Katalog

Zdraví / Medicína / Člověk

Zdravověda Brno, 1941.

130,00 Kč

3. vydání. EUROLEX BOHEMIA, Praha 2006.

170,00 Kč

Učebnice pro mediky a příručka pro lékaře. Zdravotnické nakladatelství, Praha 1951.

130,00 Kč

Text v němčině. Wilhelm Maudrich, Wien 1948.

130,00 Kč

Tři svazky- viz foto. Text ve slovenštině. Velmi obsáhlá anatomie, nevyskytuje se. Príroda, Praha 1979 - 1982.

1700,00 Kč

Springer Berlin Heidelberg 2006

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 1997.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2001. 1. vydání.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 1996. 1. vydání.

130,00 Kč

Smart Press, Praha 2010. 1. vydání. 440 stran, 21x22 cm. R. Stav: Obsahuje mnoho fotografií

170,00 Kč

Gemini, Bratislava, 1992.

130,00 Kč

Knihtiskárna a nakladatelství Pokorný a spol., Brno, 1931.

130,00 Kč

Jota, Brno 2008. 1. vydání.

170,00 Kč

Avicenum zdravotnické nakladatelství, Praha 1978. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Gutenberg/Eminent/ Praha 2003. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Grada Publishing, Praha, 2001. 2. přepracované a doplněné vydání. Obsahuje ilustrované grafy.

230,00 Kč

Mladá fronta a. s., Praha, 2008. Vydání první. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

Euromedia Group, Praha 1998. Vydání druhé v Euromedii 1.

130,00 Kč

J. F. Lehmann's Verlag, München 1902. Text v němčině. Hodně barevných tabulí!.

830,00 Kč

Katalog