Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Vyšehrad, Praha, 2004.

370,00 Kč

Moravské zemské muzeum, Brno 2008.

230,00 Kč

Nakladatelství H+H, Jinočany 2002.

230,00 Kč

Berlin, 2009. text v němčině

230,00 Kč

Vydal Práh, Praha 2007.

170,00 Kč

Svoboda, Praha 1974. III. vydání. Edice Antická knihovna.

130,00 Kč

"Úvod do starozákonní literatury". Vyšehrad, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Kysucké múzeum v Čadci, 2016.

230,00 Kč

"Sovětské pracovní a zajatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprchlíků z Československa". Obsahuje mnoho fotografií. Ustav pro studium totalitních režimů, Praha 2017.

230,00 Kč

4 svazky. Lidové Noviny, Praha 1991. III. vydání.

530,00 Kč

OIKOYMENH, Praha 2017. Vzpomínky těch, kdo přežili holokaust. 16 příběhů.

530,00 Kč

Státní nakladatelství, Praha. Nedatováno.

1300,00 Kč

2 díly. Masarykova univerzita, Brno 2014.

170,00 Kč

Spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech. 1. vydání. Svoboda, Praha 1974.

130,00 Kč

BB/art, Praha 2003.

370,00 Kč

Svazek I.: do roku 1197. 1. vydání. Paseka, Praha, Litomyšl 1999.

330,00 Kč

Votobia, Praha 1997.

330,00 Kč

Katalog