Katalog

Poezie

Klub Československých turistů ve Slezské Ostravě, 1937. Podpis autora.

230,00 Kč

Vyšlo nákladem revue Řád, Praha 1933. Reprodukce dřevorytu Erica Gilla.

230,00 Kč

Verše z let 1966-1967. Nakladatelství Československý spisovatel, Praha 1970.

130,00 Kč

Sleduje tvůrčí osobnost Františka Hrubína. Vydavatelství Host, Brno 2011.

170,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999. Edice Česká knižnice.

230,00 Kč

Výbor ze "Stébel trávy", vybral a přeložil Pavel Eisner. Vydal Jaroslav Podroužek, Praha, 1945.

130,00 Kč

Vokno, 1992. Edice 13 x 18. I. vydání.

230,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999. Edice Česká knižnice.

230,00 Kč

Sebrané spisy, svazek V. Ilustrace Bohuslav Reynek. Vydal Odeon, Praha 1982..

530,00 Kč

Triáda, Praha 2004.

130,00 Kč

Revolver Revue, Praha 2007.

130,00 Kč

Frontispice Ludmila Macešková. Obálka Jitka Vrbová. Vyšehrad, Praha 1971. 1. vydání.

130,00 Kč

1. svazek Černý Bílý Ano Ne. 2. svazek Horoucí zpěvy. 3. svazek Notečky. Nakladatelství Ivo Železný, Praha 1997, 1998, 1999.

430,00 Kč

1. vydání. Poezie 1940-1943. Nakladatelství Symposion Praha 1947.

130,00 Kč

Litografie Antonín Strnadel. Vydala knihtiskárna Václav Kotek ve Znojmě 1948.

130,00 Kč

Petrov, Brno 1992. II. vydání.

230,00 Kč

Družstevní práce, Praha 1946.

130,00 Kč

Ilustrace Libor Fára. Mladá fronta, Praha 1968.

130,00 Kč

Dřevoryty - J- Rambousek. F. Svoboda a Solař R., Praha 1926.

170,00 Kč

Věnování a podpis autora. Verše z let 1928-1932. Druhé, upravené vydání. Čs. spisovatel, Praha 1950.

130,00 Kč

1. vydání. Věnování a podpis autora. Čs. spisovatel, Praha 1950.

130,00 Kč

"malá antologie soudobé české poezie". Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2013. II. vydání.

130,00 Kč

Příběhy - 7. svazek Sebraných spisů. Ilustrace - Jitka Vrbová. Typografie - Oldřich Hlavsa. Odeon, Praha 1970.

330,00 Kč

Litografie - Cyril Bouda. 5. vydání. Václav Petr, Praha 1944.

170,00 Kč

Svazek 9. Ilustrace - Mukiláš Medek. Typo - Oldřich Hlavsa. Odeon, Praha 1968. 1. vydání.

630,00 Kč

Katalog