Katalog

Komunismus/ Rusko/ Propaganda/ Čína

Výklad a kritika marxistické nauky. 1. vydání. Universum, Praha 1947.

130,00 Kč

Vydání hned po válce, nikoli až po Únoru 1948, jak bývá u těchto titulů běžné. Stručně vylíčení života a činosti. Svoboda, Praha 1945.

230,00 Kč

Vydal podniková výbor KSČ národního podniku VÍTKOVICE - železárny a strojírny Klementa Gottwalda, Ostrava 1977.

230,00 Kč

Velká vlastenecká válka očima fotoreportéra. Mnoho dobových fotografií. Naše vojsko, Praha 1980. 1. vydání.

130,00 Kč

Velká knihovna Marxismu-Leninismu - 12. svazek. Svoboda, Praha 1946.

230,00 Kč

Úprava František Muzika. Svoboda, Praha 1949.

130,00 Kč

ÚDKN, Praha 1930.

730,00 Kč

Text ve španělštině. Mnoho fotografií. Lenguas extranjeras, Moskva.

230,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků- komunistická výstavba v Rusku v 50. letech. Profisdat, 1960.

1300,00 Kč

Svoboda, Praha 1951. 0bsahuje podrobný popis přelíčení s vybranými obžalovanými od 2.–13. března 1938.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1949. XII. vydání.

230,00 Kč

Svoboda, Praha 1945. Obálka od Františka Muziky.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1945.

130,00 Kč

Svoboda, 1952. Komunistická propaganda.

130,00 Kč

SVĚT SOVĚTŮ, Praha 1952.

230,00 Kč

Svět Sovětů, 1954. Stalinská propaganda - kuriozita.

130,00 Kč

Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1962.

130,00 Kč

Státní nakl. politické literatury, Praha 1954. 1. vydání.

130,00 Kč

Revue pro kulturní a hospodářskou spolupráci ČSR a SSSR. 4. ročník. 12 čísel. Svaz československo-sovětského přátelství, Praha 1949.

230,00 Kč

Revue pro kulturní a hospodářskou spolupráci ČSR a SSSR. 1. ročník. Čísla 6-10. Československo-sovětský institut, Praha 1951.

230,00 Kč

Redakce světových rozhledů, nedatováno. Druhé vydání. Obálka anonym.

170,00 Kč

Katalog