Katalog

Umění - cizí, dějiny umění aj.

2. vydání. Argo, Praha 2007.

230,00 Kč

1. vydání. Slovenský spisovatel, Bratislava 1983. Text ve slovenštině. Obsahuje kresby a fotografie.

130,00 Kč

Casablanca Praha, 2020.

130,00 Kč

Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 2012.

230,00 Kč

Artabras Abeville Press New York, 1995.

130,00 Kč

1. vydání. Barrister & Principal Brno, 2003.

330,00 Kč

I. L. Kober, Praha, 1906.

1300,00 Kč

Amalthea -Verlag, Zurich, Leipzig, Wien, 1923.

330,00 Kč

Columbus, Praha 2005. 1. vydání.

130,00 Kč

TASCHEN, Koln 2006 text v angličtině

230,00 Kč

Benedict taschen, Koln 1992 Text v angličtině

170,00 Kč

VŠUP Praha 2014 "Ženské umění" a mezinárodní reprezentace meziválečného Čyeskoslovenska

230,00 Kč

Prestel Verlag, Munich - London - New York 1999. Text v angličtině.

130,00 Kč

Argo, 1998, Praha.

230,00 Kč

Univerzita Palackého, Olomouc 2015. Text v angličtině, resumé v němčině,francouzštině.

230,00 Kč

Katalog Národní galerie Praha. Obsahuje mnoho fotografií.

370,00 Kč

Odeon, Praha 1975. 1. vydání

530,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha, 1961.

170,00 Kč

Verlagernst Arnold, Dresden, 1920.

230,00 Kč

Verlagerenst Arnold, Dresden, 1924.

130,00 Kč

Knižní klub v Praze, 2010.

530,00 Kč

Klub přátel výtvarného umění, Praha 1982.

2700,00 Kč

Katalog