Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Jindřich Slovák, Kroměříž 1907.

630,00 Kč

Matice Svatoklimentská, Praha 1933.

170,00 Kč

Historický klub, Praha 1928,1929.

530,00 Kč

F.J.Lehner, Praha nedatováno. Obsahuje mnoho ilustrací.Text - česky,polsky,francouzsky, německy,rusky,anglicky.

970,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha 1940.

130,00 Kč

Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, Praha 1871. Polokožená vazba.

330,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha nedatováno. 78 vyobrazení, mapky, plány.

330,00 Kč

Orbis, Praha 1946. Obsahuje mnoho kreseb a fotografickou přílohu.

130,00 Kč

Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1997. 1. vydání.

170,00 Kč

Vzdělávací bibliotéka, Praha, nedatováno. 18. vydání.

230,00 Kč

Jednota dělnictva a zaměstnanců v grafickém průmyslu a živnostech, Praha 1940. Obsahuje dobové tisky a fotografie.

170,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1958. 1.vydání.

130,00 Kč

Zeď, Praha 2018. podpis: Petr Pithart

130,00 Kč

Knižní klub, Praha 1995. 1. vydání.

230,00 Kč

Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2008. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. - 19. století. česko-polsko-německý text.

330,00 Kč

F. Bartel (dřevorytecký ústav), Praha (nedatováno). 3 svazky. První dva svazky mají polokoženou vazbu. V každém svazku dřevorytové portréty osobností.

630,00 Kč

Návrat domů, Praha 2002. 2. vydání.

130,00 Kč

Academia. Praha 2000. 1. vydání.

170,00 Kč

Obrazová publikace. Práh, Praha 2011.

730,00 Kč

The Epoch Times. Broad Press Inc., USA 2005.

130,00 Kč

Katalog