Katalog

Technika / Odborná

Česká zemědělská akademie, Praha 1940.

130,00 Kč

Praha, 1948.

130,00 Kč

Reader s Digest Výběr, Praha 1999.

130,00 Kč

Josef Elstner, Praha 1937.

330,00 Kč

Alfa, Bratislava, 1973. Ve slovenštině.

170,00 Kč

Text slovensky. Kuriozita - řada originálních fotografií i fotopapíře (40 fotografií). Konštrukta Trenčín, bez datace.

2300,00 Kč

SNTL, Praha 1962.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2008.

230,00 Kč

Ing. R. Mikuta v Národní správě v Praze, 1949.

230,00 Kč

Univerzita Karlova, Praha 1982. I. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

430,00 Kč

Příručka pro VŠ technického směru, 2 svazky, SNTL / ALFA, Praha 1976.

230,00 Kč

Univerzita Karlova, Praha 1983.

430,00 Kč

Dopravní nakladatelství, Praha 1955.

530,00 Kč

Technický průvodce svazek čtvrtý. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1953. VII. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Neobjevuje se. I. L. Kober, Praha 1891.

330,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1899.

230,00 Kč

"Současný stav a perspektivy rozvoje". Společné vydání socialistických nakladatelství, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1961. I. vydání.

130,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1972. I. vydání. Vložené přílohy.

230,00 Kč

"Sto snadných pokusů z fysiky, chemie a prací amatérských". Nakladatelství učitelstva českoslovanského, Josefa Rašína, Praha 1918.

130,00 Kč

Průmyslové vydavatelství, Praha 1951.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1977, 1978.

330,00 Kč

Katalog