Katalog

Technika / Odborná

Vlastním nákladem, Praha 1892. 14 tabulek, některé litografické.

1300,00 Kč

Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.

130,00 Kč

Nakladatel Jos.R.Vilímek, Praha bez datace.

130,00 Kč

Česká grafická unie, Praha 1924.

130,00 Kč

Mor.Ostrava, 1906.

330,00 Kč

Academia, Praha 1977. II. přepracované vydání.

230,00 Kč

Obsahuje nákresy a tabulky plynových zařízení, čištění, měření,uskladňování svítiplynu a zpracování vedlejších výrobků. Nákladem České společnosti chemické, Praha 1944.

330,00 Kč

Lučebniny řady heterocyklické. Vydala společnost chemická, Praha 1938.

430,00 Kč

Na rok 1930. Ročenka časopisu Elektro-Revue. Praha 1930.

230,00 Kč

Učební text pro základní odborné školy kovodělné. Státní nakladatelství v Praze, 1950.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Státní nakladatelství v Praze, 1950.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Státní nakladatelství v Praze, 1950.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Ruční zpracování kovů, slitin a dřeva, slevačství. Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, Praha 1948.

130,00 Kč

Praxe v mikroskopické laboratoři. Státní nakladatelství Praha 1948.

130,00 Kč

Victoria Publishing, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

Optika a atomová fyzika pro vysoké školy. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1961

530,00 Kč

Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1953. I. vydání.

130,00 Kč

2 svazky. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1960, 1963. I. vydání.

170,00 Kč

"Fyzikální kompendium pro vysoké školy, díl III.". Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1965. II. vydání.

530,00 Kč

"S užitím druhého vydání Strouhalovy-Kučerovy mechaniky". Strouhalova experimentální fysika I. díl. Jednota československých matematiků a fysiků, Praha 1933.

330,00 Kč

2 svazky. Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha 1983, 1985. I. vydání.

530,00 Kč

"Úvod to theoretický fysiky I. díl". Československá akademie věd, Praha 1956. I. vydání.

330,00 Kč

Stručný návod k praktickému využití větrné síly. Obsahuje mnoho technických nákresů a několik fotografií. Neobjevuje se.Vydáno vlastním nákladem 1899.

1300,00 Kč

Nauka o technických materiálech, nástrojích, obráběcích strojích a výrobě ve strojnictví.3.rozšířené vydání, 1 200 obrázků. Nakladatelství Práce Praha 1949.

130,00 Kč

Návod i učebnice pro praktiky, učně a studenty odborných škol. Nakladatelství Práce Praha, 1950.

130,00 Kč

Katalog