Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

1. vydání. Metafora, Praha 2009.

130,00 Kč

München, 1922. Text v němčině. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Museen zu Berlin, nedatováno. Text v němčině.

130,00 Kč

B. Korbel vlastním nákladem, 1935. Nevyskytuje se.

1300,00 Kč

Svaz knihkupců a nakladatelů republiky Československé, Praha 1931. Obsahuje mnoho fotografií.

370,00 Kč

Numismatická společnost Československá - sdružení členů při Slezském museu v Opavě 1958.

630,00 Kč

G.M.B.H. Augsburg 1925. Text v němčině. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Dům umění v Opavě, 1979.

130,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1991. Obsahuje mnoho obrázků a tabulek.

130,00 Kč

Katalog vydán u příležitosti výstavy Z pokladu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Praha 1974. Text v češtině,němčině.

130,00 Kč

Delftská fajáns ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 1973.

100,00 Kč

Numismatická společnost čs. sdružení členů při Slezském muzeu v Opavě, 1964.

230,00 Kč

Česká numismatická společnost, Praha 1971. Obsahuje seznam mincí, tabulky mincí a kontramarek.

1700,00 Kč

Česká národní banka Praha, 2001.

170,00 Kč

Krajské nakladatelství v Ostravě, 1959. Nevyskytuje se.

1300,00 Kč

Uměleckoprůmyslové museum, Praha 1961.

130,00 Kč

2. přepracované a doplněné vydání. SNTL, Praha 1985.

130,00 Kč

Nevyskytuje se. Mnoho dobrých reklam. Vydal Svaz zlatnické a stříbrnické výroby v Praze, 1935.

3300,00 Kč

K výročí 170 let kloboučnického průmyslu v Novém Jičíně vydal národní podnik Tonak, nositel Řádu práce, 1969. Obsahuje fotografie a kresby.

230,00 Kč

Reprint původního vydání z roku 1927. Vydala agentura PAVP v roce 2000.

530,00 Kč

Text a katalog. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1989.

330,00 Kč

1. vydání. Nakladatelství Václava Poláčka v Praze, 1948.

130,00 Kč

Katalog