Katalog

Umění - cizí, dějiny umění aj.

Obsahuje mnoho ilustrací. Taschen / Slovart, Praha 2005.

130,00 Kč

Marhlad, Miss Kittin, Saudek aj. iMedia, Praha 2005.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1995. I. vydání.

130,00 Kč

V letech 1917-1937. Edice Obolos - svazek 19. Grafická úprava - Stanislav Odvárko. Čs. výtvarní umělci, Praha 1965.

Odeon, Praha 1980. 10 dílů, komplet.

2300,00 Kč

Odeon, Praha 1968. I. vydání.

170,00 Kč

Otto Girgal, Praha, bez datace. Překlad: František Petr.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Symposion, Praha 1948.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Odeon, Praha 1970. I. vydání.

130,00 Kč

7. Bienále užité grafiky. Předmluva: Jiří Hlušička. text český, francouzský, anglický, německý, španělský a ruský. Vložené reklamní přílohy. Moravská galerie, Brno 1976.

130,00 Kč

4. Bienále užité grafiky. Předmluva - J. Hlušička. Text český, španělský, německý a francouzský. Vložené reklamní přílohy. Moravská galerie, Brno 1970.

130,00 Kč

Text český a anglický. "Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století." Moravská galerie, Brno 2000.

230,00 Kč

Odeon, Praha. 10 svazků základního kunsthistorického díla.

2700,00 Kč

E. A. Seemann, Lipsko 1913.

130,00 Kč

Bursik a Kohout, Praha 1908.

130,00 Kč

Text v němčině. Obsahuje mnoho ilustrací. Vytištěno v Německu 1991.

Text v italštině. Obsahuje mnoho ilustrací. Skira, Milano 2001.

Text in german. Contains many photos and illustrations. Albertina, Wien 2010.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1974.

S mnoha reprodukcemi. Academia, Praha 2005. 1. vydání.

Idea Servis, Praha 2008. III. vydání

130,00 Kč

(Velké obrazové dějiny), Euromedia Group, Praha 2015.

830,00 Kč

Katalog