Katalog

Místopis/Region/Slezsko

Objevuje se vzácně. Nakl. Čtenářsko-vzdělávacího spolku v Karvíně, 1914. Obsahuje dobové fotografie.

1300,00 Kč

Ručně psaná kniha, unikát. Darkov, od 1869. Zápisky ze mší, nešpory apod. Psáno polsky.

3300,00 Kč

Nákladem Československého státního koedukačního ústavu učitelského v Příboře, 1936.

130,00 Kč

Praha, 1911. Vlastivědný sborník.

130,00 Kč

Praha, 1911. Vlastivědný sborník.

130,00 Kč

Praha, 1913. Vlastivědný sborník.

130,00 Kč

Praha, 1912. Sešit 4. (39.).

130,00 Kč

Praha, 1913. Vlastivědný sborník, sv. 6. (56.)

130,00 Kč

Kryl a Scotti Nový Jičín, 1931. Obsahuje dobové fotografie, listy vkladů, fondů apod.

1700,00 Kč

Praha, 1913.

130,00 Kč

Praha, 1913.

130,00 Kč

Praha, 1912.

130,00 Kč

Praha, 1913.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Praha, 1911.

130,00 Kč

Praha, 1912.

130,00 Kč

Praha, 1912.

130,00 Kč

Praha, 1913.

130,00 Kč

Katalog