Katalog

Historie /Antika/ Judaica

České museum, Praha 1852. 4. svazky. Ročník XXVI. Svazky 1-4.

230,00 Kč

F. Šimáček, Praha 1901. Hezká polokožená vazba.

630,00 Kč

A. Storch Filius, Pragae 1893. Text v latině.

130,00 Kč

Verlag Carl Hoym Nachfl, Hamburg 1924. 1. vydání.

830,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2010.

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2013. 1. vydání.

230,00 Kč

Olympia, Praha 2006. 1. české vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

1300,00 Kč

Repronis, Ostrava 2009. 1. vydání. NEOBJEVUJE SE!

1300,00 Kč

Práh, Praha 2014. 2. vydání.

130,00 Kč

Československá akademie věd, Praha, 1954. 1. vydání.

130,00 Kč

Toužimský & Moravec, Praha 2008. Druhé, doplněné vydání.

330,00 Kč

Argo ve spolupráci s nakladatelstvím Odeon Praha, 1995. 1. vydání.

230,00 Kč

Odeon Praha, 1985. 1. vydání.

130,00 Kč

S mnoha fotografiemi. Fortuna Print, Bratislava 1992.

230,00 Kč

Napsáno 12 evropskými historiky. Argo, Praha 1995.

230,00 Kč

Historický klub Praha 1934. K šedesátým autorovým narozeninám.

230,00 Kč

Odeon Praha, 1985. 1. vydání.

130,00 Kč

ELK, Praha 1942. Kresby Antonín Strnadel

130,00 Kč

Pricenton University Press 2016.

170,00 Kč

Katalog