Katalog

Mapy / Atlasy / Průvodce

Text v němčině. G. Freytag & Berndt, Lipsko bez datace.

330,00 Kč

"Die Welt Bild und Karte." Text německý. F. U. Brockhaus, Lipsko 1937.

2300,00 Kč

"Průvodce krajským městem." Svaz čs. novinářů, Ostrava 1966.

170,00 Kč

Nákladem Josefa Uhra, Závodu pro mezinárodní dopravu, Praha 1912. Neobsahuje plán Mnichova.

130,00 Kč

Reader's Digest Výběr, Praha 2002. III. vydání.

430,00 Kč

"Pro školy střední, lycea, ústavy učitelské a školy obchodní." 176 map a plánů. 3. vydání. V. Neubert, Praha 1922.

Měřítko 1 : 25 000. Přéloha k publikaci VI. sjezdu čsl. inženýrů v Mor. Ostravě 1926. Profil Ostravsko-karvinskými karbonskými vrstvami od západu k východu 1 : 25 000. - Profil z rybnícké pánve přes Ostravu ku Frenštátu. - Situace 1 : 300 000.

830,00 Kč

Reader´s Digest, Praha, 1997.

630,00 Kč

1 : 150 000. Za spolupráce J. Havránka, Dr. Jar. Janky a Dr. K. Kuchaře. Mapový ateliér Ed. Fasta, Praha 1938.

230,00 Kč

(Autem po Čechách, Moravě a Slezsku), 2 díly. Soukup & David, Praha 2012.

330,00 Kč

Olympia, Praha, 1990.

130,00 Kč

Společník cestovatele - průvodce. Euromedia Group - Ikar, Praha 2005.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

170,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2002.

Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švýcarsko. Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání- dotisk. Jota, Brno 2007.

Turistický průvodce. 1. vydání. Jota, Brno 2006.

130,00 Kč

Francie, Itálie, Švýcarsko, Neměcko, Rakousko, Slovinsko. Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2004.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2002.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2002.

Turistický průvodce The Rough Guides. 2. vydání. Jota, Brno 2004.

Turistický průvodce The Rough Guides. 1. vydání. Jota, Brno 2003.

130,00 Kč

Turistický průvodce The Rough Guides. 2. vydání. Jota, Brno 2004.

170,00 Kč

Katalog