Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Črty o vývoji města a jeho památkách, vydal Výbor pro oslavy 100. výročí gymnasia ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s Městkým národním výborem ve Valašském Meziříčí, Valašské Meziříčí, 1971.

130,00 Kč

1. vydání. Libri Praha, 2003. Obsahuje mnoho kreseb a fotografií.

330,00 Kč

2. opravené a rozšířené vydání. Beskydské rehabilitační centrum Čeladná, 2001. Obsahuje dobové fotografie.

170,00 Kč

1. vydání. Jaroslava Grobcová 2014. Rozšířené a přepracované vydání.Obsahuje mnoho fotografií.

270,00 Kč

1. vydání. Opavská kulturní oraganizace, Opava, Ostrava, 2013.

330,00 Kč

Národní památkový ústav. územní odborné pracoviště v Ostravě 2013.

370,00 Kč

1. vydání. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2009.

370,00 Kč

1. vydání. Katovice-Ostrava 2011. Obsahuje mnoho dobových fotografií. Nevyskytuje se. Text v češtině, polštině.

430,00 Kč

V kompletu se neobjevuje. Mnoho ilustrací. 4 svazky komplet - I. úvodní svazek, II.Brno, III. Olomouc, IV. Opava. Muzeum umění Olomouc - Moravská galerie Brno 1999-2002. I. vydání.

5300,00 Kč

Plakát: Župní slet v rámci oslav 50. výročí založení jednoty ve Vamberku, 1.-2.6.1935

2300,00 Kč

Plakát: Společný výlet do Olešnice 22.7.1923

2300,00 Kč

Plakát Pozvánka na veřejné cvičení odboru těl. jednoty Sokol v Hanušovicích

2300,00 Kč

Slezský ústav ČSAV v Opavě, nedatováno. Nevyskytuje se.

2300,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1926. Obálka vevázána.

170,00 Kč

1. vydání. Městský národní výbor výbor v Orlové k 750 výročí založení města. Profil Ostrava 1973. Obsahuje mnoho fotografií. Rezumé v ruštině, polštině, němčině.

170,00 Kč

Krajské nakladatelství v Ostravě 1958.Obsahuje fotografie.

330,00 Kč

1. vydání. Městský národní výbor, Karviná 1968. Resumé v polštině, němčině. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Vytiskly Moravské tiskařské závody, n.p., Ostrava.

230,00 Kč

Publikace vydána u příležitosti dvacátého výročí vzniku výrobně hospodářské jednotky.

230,00 Kč

Okresní vlastivědný ústav Karviná se sídlem v Českém Těšíně.

130,00 Kč

Krajský národní výbor v Ostravě, 1956.

170,00 Kč

1. vydání. Lidové noviny, Praha 2006. Obsahuje mnoho fotografií.

1300,00 Kč

Katalog výstavy Brno-Olomouc-Opava. Vydal MZA Brno za spolupráce ZA Opava, 1991.

170,00 Kč

Katalog