Katalog

Historie /Antika/ Judaica

10 svazků. Práce, ROH / Baronet / Via Facti, Praha 1985-2004. 1. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

2300,00 Kč

"Stručná historie královny věd". Pistorius & Olšanská, Příbram 2011. II. revidované vydání.

230,00 Kč

"Po stopách styků Východ - Západ". SET OUT, Praha 2000.

130,00 Kč

Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, Praha 1999.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Odeon, Praha 1990.

330,00 Kč

L. J. Peroutka, Praha 1940-41. II. vydání (I. a II. svazek), I. vydání (III. svazek).

130,00 Kč

VI. svazek Nové řady Vlastivěda moravská. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1996.

430,00 Kč

13 svazků. Práce, ROH / Baronet / Via Facti, Praha 1985-2012. 1. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

3300,00 Kč

"Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací". Prostor, Praha 2002.

Poznámky filologovy. H&H, Jinočany 2003.

"Mohyla míru u Pratce". Ruční papír. J.A.Klíč, Vyškov 1933.

230,00 Kč

Psáno hebrejsky a německy. Vlastním nákladem, Vídeň 1908.

830,00 Kč

1. díl - Daleké vesmíry a naše Země. Vladimír Orel, Praha 1931.

230,00 Kč

"Portréty 758 osobností a organizací. Historie udílení Nobelovy ceny v letech 1901 až 2003". Euromedia Group / Knižní klub, Praha 2004.

170,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny / Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2016.

S. V. K. T., Bratislava 1948.

230,00 Kč

"Do poloviny XX. století". Ostravská univerzita, Ostrava 2008.

170,00 Kč

Text český a německý. "Geschichte des Eisenhüttenwesens und der Köhlerei im Böhmischen Wald." Hornicko-historický spolek, Planá 2010.

430,00 Kč

"Paměti starého bolševika." Host, Brno 2005.

170,00 Kč

S plánkem jubilejní výstavy + dobové fotografie. Jos. R. Vilímek, Praha 1892.

230,00 Kč

Vzácná kniha, text německý. "Historie buržoázní veřejné společnosti v Opavě." S dobovými fotografiemi. Psáno švabachem. Opava 1928.

7300,00 Kč

"Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problémů s disidenty". CPress, Brno 2015.

170,00 Kč

"Od Homéra k Einsteinovi". Academia, Praha 2001.

130,00 Kč

Katalog