Katalog

Dobrodružné / Skaut / Junák / Burian

Praha, 1933.

130,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha, nedatováno.

330,00 Kč

Vydává SČM, Praha 1949. Chybí stránky.

630,00 Kč

Vydává ČSM v Mladé frontě, Praha 1949.

1300,00 Kč

Svaz české mládeže, Praha 1948.

970,00 Kč

3. vyd. (v SNDK druhé), ilustrace Z. Burian, SNDK, Praha 1961.

1300,00 Kč

Obálku ilustr. Z. Burian, Nakl. Josef Hokr, Praha 1947.

330,00 Kč

Gallery, Praha 2005. Mnoho ilustrací.

970,00 Kč

B. Kočí, Praha 1907. Vevázány další Verneho knihy.

630,00 Kč

Josef R. Vilímek, Praha 1948.

330,00 Kč

Melantrich, Praha 1938. Časopis Rozruch - 5 sešitů Vražda na letecké výstavě, Ranč podloudníků, Zlatý třmen, Údolí banditů, Zpívající údolí.

530,00 Kč

Josef R. Vilímek, Praha 1923. III. vydání.

330,00 Kč

Toužimský a Moravec, Praha 1944 Ilustrace Zdeněk Burian

930,00 Kč

Objevuje se málo. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1959. II. přepracované vydání.

630,00 Kč

Junákova dílna svazek 8. J. F. Buček, Prostějov.

230,00 Kč

Junákova dílna svazek 7. "Podrobný návod s 58 vyobrazeními". J. F. Buček, Prostějov 1925.

230,00 Kč

4 svazky. Text ve slovenštině. L. Mazač, Praha/Bratislava 1935. V. vydání. Ilustroval: Andrej Kováčik, obálka: Zd. Burian.

330,00 Kč

B4U Publishing, Brno, 2009.

330,00 Kč

"První díl románu". Jan Toužimský, Praha 1931. Ilustroval Zd. Burian a J. Ulrich.

230,00 Kč

Jos. R. Vilímek, Praha 1940. Ilustrace Zdeněk Burian.

730,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1935.

430,00 Kč

Ilustrace Zdeněk Burian. Jos. R. Vilímek, Praha 1949. VII. vydání.

630,00 Kč

Ilustrace J. Férat. Jos. R. Vilímek, Praha.

330,00 Kč

Ilustrace: L. Benett. Jis. R. Vilímek, Praha, bez datace.

530,00 Kč

Katalog