Katalog

Umění - cizí, dějiny umění aj.

Slovart, Praha 2005.

330,00 Kč

The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 2006. 1. vydání. Text v angličtině. Velmi obsáhlá publikace. Obsahuje mnoho fotografií a vyobrazení.

970,00 Kč

Odeon, Praha 1991. 3. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

2300,00 Kč

Knižný klub, Balios, Praha 2000. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

10 čísel - komplet ročník. Obálky vevázány. Svaz československých výtvarných umělců, Praha 1963. Obsahuje mnoho vyobrazení.

1700,00 Kč

Athenaion M.B.H., Potsdam 1993. Řada vyobrazení.

330,00 Kč

Lyry Pragensis, Praha 1998. 1. vydání. Celokožená vazba.

230,00 Kč

Propyläen-Verlag, Berlin 1932. Obsahuje mnoho obrázků. Text v němčině. Polokožená vazba.

230,00 Kč

Uměleckoprůmyslové Muzeum, Praha 1980. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1983. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Slovart, Praha 2004. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1984. 1. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

130,00 Kč

Melantrich, Praha 1950. Obsahuje mnoho černobílých vyobrazení. 1. vydání.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1986. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1941. Obsahuje mnoho vyobrazení.

130,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955. Obsahuje mnoho vyobrazení. 1. vydání.

230,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973. 1. vydání. Obsahuje mnoho černobílých fotografií.

170,00 Kč

Obecní dům, Praha 2000. Katalog ke stejnojmenné výstavě. Obsahuje mnoho fotografií. Text v češtině a angličtině.

230,00 Kč

Odeon, Praha 1988. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

270,00 Kč

Tatran,Bratislava 1990. 2. doplněné vydání. Text v němčině.

430,00 Kč

Odeon, Praha 1983. 1. vydání.

170,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1960. Druhé doplněné a upravené vydání.

530,00 Kč

Odeon, Praha 1989. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Rabbit Solution Studio,Bratislava 1996. Kniha je ve slovenštině.

330,00 Kč

Katalog