Katalog

Obálky / Typo do 40. let

Obálka a frontispis František Tichý. Nakladatelství Josef Lukasík Ostrava-Praha, 1946.

130,00 Kč

Obálka E. Pokorný. Typografická úprava Tittelbach. Fradinand Holas, Praha bez datace.

130,00 Kč

Edice Májová knižnice, svazek 15. Překlad Miroslav Rejsek. Obálka Bedřich Votruba. Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1947. 1. vydání.

170,00 Kč

Edice Spisy bratří Čapků, svazek 42. Ilustrace Josef Čapek. Obálka Fr. Muzika. Fr. Borový, Praha 1940.

170,00 Kč

Frontispice Vojtěch Tittelbach. Melantrich, Praha 1937.

130,00 Kč

Román o Edisonovi. Hezká obálka. Ilustrace J. Weiss. Josef Hokr, Praha bez datace.

130,00 Kč

Ilustrace Josef Čapek. Edice Aventinum, svazek 99. Dr. Ot. Štorch-Marien, Praha 1926.

130,00 Kč

Evžen,K.Rosendorf, Praha 1929. 2. vydání.

530,00 Kč

Rudolf Kmoch, Praha, 1941. Obálku v duchu avangardy navrhl Josef Ficenec.

130,00 Kč

Fr.Borový, Praha, 1947. Obálka A. Hofmeister.

130,00 Kč

Zátiší, Praha 1920. Obálka a scény Vlastislav Hofman.

330,00 Kč

Alois Hynek,Praha 1946. Obálka Jiří Trnka.

170,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno 1936. Hezká obálka.

330,00 Kč

Vydavatelstvo Družstevní práce, Praha 1931.

130,00 Kč

Moravia-Press, Brno, 1930.

230,00 Kč

Cyrillo-Methodějská Knihtiskárna a Nakladatelství, Praha 1948. Obálka Josef Lada.

130,00 Kč

Kvasnička a Hampl, Praha 1928. Úprava a obálka Adolf Hoffmeister.

130,00 Kč

Maják, odbor SDD, Plzeň nedatováno. Hezká obálka.

230,00 Kč

Kubašta, rozkládací betlém.

330,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů v Brně, Brno 1944. Typografická úprava Antonín Jero.

130,00 Kč

Družstvo Moravského kola spisovatelů, Brno 1947. 2. vydání. Obálku navrhl Eduard Milém.

130,00 Kč

Ot. Štorch-Marien, Praha 1925. Obálku navrhl Teige a Mrkvička.

230,00 Kč

Vyšehrad, Praha 1946. 2. vydání. Obálka - Emanuel Frinta.

130,00 Kč

Jindř. Bačkovský, Praha 1934. Pěkná typografická obálka.

230,00 Kč

Rudolf Schütz, Praha 1946. Obálku, titulní list a rytinu na vazbu provedla Toyen. 3. vydání. 2 svazky.

130,00 Kč

Katalog