Katalog

Technika / Odborná

Rebo Productions, Dobřejovice, 2013. Vydání první.

130,00 Kč

Leták Wichterle a Kovářík akc.sp. Prostějov. Rok založení: 1878.

130,00 Kč

Ústřední řada družstev se zemským národním výborem, Praha 1946.

130,00 Kč

Franz Deuticke, Wien 1905. Text v němčině.

130,00 Kč

Ročníky 1918 a 1919. Řada dobových firemních reklam.

330,00 Kč

J. F. Lehmann's Verlag, München 1902. Text v němčině. Hodně barevných tabulí!.

830,00 Kč

J. Otto, Praha 1897. Dvanáctý díl. Obsahuje mnoho vyobrazení, barevné tabule. Polokožená vazba.

330,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1986. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení a dobových fotografií.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1986. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Jednota českých mathematiků a fysiků, Praha 1919. 3. rozšířené vydání.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1973. 1. vydání. Fotografická příloha.

130,00 Kč

Národní podnik Svit, Gottwaldov, nedatováno.

330,00 Kč

Scientia, Praha 2000. 3. doplněné vydání - dotisk

230,00 Kč

Karel Synek, Praha 1939. Ilustrovali Jiří Krátký, Jan Rajchrt a Lad. Sarnovský.

130,00 Kč

Julius Springer, Berlin 1920. Obsahuje mnoho grafů a technických kreseb. Text v Němčině.

230,00 Kč

Radiometrické rozbory. Polarografické rozbory. Československá společnost chemická, Praha 1949. Obsahuje mnoho grafů a tabulek.

130,00 Kč

Komplet ročník 1951. 24 čísel. Vydavatel ROH - Svaz zaměstnanců v distribuci, Praha 1951.

130,00 Kč

Nákladem české grafické akc. společnosti "Unie", Praha 1911. Technologie kovového průmyslu. Kniha 1.

330,00 Kč

Prometheus, Praha 1928.

230,00 Kč

Státní nakladatelství, Praha 1922. Nejdůležitější lučebniny a suroviny užívané v textilním průmyslu, běličství, barvířství, tisku a úpravě. Mimo to: Krátké pojednání o praní, bílení, barvení, tisku, mercerování a úpravě tkanin s hlediska chemického.

230,00 Kč

Bohumil Suchý, Prostějov, 1926. 3. vydání. Obsahuje 64 tabulky vzornic.

130,00 Kč

A.Dědourek, Třebechovice pod Orebem, 1948. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1972. 1. vydání. Obsahuje mnoho obrázků.

230,00 Kč

Katalog