Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Vevázány 2 svazky. Knihkupectví, nakladatelství Jaroslav Lukavský, Praha 1924.

230,00 Kč

Českobratrské knihkupectví, Brno 1926. Dva vevázané díly.

830,00 Kč

Nákladem "Zednářské korespondence", Praha 1938.

1300,00 Kč

Od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu. Barrister & Principal, Brno 2007.

230,00 Kč

Neobjevuje se. 1. vyd., Pavel Dobrovský – Beta a Jiří Ševčík, Praha a Plzeň 2004.

1300,00 Kč

3. vyd., Academia, Praha 2004.

530,00 Kč

Dějiny měst. NLN, Praha 1998. Mnoho ilustrací.

430,00 Kč

Praha, 1920. Kniha je ve francouzštině.

130,00 Kč

Oykomenh, Praha 2005. 1. vyd.

330,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1996.

330,00 Kč

Argo, Praha 2006. 1. vyd.

230,00 Kč

1. vyd, Argo, Praha 2001.

270,00 Kč

Mnoho vyobrazení, nákladem časopisu Pravěk, Brno 1928.

1300,00 Kč

"Příběhy z dějin měření", Euromedia – Knižní klub, Praha 2008.

530,00 Kč

"Od pravěku do roku 1945", Nakladatelství XYZ, Praha 2009.

430,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1998.

730,00 Kč

"Staré fotografie vyprávějí". Slovart, Praha 2018. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Rudolf M. Rohrer, 1937. Atlas je v němčině.

330,00 Kč

Nakl. K. Končel, Praha 1932.

230,00 Kč

Katalog