních modelů. Ernst Paul Lehmann Patentwer, Nümberg 1990.

170,00 Kč

Mnoho obrázků. Naše vojsko, Praha 1951.

130,00 Kč

Nálepka s vyobrazením kočáru z roku 1897. Tatra, Kopřivnice nedatováno.

330,00 Kč

Obálka Petr Kubín. Mnoho obrázků. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1988. 1. vydání. Edice Knižnice motoristů.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Urania Verlag, Leipzig, Jena, Berlin 1965.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Ilustrace Horst Schlef. Verlag Neues Leben, Berlin 1963.

170,00 Kč

Mnoho obrázků. Obálka Jaroslava Hrachovcová. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1971.

130,00 Kč

Mnoho obrázků, schémat. Naše vojsko, Praha 1948.

130,00 Kč

Mnoho fotografií a obrázků. Naše vojsko, Praha 1957. 1. vydání. Svazek č. 19 z edice Knižnice letectví.

130,00 Kč

Mnoho obrázků. Jos. Hokr, Praha nedatováno. Svazek č. 5 z edice Hokrovy technické a dílenské příručky.

330,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1957. 1. vydání. Svazek č. 19 z edice Knižnice letectví.

230,00 Kč

Kniha o opravách automobilů- veteránů. Mnoho nákresů a obrázků. Text v němčině. C.A. Weller, Berlin 1930. 1. vydání.

2700,00 Kč

Úvod do automobilismu. Škubal a spol., Praha, 1946. 4. vydání.

130,00 Kč

Obsluha a údržba. Text česky. Mnoho nákresů. VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau.

170,00 Kč

Udržovací příručka pro osobní vůz. Mnoho nákresů . Text česky. VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, 1968.

230,00 Kč

Katalog