Katalog

Historie /Antika/ Judaica

1. vydání. Academia Praha, 2007.

530,00 Kč

Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění Praha, 1908.

530,00 Kč

1. vydání. Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2020.

270,00 Kč

1. vydání. Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2017.

270,00 Kč

Horní města v Československu. 12 heraldických kreseb Jana Čáky. Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram nedatováno.

170,00 Kč

1. vydání, SPN Praha, 1991.

130,00 Kč

Academia Praha, 1972.

170,00 Kč

BB/art Praha, 2006.

130,00 Kč

1. vydání. Vyšehrad Praha, 2006.

830,00 Kč

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba Praha, 1928.

170,00 Kč

1. vydání. Mladá fronta Praha, 2013.

130,00 Kč

1. vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.

170,00 Kč

1. vydání. Academia 2000, Praha.

130,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha, 1956.

130,00 Kč

Svoboda Praha, 1977.

130,00 Kč

Panorama Praha, 1992.

330,00 Kč

1. vydání. Rybka Publishers Praha, 2006.

170,00 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci 2011. 1. vydání. Obsahuje 7 map. 2x Statutární město Ostrava. 2x Okres Fryštát. (Stav k roku 1948). 2x Politický a soudní okres Hlučín. 1x Orientační mapka s vyznačením dosud zpracovaných okresů.

330,00 Kč

B4U Publishing Brno 2014. 2. vydání.

230,00 Kč

Ústřední správa geodézie a kartografie, 1965.

930,00 Kč

Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy 2015. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Katalog