Katalog

Zdraví / Medicína / Člověk

Universita J. E. Purkyně, Brno 1984. 1. vydání.

130,00 Kč

Academia, Praha 1999. 2. vydání.

230,00 Kč

Nadas, Praha 1990. 1. vydání. Obsahuje mnoho obrázků a fotografií.

530,00 Kč

Galén, Praha 2008. 1. vydání.

130,00 Kč

AKV, Bratislava, 2014. 1. vydání.

330,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2010. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2003. 1. vydání.

130,00 Kč

Grada, Praha 2001. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Olympia, Praha 2000. 1. vydání.

130,00 Kč

Otakar Doležal, Praha 2005. 1. vydání.

130,00 Kč

Miroslav Sobotka, Praha 2007.

130,00 Kč

SUN, Praha 2006. 1. vydání..

170,00 Kč

Avicenum, Praha 1976. Obsahuje mnoho ilustrací. 2 svazky.

170,00 Kč

Stuttgart, 1924. text v němčině

230,00 Kč

Vodnář, Praha 1992. 1. vydání.

130,00 Kč

Vodnář, Praha 1994,1993.

270,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2003. 1. vydání.

230,00 Kč

Computer Press, Brno. 2004. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Katalog