Katalog

Technika / Odborná

Nakladatelství technické literatury, Praha 1972. I. vydání. Vložené přílohy.

230,00 Kč

"Sto snadných pokusů z fysiky, chemie a prací amatérských". Nakladatelství učitelstva českoslovanského, Josefa Rašína, Praha 1918.

130,00 Kč

Zemský archív v Opavě - Státní okresní archív Frýdek-Místek, 2013.

330,00 Kč

Průmyslové vydavatelství, Praha 1951.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1977, 1978.

330,00 Kč

Prometheus, Praha 2000. VII. vydání.

630,00 Kč

"Učebnice pro pedagogické fakulty". Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1965.

170,00 Kč

SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 1999. IV. vydání.

130,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1948.

330,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1952. III. doplněné vydání.

330,00 Kč

Práce / Roh, Praha 1957. II. vydání. Kuriozita.

130,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1892. 14 tabulek, některé litografické.

1300,00 Kč

Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.

130,00 Kč

Nakladatel Jos.R.Vilímek, Praha bez datace.

130,00 Kč

Česká grafická unie, Praha 1924.

130,00 Kč

Mor.Ostrava, 1906.

330,00 Kč

Academia, Praha 1977. II. přepracované vydání.

230,00 Kč

Obsahuje nákresy a tabulky plynových zařízení, čištění, měření,uskladňování svítiplynu a zpracování vedlejších výrobků. Nákladem České společnosti chemické, Praha 1944.

330,00 Kč

Lučebniny řady heterocyklické. Vydala společnost chemická, Praha 1938.

430,00 Kč

Na rok 1930. Ročenka časopisu Elektro-Revue. Praha 1930.

230,00 Kč

Učební text pro základní odborné školy kovodělné. Státní nakladatelství v Praze, 1950.

330,00 Kč

Katalog