Katalog

Filozofie / Psychologie / Sociologie / Náboženství

Sociologické nakladatelství, Praha 2009. V. vydání.

130,00 Kč

Doplněk, Brno 2010. IV. vydání.

130,00 Kč

Sociologické nakladatelství, Praha 2007. II. vydání.

130,00 Kč

"Články z let 1998-2008". EarthSave, Praha 2008.

130,00 Kč

Svoboda - Libertas, Praha, 1993. Překlad Radim Hošek.

330,00 Kč

Jan Leichter, Praha 1918.

130,00 Kč

Podrobný úvod do dějin čínské duchovní tradice a filozofie. Nakladatelství Pragma, Praha 1997.

130,00 Kč

Dva dosud nevydané spisy polského theologa, které se týkají života a díla sv.Brigity Švédské. Nakladatelství OIKOYMENH, Praha 2008.

170,00 Kč

"Dějiny Písma v proměnách staletí". Volvox Globator, Praha 2009.

170,00 Kč

Svazek 11. Překlad s výkladem. Kalich, Praha 1982. I. vydání.

130,00 Kč

Překlad s výkladem. Praha, Kalich 1974. Přetisk prvního vydání.

130,00 Kč

"Úvod do starozákonní literatury". Vyšehrad, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha 2004.

130,00 Kč

Náboženství a politika v souhře a střetání. Vydavatelství Karolinum 1993.

170,00 Kč

Vydal COR JESU, Český Těšín 1991.

130,00 Kč

"Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců." Vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005.

230,00 Kč

Sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1998.

130,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006.

170,00 Kč

Obsahuje ilustrace světců od Zdirada Čecha. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2001.

130,00 Kč

Zpěvník křesťanských písní. Nakladatelství Portál, Praha 2006.

170,00 Kč

Dynamika mysli. Obsahuje mnoho obrázků Nakladatelství Academia, Praha 2007. Dynamika mysli. Obsahuje mnoho kreseb a obrázků. Nakladatelství Academia, Praha ...

130,00 Kč

Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2009.

230,00 Kč

Duchovní klasika předního učitele tibetského buddhismu. Nakladatelství Pragma, Praha 1996.

130,00 Kč

Reprint. Studie o duchovních proudech v Rusku, sociologické skizzy k Ruské filosofii, dějiny a náboženství. Nakladatelství Jana Laichtera, Praha 1921.

130,00 Kč

Katalog