Katalog

Právo/ Ekonomie/ Obchod/ Marketing

Právnické knihkupectví-V. Linhart, Praha 1949.

230,00 Kč

Aleš Čeněk, Plzeň 2007.

130,00 Kč

"Pohledem (nejen tvůrců) nového občanského zákoníku". Wolters Kluwer, Praha 2013. I. vydání.

230,00 Kč

"Vývoj - současnost - výhledy." Melandrium, Slaný 2007.

Grada Publishing, Praha 2006.

130,00 Kč

3. přepracované vydání. Linde-Právnická a ekonomické nakladatelství, Praha 2004.

330,00 Kč

1. vydání. Svoboda, Praha 1971.

130,00 Kč

Sokrates, Ostrava 2003.

130,00 Kč

Computer Press, Brno 2003.

170,00 Kč

Nákladem vrchního jednatelství pro království České c. k. výsadní Assicurazioni Generali v Terstu. C. a k. dvorní knihtiskárna A. Haase v Praze.

330,00 Kč

"Kritická analýza konceptu bezpečnosti Kodaňské školy." Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007.

"Analýza stranicko-politických systémů." Portál, Praha 2005.

530,00 Kč

Portál, Praha 2005.

130,00 Kč

Zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor...Který kvadrant je pro vás nejlepší? Pragma, Praha 1999.

130,00 Kč

V prvním půlstoletí svého trvání 1850-1900, k oslavě jejího padesatiletého jubilea. Na konci vevázan Protokol III. řádné veřejné schůze ze dne 27. října 1902. Obchodní a živnostenská komora, Praha 1900.

130,00 Kč

"Tři modely médií a politiky." Portál, Praha 2008.

330,00 Kč

Reader's digest, Praha, 1999.

330,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2010.

230,00 Kč

Obec a její organisace, hospodářství, finance, policie, úřednictvo, knihovny, obecní volby, domovské věci, chudinství, zdravotnictví, katastr, lesy, spořitelny, zemská a okresní správa. Právnická knihovna - svazek 30. V. Linhart, Praha 1936.

2. díl. Část I.: Právo obchodní. Část II.: Právo živnostenské a živnostenská práva autorská. Část III.: Sociální pojištění. Česká grafická unie, Praha 1931.

130,00 Kč

Katalog