Katalog

Dobrodružné / Skaut / Junák / Burian

Mladá fronta, Praha 1955. 1. vydání.

130,00 Kč

Krajský dům pionýrů a mládeže, Ostrava 1979.

97,00 Kč

5 svazků, nekompletní ročníky. Mladá Fronta, Praha 1982 - 1989.

1300,00 Kč

E. BEAUFORT, Praha bez datace.

230,00 Kč

S ilustracemi. Jos. R. Vilímek, Praha 1934.

330,00 Kč

Rodina, Praha bez datace.

130,00 Kč

Merkur, Praha 1990.

83,00 Kč

S kresbami R. Komínka. NOVINA, Praha 1936.

130,00 Kč

Kniha československé mládeže, ročník 52. Uspořádali B. Schweigstill a Fr. Procházka. Ilustrovali Zd. Burian, Věnceslav Černý a J. Kočí. Jos. R. Vilímek, Praha 1933.

130,00 Kč

Toužimský a Moravec, Praha 1941.

170,00 Kč

B. Procházka, Praha bez datace.

130,00 Kč

Román hochů. Jan Kobes, Praha, Plzeň 1940.

2300,00 Kč

Vevázány všechny obálky- u většiny z nich autorem Z. Burian! Ročník 51, 20 čísel. Jos. R. Vilímek, 1932.

1700,00 Kč

Kniha československé mládeže. Ročník 53, 20 čísel. Jos. R. Vilímek, 1934.

170,00 Kč

Vevázány všechny obálky - mimo jiné Z. Burian! Kniha československé mládeže. Ročník 52, 20 čísel. Jos. R. Vilímek, 1933.

1700,00 Kč

Zábavný mesíčník pro mládež. Kompletní ročník. Ilustrace mj. Burian. 12 svazků. Mladá fronta, Praha 1973.

830,00 Kč

Zábaný mesíčník pro mládež. Kompletní ročník. 12 svazků, ilustrace mj. Burian. Mladá fronta, Praha 1972.

630,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1987.

130,00 Kč

Josef Lukasík, Moravská Ostrava, Praha 1944.

130,00 Kč

První vydání. Česká grafická Unie, Praha 1943.

130,00 Kč

23 sešitů. Číslo 23 chybí. Mladá fronta, Praha 1970- 1971.

630,00 Kč

19 čísel. Chybí čísla 1, 3, 4, 14, 17. Mladá Fronta, Praha 1972-1973.

330,00 Kč

23 sešitů. Chybí č. 18. Mladá fronta, Praha 1971-1972.

530,00 Kč

Ilustrace Věnceslav Černý. Kvasnička & Hampl, Praha 1926.

130,00 Kč

Ilustrace Věnceslav Černý. Kvasnička & Hampl, Praha 1927.

230,00 Kč

Katalog