Katalog

Technika / Odborná

Ilustrovaná encyklopedie věd technických. 5. díl. Borský a Šulc, Praha 1930.

230,00 Kč

1. a 2. díl. SNTL, Praha 1988.

430,00 Kč

Taschenbuch für elektrotechniker. Text v němčine. 1. a 2. díl. Wilhelm Ernst und sohn, Berlin 1921.

530,00 Kč

Konstruktér - sbírka technických spisů. 3. číslo sbírky. Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, Praha 1943.

230,00 Kč

II. vydání. Jan Hložek, Praha 1931.

230,00 Kč

Pojednání o práci, výrobě a konstrukci nástrojů pro všechny druhy obráběcích strojů, podle dnešního stavu techniky, určené pro dílenské praktiky i technické kanceláře. 2. vydání. Hokrovy technické a dílenské příručky. Jos. Hokr, Praha 1939.

230,00 Kč

S návodem, jak čísti a kresliti technické výkresy. Do kapsy každému dělníku, inženýru, mistru, studentu, učni. Svazek 10. Náklad vlastní, Praha 1939.

130,00 Kč

Náklad vlastní - Jan Hložek, Praha 1927. Podrobné, mnoho vyobrazení.

830,00 Kč

Eine Einführung in Wesen, Bau und Berechnung von Wasserkraftmaschinen und Wasserkraftanlagen. Text německý. Julius Springer, Berlín 1939.

230,00 Kč

Zpracování válcovaných materiálů, tažení, kování v zápustkách, ražení za studena, lisování a vstřik umělých hmot. Podrobné. Josef Hokr, Praha 1944.

530,00 Kč

Praktické příručky. 1. vydání. Elektrotechnický svaz československý, Praha 1947.

130,00 Kč

Stavební návod - propagační a učební pomůcka. Krátké poučení o zacházení s germaniovými diodami a náměty k jejich praktickému využití. Svazek 20. Pražský obchod potřebami pro domácnost, Praha bez datace.

130,00 Kč

I. L. Kober, Praha 1920.

230,00 Kč

2. díl - 1. část. Elektřina galvanická. 2. rozmnožené vydání. Šolc a Šimáček, Praha 1921.

230,00 Kč

Příručka pro praxi i učebnice technické konstrukce, sestavená na základě nových výzkumů. II. rozšířené vydání. Dr. Eduard Grégr a syn, Praha 1944.

330,00 Kč

Computer Press, Brno 2014.

330,00 Kč

Text německý. B. G. Teubner, Lipsko - Berlín 1937.

130,00 Kč

1. vydání. SNTL, Praha 1981.

130,00 Kč

Díl 4 - Chemie organická, minerální vody a zřídelní produkty, o barvivech a barvách, podrobný heslový rejstřík. E. Weinfurter, Praha 1925.

230,00 Kč

Text v němčině. Část 1. Mnoho ilustrací a grafickými tabulemi. Paul Neff, Stuttgart 1876.

630,00 Kč

2 svazky. Československá akademie věd, Praha 1954.

330,00 Kč

Katalog