Katalog

Filozofie / Psychologie / Sociologie / Náboženství

Grada Publishing, Praha 2020. Dotisk 1. vydání.

230,00 Kč

Dokořán, Praha 2004. 1. vydání.

130,00 Kč

Nakladatelství V. Kotrba, Praha 1948. 2. rozšířené vydání.

130,00 Kč

Portál, Praha 1999. 1. vydání.

130,00 Kč

Sociologické nakladatelství, Praha 2012. 1. vydání.

130,00 Kč

Road, Praha 1991. 12. vydání. 1. vydání v Road.

170,00 Kč

Návrat domů, Praha 2008.

170,00 Kč

J.Otto, Praha 1933

630,00 Kč

Podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2008. 2. přepracované a rozšířené vydání.

270,00 Kč

SPN, Praha 1977, 4. vydání. 1983, 3. vydání. 1977, 2. vydání. 1974, 1. vydání.

230,00 Kč

Dědictví Komenského, Praha 1904.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1970. 1. vydání.

130,00 Kč

Akademie věd České republiky, Praha 2000. 1. vydání.

230,00 Kč

Vydavatelství psychoanalytických prací, Příbor 1931. Obálka vevázána. Přiložen dopis o knize.

330,00 Kč

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakladateltví DOPLNĚK, Praha - Brno 1995

130,00 Kč

Vyšlo jako příloha revue Na hlubinu, Olomouc 1935. Vevázán Národní motiv úcty svatoprokopské a svatoprokopská legenda z roku 1618.

230,00 Kč

Nakladatelství Ladislava Kuncíře, Praha 1928.

130,00 Kč

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1999.

430,00 Kč

Katalog