Katalog

Historie /Antika/ Judaica

"Příběhy z dějin měření", Euromedia – Knižní klub, Praha 2008.

530,00 Kč

"Od pravěku do roku 1945", Nakladatelství XYZ, Praha 2009.

430,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1998.

730,00 Kč

Melantrich, Praha 1933.

530,00 Kč

"Staré fotografie vyprávějí". Slovart, Praha 2018. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Rudolf M. Rohrer, 1937. Atlas je v němčině.

330,00 Kč

Berlín, 1937. Foto Ostrava, Karviná. Kniha je v němčině - švabach.

230,00 Kč

Nakl. K. Končel, Praha 1932.

230,00 Kč

"Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem". Prostor, Praha 2016.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha, 2004.

370,00 Kč

Moravské zemské muzeum, Brno 2008.

230,00 Kč

Berlin, 2009. text v němčině

230,00 Kč

Vydal Práh, Praha 2007.

170,00 Kč

Svoboda, Praha 1974. III. vydání. Edice Antická knihovna.

130,00 Kč

"Úvod do starozákonní literatury". Vyšehrad, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

Text ve slovenštině. Kysucké múzeum v Čadci, 2016.

230,00 Kč

4 svazky. Lidové Noviny, Praha 1991. III. vydání.

530,00 Kč

Katalog