Katalog

Dobrodružné / Skaut / Junák / Burian

Junácká edice, Praha 1946. 1. vydání.

330,00 Kč

Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1990. 2. vydání.

230,00 Kč

Československá obec sokolská,Praha, 1920.

330,00 Kč

B. Kočí. Praha. Nedatováno.

130,00 Kč

B. Kočí, Praha 1907. Vevázané 4 svazky: Chancellor - Denník cestujícího J. R. Kazallona; Robur Dobyvatel (Vzducholodí kolem světa); Dobrodružství kapitána Hatterasa 1 - Angličané na severní točně; Dobrodružství kapitána Hatterasa 2 - Ledová poušť.

430,00 Kč

Knižnice -Rychlých šípů, svazek 3. Listy volně vložené v originálních deskách.

1300,00 Kč

Časopis "Vpřed" pro chlapce a děvčata. Knižnice "Rychlých šípů" - Svazek 3. Nedatováno. Volně vložené listy v originálních deskách.

1300,00 Kč

Číslo 223, Výtečníci. Melantrich, Praha 1942.

130,00 Kč

Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin 1935. Polokožená vazba.

130,00 Kč

Zpravodaj Poutník-speciál, Praha 1988. Kresby Kája Saudek

530,00 Kč

Práce, Praha 1989. 1. vydání. Vevázané 3 komiksy. Macourek, Miloš: Peruánský deník. Nesvadba, Josef: Po stoách sněžného muže. Neff, Ondřej: Arnal. Ilustroval Kája Saudek.

430,00 Kč

Zpravodaj Poutník speciál. Klub J. Vernea ve spolupráci s Českou speleologickou společností "Zlatý Kůň" a SFK Time Machine, Praha 1989. Ilustroval Kája Saudek.

230,00 Kč

Tatra Kopřivnice, Kopřivnice 1975. 1. vydání.

330,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1970. Kompletní ročník. 12 čísel.

530,00 Kč

ÚV ČSM - Mladá fronta, Praha 1965. Komplet 12 čísel.

830,00 Kč

ÚV ČSM - Mladá fronta, Praha 1967-1968. 11 čísel. Chybí 2. číslo.

330,00 Kč

ÚV ČSM - Mladá fronta, Praha 1964. Komplet 14 čísel.

830,00 Kč

Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství,Praha, 1920,1921,1922.

2300,00 Kč

Olympia, Praha 1990. 1. vydání.

270,00 Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Praha 2014. 1. vydání.

170,00 Kč

Návrat, Brno 1996. Nezkrácené vydání.

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha, 1947.

330,00 Kč

B. Kočí, Praha 1907. Vevázány dva romány: Škola Robinsonů a Plující ostrov I. - II.

330,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha 1928. 2. vydání.

1300,00 Kč

Česká grafická unie a.s., Praha 1927. Zeměpisný měsíčník. Ročník IV. Polokožená vazba.

170,00 Kč

Katalog