Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

"Ze sbírek uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Leden - Březen 1983 ve výstavní síni uměleckoprůmyslového muzea v Praze."

"Na základě amerických studií a zkušeností." Dobové reklamy. Vevázaná orig. obálka. Sfinx-Bohumil Janda, Praha 1927.

1300,00 Kč

Krásný a zachovalý sběratelský leták. Baťa 1938.

2300,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Rebo, Dobřejovice 2002.

330,00 Kč

Nakladatelství technické literatury - Práce, Praha 1976. II. přepracované vydání. Polytechnická knižnice.

Díl II. - přístroje promítací. Šolc a Šimáček, Praha 1923.

330,00 Kč

"Sklo, keramika, kovy, textil a nábytek." Text český a anglický. Moravská galerie Brno 1995.

130,00 Kč

"Sklo, keramika, kovy, textil, nábytek." Moravská galerie, Brno 1993.

130,00 Kč

"Ze sbírek Moravské galerie Brno." Text český, anglický a německý. Moravská galerie, Brno 1997.

130,00 Kč

"Ze sbírek Moravské galerie." Text český, německý a anglický. Moravská galerie, Brno 1996.

130,00 Kč

"Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie." Moravská galerie, Brno 1986.

130,00 Kč

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 1996.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Moser, Karlovy vary 1997.

Práh, Praha 2010.

170,00 Kč

Od 16. století do dnešní doby. Katalog k výstavě. Umělecko-průmyslové museum Obchodní a živnostenské komory, Praha 1948.

170,00 Kč

Slovart, Praha, 2011. I. vydání.

II. díl. Česká numismatická společnost, Kroměříž 1988.

330,00 Kč

Pro lidové školy umění. Obsahuje fotografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968. 1. vydání.

170,00 Kč

„Vydělávání a barvení kožišin.“ 1. vydání. SNTL, Praha-Bratislava 1967.

"Průvodce dějinami módy 20. století." Brána, Praha 2012.

230,00 Kč

SNTL, Praha 1985. Mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Text je česky, anglicky, německy a rusky. Odeon, Praha 1968.

130,00 Kč

Katalog