Katalog

Mapy / Atlasy / Průvodce

Naše vojsko - MNO, Praha 1965. 1. vydání.

1300,00 Kč

Lipsko, nedatováno. Kniha je v němčině, obsahuje mnoho kreseb.

1300,00 Kč

Melantrich, Praha 1951.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1954. Rozšířený a upravený dotisk I. vydání.

130,00 Kč

Lipsko, 1925. Jmenný rejstřík, mapy, atlasy. Text v němčině.

330,00 Kč

Svojtka, Praha 2005.

130,00 Kč

GeoCenter, Praha nedatováno.

330,00 Kč

JOTA, Brno nedatováno.

230,00 Kč

Seatl, 1999. V angličtině.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1952.

130,00 Kč

V.Neubert, Praha 1922. 194 mapy,mapky a plány na 60 listech.

230,00 Kč

J.Otto, Praha 1924.

1700,00 Kč

Übersichtkarte zum Deutchen Kursbuch

530,00 Kč

Mapa je v němčině.

1300,00 Kč

Mapa je v němčině.

530,00 Kč

Nákladem Eduarda Hölzla, Vídeň 1890.

430,00 Kč

JOTA, Brno 2001.Průvodci Rough Guides.

330,00 Kč

Části mapy nalepené na plátně.

230,00 Kč

1:9000, rok 1937.

830,00 Kč

Mapa v německém jazyce. Nedatováno.

530,00 Kč

Atlas Velkoněmecké říše 1939. Text v němčině.

530,00 Kč

Cestovní spoje v Evropě / Železniční a automobilové trati republiky Československé, Nedatováno.

730,00 Kč

Katalog