Katalog

Historie /Antika/ Judaica

2. vydání. Nová tiskárna, Pelhřimov 1995.

530,00 Kč

Arista/Baset a Maitrea, 2008, Arista-Maitrea,TeMi CZ, 2009. Arista/Baset,2011, 2012.

970,00 Kč

2. přepracované vydání (1. vydání v AK). Arista/Baset, Praha 2002.

530,00 Kč

2. vydání, v AK první. Arista/Baset 2006,2007.

430,00 Kč

1. vydání. Knižní klub, Praha 1996:

170,00 Kč

1. vydání. Arista/Baset, Praha 2002.

230,00 Kč

1, vydání. Arista/Baset, Praha 2014.

230,00 Kč

1. vydání. Arista/Baser, Praha 2013.

370,00 Kč

2. vydání, v AK 1. vydání. Arista, Praha 2006.

270,00 Kč

Slezský ústav ČSAV v Opavě 1961, 1962 a Středisko pro vydávání historických pramenů v Opavě 1996. Text v češtině, latině,

230,00 Kč

1. vydání. Reader"s Digest Výběr, Praha 2010.

270,00 Kč

1. vydání. Readers Digest Výběr, Praha 2011. Obsahuje fotografie.

330,00 Kč

1. vydání. Paseka v Praze a Litomyšli, 2010. Obsahuje mnoho fotografií.

530,00 Kč

1. vydání. Euromedia Group, Praha 2019, Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

1. vydání. Paseka v Praze a Litomyšli, 2000. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

1. vydání. Mladá fronta, Praha 1995. Obsahuje fotografie z rodinného archivu.

130,00 Kč

Jan Laichter, Praha, 1935.

100,00 Kč

Ol.Pazdírek, Brno, nedatováno.

530,00 Kč

Praha, 1920. Obsahuje mnoho fotografií, mapy.

1300,00 Kč

2. vydání. Ostravská univerzita v Ostravě. Ústav pro regionální studia a nakladatelství Moravská expedice, 2002.

230,00 Kč

Přerov 1936. .Zvláštní otisk z Ročenky městského musea v Přerově, roč. l.

530,00 Kč

1. vydání. Nakladatelství Otakar II. - Michal Zítko, Praha 1999. Kapitolu od třicátých let k dnešku napsala Dr. Evženie Kloučková.

330,00 Kč

Katalog