Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

Díl XIII. Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918. Vydala Poštovní filatelistická služba, Praha 1975.

530,00 Kč

Text v češtině a němčině. Katalog výstavy. Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum 1964-65.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho černobílých fotografií. Argo, Praha 1996. II. upravené vydání.

1300,00 Kč

TON, Bystřice pod Hostýnem 1992. Mnoho vyobrazení židlí od počátku firmy TON až do roku 1991.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. VEB Deutscher Verlag der Wissenchaften Berlin 1975.

130,00 Kč

Von Pompejus bis Romulus. Obsahuje mnoho obrázků mincí. Vydal: Battenberg Verlag in München 1974

130,00 Kč

Miejscowošci województwa Šlaskiego. Kniha obsahuje erby a pečetě Slezska.Text polsky. Wydawnictwa instytutu slaskiego, Katowice 1939.

530,00 Kč

"Popis výroby smetany, a másla s dodatkem o náhražkách másla." Zemědělská knihovna sv. II. Obsahuje mnoho ilustrací. Nákladem podniku tiskařského a vydavatelského družstva rolnického v Praze, Praha 1913.

5300,00 Kč

Byzantské mince.Text v polštině. Polskie towarzystwo archeologiczne i numizmatyczne oddzial w Krakowie, Kraków 1987.

130,00 Kč

Text anglický. Seaby, Londýn 1974.

270,00 Kč

Text v angličtině. Whitman Publishing Company, Racine, Wisconsin 1959.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1967. Příručka koželuha díl IV.

230,00 Kč

Text v angličtině. Western Publishing Company, INC., Racine, Wisconsin 1971.

130,00 Kč

Česká numismatická společnost pobočka Poděbrady, 1981. Obsahuje obrazovou přílohu.

270,00 Kč

Nevyskytuje se. Vevázány dvě publikace. Zkratky a monogramy na mincích od 15. stol, druhá publikace bez titulky. Česká numismatická společnost v Praze, 1973.

530,00 Kč

Vevázáno několik příloh Sběratelských zpráv: č. 21. Mince Alexandra I. 1801-1825, č. 15. Mince Mikuláše I. 1825-1855, č. 24. Mince Alexandra II. 1855-1881, č 26. Mince Alexandra III. 1881-1894 a Mikuláše II. 1894-1917, č. 11. Mince kongresového království 1815-1860, č. 17. Mince finského velkoknížectví 1863-1918. Česká numismatická společnost pobočka Hradec Králové, 1974-1979.

230,00 Kč

Portrét na minciach od stredoveku po súčasnosť / Portret na starovekých minciach. Tatran, Bratislava 1982, 1979. I. vydání.

130,00 Kč

Románské mince, text v angličtině. Obsahuje mnoho ilustrací. Seaby, Londýn 1988. IV. doplněné vydání.

270,00 Kč

Reprint! Alfred Szego, New York 1972

170,00 Kč

Vevázány mince Leopolda I. 1. díl - Období 1526-1620. 2. díl - Období 1620-1740. Česká numismatická společnost, Brno 1982.

530,00 Kč

Text německý. VEB, Berlín 1974.

1300,00 Kč

Reprint. Text německý. Druck von Robert Nischkowsky, Breslau 1883.

530,00 Kč

Xerokopie. Bez tiráže. Tabulky mincí vlepeny uvnitř.

170,00 Kč

Xerokopie. Příručka a přepočítávací tabulky. Bez tiráže.

230,00 Kč

Katalog