Katalog

Technika / Odborná

"Učebnice pro pedagogické fakulty". Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1965.

170,00 Kč

SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 1999. IV. vydání.

130,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1948.

330,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1952. III. doplněné vydání.

330,00 Kč

Práce / Roh, Praha 1957. II. vydání. Kuriozita.

130,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1892. 14 tabulek, některé litografické.

1300,00 Kč

Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.

130,00 Kč

Nakladatel Jos.R.Vilímek, Praha bez datace.

130,00 Kč

Česká grafická unie, Praha 1924.

130,00 Kč

Mor.Ostrava, 1906.

330,00 Kč

Academia, Praha 1977. II. přepracované vydání.

230,00 Kč

Obsahuje nákresy a tabulky plynových zařízení, čištění, měření,uskladňování svítiplynu a zpracování vedlejších výrobků. Nákladem České společnosti chemické, Praha 1944.

330,00 Kč

Lučebniny řady heterocyklické. Vydala společnost chemická, Praha 1938.

430,00 Kč

Na rok 1930. Ročenka časopisu Elektro-Revue. Praha 1930.

230,00 Kč

Učební text pro základní odborné školy kovodělné. Státní nakladatelství v Praze, 1950.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Státní nakladatelství v Praze, 1950.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Státní nakladatelství v Praze, 1950.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Ruční zpracování kovů, slitin a dřeva, slevačství. Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, Praha 1948.

130,00 Kč

Praxe v mikroskopické laboratoři. Státní nakladatelství Praha 1948.

130,00 Kč

Victoria Publishing, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

Optika a atomová fyzika pro vysoké školy. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1961

530,00 Kč

Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1953. I. vydání.

130,00 Kč

Katalog