Katalog

Zdraví / Medicína / Člověk

České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer), Praha 1927. Polokožená vazba. 3. doplněné, rozšířené a přepracované vydání.

730,00 Kč

F. Kodym, Praha 1935. Obsahuje řadu vyobrazení.

270,00 Kč

Computer Press, Praha 2010. 1. vydání.

130,00 Kč

Ctirad Oráč, Brno 2009.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2008. 1. vydání.

130,00 Kč

Computer Press, Brno 2003. 1. vydání.

170,00 Kč

Academia, Praha 2006. 1. vydání.

230,00 Kč

Práce, Praha 1948. Podpis autora.

130,00 Kč

KOPP, České Bzudějovice. 2012. 2. upravené vydání.

130,00 Kč

Universita J. E. Purkyně, Brno 1984. 1. vydání.

130,00 Kč

Academia, Praha 1999. 2. vydání.

230,00 Kč

Galén, Praha 2008. 1. vydání.

130,00 Kč

AKV, Bratislava, 2014. 1. vydání.

330,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2010. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2003. 1. vydání.

130,00 Kč

Grada, Praha 2001. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Olympia, Praha 2000. 1. vydání.

130,00 Kč

Otakar Doležal, Praha 2005. 1. vydání.

130,00 Kč

Miroslav Sobotka, Praha 2007.

130,00 Kč

Katalog