Katalog

Poezie

Moba, Brno 2019. II. vydání.

130,00 Kč

Šolc a Šimáček, Praha. Ilustrace: Viktor Oliva.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1968. Ilustrace a vazba F. Gross.

170,00 Kč

1. necenzurované vyd., Paseka, Praha a Litomyšl 1997.

630,00 Kč

1. vyd, Mladá fronta, Praha 1997.

630,00 Kč

1. vyd, Mladá fronta, Praha 1999.

530,00 Kč

3 svazky: Básně, Povídky a satiry, Přístav manželství; vydal František Borový, Praha 1926–28.

830,00 Kč

Jan Laichter, Praha 1906.

330,00 Kč

František Obzina, Vyškov na Moravě, 1922.

970,00 Kč

Soubor básnických sbírek. Vydal a graficky upravil Ivo Kaleta. Ostrava 2017. Ilustrace: Pavel Šmíd, Hana Puchová, Aleš Hudeček, Katarína Szanyi.

170,00 Kč

Nakladatelství Vilímek, Praha nedatováno. Dedikace autora.

530,00 Kč

chybí 2. a 9. svazek. Pražská imaginace, Praha 1990-1992. I. svazek je II. vydání (opravené), svazky III.-VIII. jsou I. vydání. Připravil Martin Machovec.

3300,00 Kč

Agentura M-art, Praha 1990.

230,00 Kč

2 svazky. Přeložili a uspořádali Vilém Závada a Jaroslav Zaorálek. Vydal Rudolf Škeřík, Praha 1930-31.

230,00 Kč

Mladá fronta / Práce / Svoboda, Praha 1947. I. vydání. obálka Richard Wiesner.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1984.

130,00 Kč

Nakladatel L.Janů, Praha 1935. Věnování autora.

130,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1963. 1. vydání.

SFINX, Praha 1941. Ilustrace Jan Zrzavý.

970,00 Kč

Nakl. Jan Svátek, Praha 1923. S úvodem a poznámkami Fr. Šimka.

130,00 Kč

Typografie Karel Svolinský. Nakladatelství J.Otto, Praha 1931.

130,00 Kč

Melantrich, Praha 1983. "Výbor z veršů předčasně zesnulých českých básníků"

130,00 Kč

Kropáč, Kucharský, Praha 1941 Dřevoryty Hanzl..

230,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1978.

170,00 Kč

Concordia, Praha 1992.

170,00 Kč

Katalog