Katalog

Sběratelství / Řemesla / Užité umění / Móda

Byzantské mince.Text v polštině. Polskie towarzystwo archeologiczne i numizmatyczne oddzial w Krakowie, Kraków 1987.

130,00 Kč

Zlaté, chromované, ocelové hodinky, prsteny, náušnice aj. J.T., Praha bez datace.

530,00 Kč

Text anglický. Seaby, Londýn 1974.

270,00 Kč

Text v angličtině. Whitman Publishing Company, Racine, Wisconsin 1959.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1967. Příručka koželuha díl IV.

230,00 Kč

Text v angličtině. Western Publishing Company, INC., Racine, Wisconsin 1971.

130,00 Kč

"Katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století". Obsahuje mnoho ilustrací. Datel, Brno 1996.

"Vladislav II. - Ludvík I.". Česká numismatická společnost pobočka Hradec Králové, 1971.

230,00 Kč

Česká numismatická společnost pobočka Poděbrady, 1981. Obsahuje obrazovou přílohu.

270,00 Kč

Nevyskytuje se. Vevázány dvě publikace. Zkratky a monogramy na mincích od 15. stol, druhá publikace bez titulky. Česká numismatická společnost v Praze, 1973.

530,00 Kč

Vevázáno několik příloh Sběratelských zpráv: č. 21. Mince Alexandra I. 1801-1825, č. 15. Mince Mikuláše I. 1825-1855, č. 24. Mince Alexandra II. 1855-1881, č 26. Mince Alexandra III. 1881-1894 a Mikuláše II. 1894-1917, č. 11. Mince kongresového království 1815-1860, č. 17. Mince finského velkoknížectví 1863-1918. Česká numismatická společnost pobočka Hradec Králové, 1974-1979.

230,00 Kč

Vevázány dvě publikace.Text v češtině a němčině, Česká numismatická společnost, Praha/Liberec 1978, 1976.

130,00 Kč

Portrét na minciach od stredoveku po súčasnosť / Portret na starovekých minciach. Tatran, Bratislava 1982, 1979. I. vydání.

130,00 Kč

Románské mince, text v angličtině. Obsahuje mnoho ilustrací. Seaby, Londýn 1988. IV. doplněné vydání.

270,00 Kč

Reprint! Alfred Szego, New York 1972

170,00 Kč

Vevázány mince Leopolda I. 1. díl - Období 1526-1620. 2. díl - Období 1620-1740. Česká numismatická společnost, Brno 1982.

530,00 Kč

Text německý. VEB, Berlín 1974.

1300,00 Kč

Reprint. Text německý. Druck von Robert Nischkowsky, Breslau 1883.

530,00 Kč

Xerokopie. Bez tiráže. Tabulky mincí vlepeny uvnitř.

170,00 Kč

Národní muzeum v Praze / Česká numismatická společnost, Praha 1991. České, moravské a slezské mince 10.-20. století.

"Sběratelská příručka". Česká numismatická společnost v Praze, Praha 1993. Vydáno jako členský výtisk.

430,00 Kč

2 svazky - I. díl: Řecké mince, II. díl: Římské mince. Česká numismatická společnost v Praze, Praha 1982, 1998. I. vydání, I. vydání (upravený dotisk).

530,00 Kč

Xerokopie. Příručka a přepočítávací tabulky. Bez tiráže.

230,00 Kč

"1848-1916". OB a ZP servis Hodonín, 1992. I. vydání.

130,00 Kč

Katalog