Katalog

Historie /Antika/ Judaica

Reader s Digest Výběr, Praha 2005.

130,00 Kč

Academia, Praha 2008.

130,00 Kč

Rudolf M. Rohrer, 1936. Německy. Profesní a sociální struktura obyvatelstva v Československu.

130,00 Kč

Academia, Praha 2009.

130,00 Kč

4 svazky, Melantrich, Praha 1991-1992. II. vydání.

330,00 Kč

Edice Paměť sv. 26. Academia, Praha 2009. II. vydání (rozšířené a upravené).

130,00 Kč

Edice Paměť sv. 6. Academia, Praha 2009.

130,00 Kč

Alpress, Frýdek-Místek 1998. Obsahuje mnoho fotografií. 1. vydání.

130,00 Kč

Moravskoslezské nakladatelství, Brno, Ostrava 1997-98. Obsahuje mnoho černobílých ilustrací a fotografií. I. vydání.

130,00 Kč

Ústřední správa geodézie a kartografie, Praha 1965.

970,00 Kč

František Šimáček, Praha 1883.

2300,00 Kč

Genéve, 1921. Raná publikace o E. Benešovi. Francouzsky.

130,00 Kč

Nakladatelství XYZ, Praha 2011.

130,00 Kč

Verlag der Deutschen akademie der wissenschaften in Prag, 1943.

130,00 Kč

J. Otta, Praha 1903.

130,00 Kč

Lidové noviny, Praha 2001.

430,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1941.

830,00 Kč

1. vyd., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 1999.

130,00 Kč

Academia, Praha 1998.

330,00 Kč

Academia, Praha 2006. Dílo shrnující základní informace o konstrukci světa sovětských represivních zařízení a jeho neustále se proměňující struktuře, udržované sítí nepřehledných mechanismů, které sloužily stejně zájmům komunistického režimu jako zájmům vlastním. Průvodce říší zla obsahuje více než 2100 abecedně řazených hesel, obsahujících fakta o všech ústředně řízených sovětských koncentračních táborech.

330,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013. Velmi obsáhlé dějiny Ostravy, rozebráno, nevyskytuje se.

970,00 Kč

Computer Press, Brno 2006.

530,00 Kč

Katalog