Katalog

Architektura / Hrady

Unikátní fotografie výstavby Sorely a panelových sídlišť Poruby a Havířova. Národní podnik Bytostav, Ostrava 1971.

330,00 Kč

Kant (pro AMU), Praha 2006. I. vydání.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací.Levné knihy KMa, Praha 2008.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Academia, Praha 1986. I. vydání.

130,00 Kč

2 svazky. Odeon, Praha 1972. 1. vydání.

530,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Šmíra-Print, Ostrava 2012.

630,00 Kč

Fotografie Pavel Frič. Titanic/Grada, Praha 2007.

430,00 Kč

Drewniane kościoly i kaplice w Beskidach i okolicy. Text v češtině, polštině a angličtině. Wart, Český Těšín 2009. 1. vydání. Publikace mapuje prostřednictvím téměř 700 mnohdy unikátních fotografií a další ikonografie z období let 1874-2009, dřevěné a polodřevěné sakrální stavby v Beskydech a okolí na území České a Polské republiky. Obsahuje 82 abecedně řazených kostelů a kaplí, včetně staveb zaniklých v průběhu 19. - 21. století. Text je v plném rozsahu přeložen do polského a anglického ...

330,00 Kč

Euromedia Group, Praha, 2008.

130,00 Kč

Architektura Bauhausu. Grundzüge und Entwicklung einer Konzeption. (Neue Bauhausbücher, Neue Folge der von Walter Gropius und Laszlo Moholy-Nagy begründeten Bauhausbücher). F. Kupferberg Verlag, Mainz 1965. Text v němčině.

630,00 Kč

Spolek československých inženýrů, Praha 1932.

430,00 Kč

1. díl – Patrových rodinných domů a vil. 3. díl - Levné domky, sbírka kompletních stavebních plánů levných rodinných domků. Č. Chlebek, Praha bez datace.

530,00 Kč

Mapový průvodce uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy vydalo občanské sdružení Fiducia ve spolupráci s Jakubem Ivánkem a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu v roce 2015.

Technické památky Polska, Slovenska, Čech a Maďarska. Text polský, český, maďarský a anglický. PZITB-PIIB, Warszawa 2007.

Objektivem Miloslava Marka. Rýmařov 2010.

130,00 Kč

Krajské nakladatelství, Liberec 1959.

130,00 Kč

Barock und Klassizismus in Karlsbad = Baroque and classic revival in Carlsbad = Barokko i klassicizm v Karlovych Varach. Štvor jazyčná literatura v čestině, němčine, angličtině, ruštině. Egeria, Karlovy Vary 2006.

Resumé v ruštině a němčině. Růže, České Budějovice 1977.

230,00 Kč

Trojjazyčný text: česky, německy a anglicky. Liberecký kraj, Liberec 2004.

130,00 Kč

Neuvěřitelné, ale věrohodné zážitky architekta Pavla Galandy. Obálka, předsádka, vazba - Zdenek Seydl. 1. vydání. Čs. spisovatel, Praha 1961.

170,00 Kč

Detailní průvodce rezidenční architekturou. Slovart, Praha 2014.

Katalog