Katalog

Technika / Odborná

Zpracování válcovaných materiálů, tažení, kování v zápustkách, ražení za studena, lisování a vstřik umělých hmot. Podrobné. Josef Hokr, Praha 1944.

530,00 Kč

Zpracování kaučuku a vlastnosti pryže. SNTL, Praha 1955.

230,00 Kč

Životní osudy a práce Josefa Božka a jeho synů. SNTL, Praha 1953.

230,00 Kč

Zemský archív v Opavě - Státní okresní archív Frýdek-Místek, 2013.

330,00 Kč

Zboží chemického průmyslu (s dodatkem barvířské praktikum). Česká grafická Unie, Praha 1932.

230,00 Kč

Zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství pitnou a užitkovou vodou. Edice Technický průvodce, svazek 7. SNTL, Praha 1960. 1. vydání.

230,00 Kč

Zásadní dílo významného německého chemika. Svazek 191 a 192. Text v němčině. C. F. Winter´sche Verlagshandlung, Leipzig und Heidelberg 1878.

1700,00 Kč

Zálkady technické fysiky, techniky a výrobní technologie zvláště s ohledem na průmysl, řemesla a vyučování na odborných školách. Josef Hokr, Praha 1943.

230,00 Kč

Zajímavé uvedení do světa techniky, spojené se školou zlepšovacích námětů. Ilustrace od M. Nováka. Práce, Praha 1950.

130,00 Kč

Výroba barevných kovů a slitin. Základy metalografie slitin a statistika. Práce, Praha 1950.

230,00 Kč

Vodní stavby v sovětském Rusku. Ilustrace a obálka Jan Ambrož. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1956. 1. vydání v SNDK.

170,00 Kč

Vodárenství, část 3. Obsahuje 8 skládaných příloh. SNTL, Praha 1953. 1. vydání.

230,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1946. Řada vyobrazení.

530,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1899.

230,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1892. 14 tabulek, některé litografické.

1300,00 Kč

Victoria Publishing, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

Vevázáno Mechanická technologie, Nauka o motorech. I. L. Kober knihkupectví, Praha 1940.

330,00 Kč

Věnování autora. Orbis, Praha 1942. Problémy a výsledky moderní astronomie.

330,00 Kč

Věnování autora. Ilustrace J. Krátký, J. Rajchrt a L. Sarnovský. Karel Synek, Praha nedatováno.

170,00 Kč

Velmi obsáhlé - mnoho ilustrací. SNTL, Praha 1964.

130,00 Kč

Velmi obsáhlá publikace o tkaní a spřádání, výrobě nití a podobně. Nevyskytuje se. 2 svazky. 1. díl Technologie spřádání bavlny, ovčí vlny mykané a česané, lnu, konopí, juty a ramie, odpadového hedvábí a osinku. 2. díl. Technologie tkaní hladkých a ozdobných přízí, výroby krepových, šicích a jiných nití. Průmyslové vydavatelství, Praha 1951. Svazek č. 6 z edice Knižnice textilního a oděvního průmyslu.

1170,00 Kč

Vazba Mojmír Čapek. Práce, Praha 1963. 1. vydání. Svazek č. 14 z edice Knižnice ČSVTS.

170,00 Kč

Úvod do elektrokardiografie pro lékaře v praxi. Spolek českých lékařů, Praha 1944, 1. vydání.

130,00 Kč

Uvniř mnoho vyobrazení - přístroje a podobně. Untersuchung von Nahrungs-, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen. 1. Teil: Allgemeine Untersuchungsverfahren. Text v němčině. Verlag von Julius Springer, Berlín 1910.

430,00 Kč

Uvedení do techniky, nauky o mechanismech a částech strojů s přehledem motorů a pracovních strojů. Práce, Roh, Praha 1954.

230,00 Kč

Katalog