Katalog

Doprava / Zbraně / Letectví / Vlaky

150 let železnice na území ČSSR, 1839-1989. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1989. 1. vydání.

130,00 Kč

Fotografický atlas. Aventinum, Praha 2004. III. vydání.

230,00 Kč

Letecký čtyrnáctideník Svazarmu. Rok 1959 - nekompletní Rok 1960 - komletní

230,00 Kč

Kopp České Budějovice, 1999.

230,00 Kč

Computer Press, Brno 2003.

170,00 Kč

Praha, 1948.

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1970.

130,00 Kč

Dějiny železnice v Rakousko-uherské monarchii. 2 svazky, text v němčině. Karl Prochazka, Wien, Teschen, Leipzig, 1906. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací.

3300,00 Kč

Melantrich, Brno 1939.

530,00 Kč

"Příručka pro plachtaře a instruktory plachtění". Sborník prací Polského plachtařského výzkumného ústavu. Naše vojsko, Praha 1950.

430,00 Kč

Část V. - Mechanické části a celková rekonstrukce. "Učební texty pro strojvedoucí a údržbáře motorových lokomotiv". Dopravní nakladatelství, Praha 1960.

330,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1967.

530,00 Kč

Rebo Productions, Dobřejovice 2005.

230,00 Kč

Nadas, Praha 1970. 1. vydání.

330,00 Kč

Krátké ruční palné zbraně. 2. opravené a doplněné vydání. Fortuna Print, Praha 1995.

130,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2001.

430,00 Kč

Rebo Productions, Praha 1994.

230,00 Kč

Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček, Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček s rozchodem 1435 mm, Projektování celostátních drah normálního rozchodu, Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 mm a 1520 mm, Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí. Úřad pro normalizaci a měření, Praha 1967, 1975, 1976, 1977, 1979.

230,00 Kč

Instrukcja Odkłócania samochodów i montazu odbiornika samochodowego. - instrukce pro rušení interference aut a montáž auto přijímače. Text v polštině. Tyto typy aut: Syrena, Warszawa, Fiat 125 p, Wartburg, Zastawa, Trabant, Fiat 126 p, Dacia, Zaporozec, Fiat 127 p. Vložena brožura - Instrukcja obslugi odbiornika samochodowego Safari 2. Wema, Warszawa 1975.

130,00 Kč

Svazek 3. Naše vojsko, Praha 1954.

130,00 Kč

Artia, Praha 1969.

130,00 Kč

Katalog