Katalog

Architektura / Hrady

Galerie architektury Brno, 2004. Text v češtině, angličtině.

230,00 Kč

Dedikace autora. Zvláštní otisk z Časopisu Slezského muzea, 1965.

330,00 Kč

Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha 1958. Dedikace autora na přiloženém lístku.

530,00 Kč

SNTL, Praha 1983. obsahuje mnoho obrázků a tabulky.

430,00 Kč

Pragma, Praha 2014.

130,00 Kč

Taschen, 1997. Text v němčině, francouzštině, angličtině.

170,00 Kč

Taschen, 1993. Text v němčině,francouzštině,angličtině.

170,00 Kč

SNTL, Praha 1987. 3. doplněné vydání.

170,00 Kč

Argo, Praha 1996. ,3. nezměněné vydání.

630,00 Kč

Katalog