Katalog

Filozofie / Psychologie / Sociologie / Náboženství

Samcovo knihkupectví v Praze, 1948. I. vydání.

230,00 Kč

Vzdělávací knihovna katolická. V. Kotrba, Praha 1902.

730,00 Kč

Z edice Oikúmené. ISE, Praha 1994.

230,00 Kč

Jan Laichter, Praha 1931.

130,00 Kč

"Několik křesťanských úvah ve formě proslovů." Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2000.

"Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp a dominantní kulturní konfigurace." Tilia, Ostrava 2008.

130,00 Kč

"Od Mikuláše Cusana až po naše časy". Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, Praha 1899.

170,00 Kč

"Psychoanalytické eseje". Malvern, Praha 2007.

130,00 Kč

"Esej o hebrejském myšlení". Vyšehrad, Praha 1998. I. vydání.

130,00 Kč

Svazek 11. Překlad s výkladem. Kalich, Praha 1982. I. vydání.

130,00 Kč

"Vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy". Portál, Praha 2000.

"Encyklopedická příručka.". Ivo Železný, Praha 1994.

170,00 Kč

Karolinum, Praha 2010. II. doplněné vydání.

Grada / Avicenum, Praha 1993.

130,00 Kč

Timotej, Košice 1993.

170,00 Kč

"Historie, mytologie a rituály okultního řádu". Trigon, Praha 1997.

430,00 Kč

"Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti II". Oikoymenh, Praha 1999. II. rozšířené vydání.

170,00 Kč

"Původní předkatolický soupis Ježíšových výroků - tzv. Tomášovo evangelium, Evangelium pravdy a jiné raně křesťanské texty ze šťastného nálezu v Nag Hammadí". Bibliotheca gnostica, Praha 1994.

130,00 Kč

Katalog