Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Unikátní fotografie z pohřbu T.G.Masaryka - záběry dvou ulic, průvod s rakví apod.

1300,00 Kč

VOLVOX GLOBABATOR, Praha . 1. vydání.

170,00 Kč

Reprint původních zemských desek s odbornou studií. Grafická úprava Eduard Milén. 575/600 číslovaných výtisků. Zemská správa moravskoslezká, Brno 1931.

1300,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1985. 1. vydání.

130,00 Kč

Časopis Jugoslávie mj. Podkarpatské Rusi, 1932. text chorvatsky.

830,00 Kč

F.Topič, Praha 1912, 1922. Paběrky k otázce slovanského dávnověku.

230,00 Kč

Filosofický ústav ČSAV, Praha 1992. 2. vydání.

130,00 Kč

Práh, Praha 1998. Obsahuje dobové fotografie.

170,00 Kč

Dita, Praha 1996. 1. vydání. Výbor z Pamětí, projevů a dokumentů 1940-1947.

170,00 Kč

BETA, Praha 2008. 1. vydání. Britské ministerstvo zahraničí a československá emigrace ve Velké Británii 1939-1945

230,00 Kč

4 kompletní ročníky 1893-1896 (ročník 10 - 13). Nevyskytuje se. Obsahuje mj. Moravské ornamenty z roku 1888. Vlastenecký muzejní spolek olomucký, Olomouc 1893-1896.

2300,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1996. 1. vydání. Obsahuje dobové fotografie.

130,00 Kč

Francouzsky. Édition Obrbis, Prague 1923.

130,00 Kč

Dvě svázané knížky. V Bobnicích u Nymburka, bez datace. Mnoho mapek. / 2. kniha 1901.

330,00 Kč

Fr. Borový, Praha 1924. Mj i článek z návštěvy Masaryka v Ostravě, Opavě, Hlučínsku aj.

130,00 Kč

Vlastivědné muzeum okresu Karviná se sídlem v Českém Těšíně, 1985.

170,00 Kč

Nadace Terezínská iniciativa, 1997. 1. vydání.

130,00 Kč

Městský národní výbor v Ostravě, Ostrava 1965.

230,00 Kč

Jan Laichter, Praha 1910. Obsahuje mnoho kreseb.

170,00 Kč

Katalog