Katalog

Poezie

František Obzina, Vyškov na Moravě, 1922.

970,00 Kč

Soubor básnických sbírek. Vydal a graficky upravil Ivo Kaleta. Ostrava 2017. Ilustrace: Pavel Šmíd, Hana Puchová, Aleš Hudeček, Katarína Szanyi.

170,00 Kč

Nakladatelství Vilímek, Praha nedatováno. Dedikace autora.

530,00 Kč

chybí 2. a 9. svazek. Pražská imaginace, Praha 1990-1992. I. svazek je II. vydání (opravené), svazky III.-VIII. jsou I. vydání. Připravil Martin Machovec.

3300,00 Kč

Agentura M-art, Praha 1990.

230,00 Kč

2 svazky. Přeložili a uspořádali Vilém Závada a Jaroslav Zaorálek. Vydal Rudolf Škeřík, Praha 1930-31.

230,00 Kč

Mladá fronta / Práce / Svoboda, Praha 1947. I. vydání. obálka Richard Wiesner.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1984.

130,00 Kč

Nakladatel L.Janů, Praha 1935. Věnování autora.

130,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1963. 1. vydání.

SFINX, Praha 1941. Ilustrace Jan Zrzavý.

970,00 Kč

Nakl. Jan Svátek, Praha 1923. S úvodem a poznámkami Fr. Šimka.

130,00 Kč

Typografie Karel Svolinský. Nakladatelství J.Otto, Praha 1931.

130,00 Kč

Melantrich, Praha 1983. "Výbor z veršů předčasně zesnulých českých básníků"

130,00 Kč

Kropáč, Kucharský, Praha 1941 Dřevoryty Hanzl..

230,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1978.

170,00 Kč

Concordia, Praha 1992.

170,00 Kč

Klub Československých turistů ve Slezské Ostravě, 1937. Podpis autora.

230,00 Kč

Vyšlo nákladem revue Řád, Praha 1933. Reprodukce dřevorytu Erica Gilla.

230,00 Kč

Verše z let 1966-1967. Nakladatelství Československý spisovatel, Praha 1970.

130,00 Kč

Sleduje tvůrčí osobnost Františka Hrubína. Vydavatelství Host, Brno 2011.

170,00 Kč

Výbor ze "Stébel trávy", vybral a přeložil Pavel Eisner. Vydal Jaroslav Podroužek, Praha, 1945.

130,00 Kč

Sebrané spisy, svazek V. Ilustrace Bohuslav Reynek. Vydal Odeon, Praha 1982..

530,00 Kč

Revolver Revue, Praha 2007.

130,00 Kč

1. vydání. Poezie 1940-1943. Nakladatelství Symposion Praha 1947.

130,00 Kč

Katalog