Katalog

Historie /Antika/ Judaica

"Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 1937". "Tisk", Zlín 1937. Obsahuje mnoho fotografií.

370,00 Kč

Vydal, upravil a věnováním opatřil R. F. Šimek. Moravská Ostrava 1940.

630,00 Kč

Různá témata. Státní nakladatelství, Praha 1921-1923.

130,00 Kč

Prostor, Praha 2009.

330,00 Kč

Historický klub, Praha 1928.

130,00 Kč

"Neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta (1885-1974)". Vydala Euromedia Group Praha 2014.

130,00 Kč

Životní příběhy manželek československých a českých prezidentů. Vydala Mladá fronta, Praha 2009.

170,00 Kč

"Náboženství a politika v souhře a střetání." Vydavatelství Karolinum, Praha 1993.

170,00 Kč

Ročník XLI. Historický klub, Praha 1935.

230,00 Kč

Neobjevuje se. "Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice) v květnu - srpnu 1945". Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1996. I. vydání.

130,00 Kč

Exilový tisk. Rozmluvy, Londýn 1988. Paměti, zkrácené pro toto vydání, jsou rozvrženy do dvou dílů.

130,00 Kč

Exilový tisk. Opus Bonum, Mnichov 1986. I. vydání.

230,00 Kč

Obsahuje výběr z textů nejvýznamnějších osobností, které se podílely na utváření českého liberálního politického myšlení. Nakladatelství Torst, Praha 1995.

130,00 Kč

Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Nakladatelství Argo, Praha 2000.

230,00 Kč

Masarykův ústav a Archiv AV ČR a nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012.

170,00 Kč

Obsahuje mapy, grafy, pozemkovou reformu atd. Kniha byla vydána k 10. výročí samostatnosti státu. Praha 1928. .

130,00 Kč

"Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství." Nakladatelství Orbis, Praha 1948.

130,00 Kč

Autor zachytil dojmy, svědectví a myšlenky. Vydala knihovna Národního Osvobození, Praha 1945.

330,00 Kč

Náboženství a politika v souhře a střetání. Vydavatelství Karolinum 1993.

170,00 Kč

"Hrad a pětka", vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926. Vydala Panevropa, Praha 1996.

230,00 Kč

Dokumenty Díl 2, červenec 1943 - březen 1945. Státní ústřední archiv, Praha 1999.

230,00 Kč

Portrét kardinála Richelieu. Nakladatelství Melantrich, Praha 1933.

230,00 Kč

Čítanka obsahuje ukázky písma. Nakladatelství Karolinum, bez datace.

130,00 Kč

Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Nakladatelství ACADEMIA, Praha, 1996.

130,00 Kč

Katalog