Katalog

Esoterika / Alternativa / Východní nauky / Léčitelství

Samcovo knihkupectví, Praha 1948. 1. vydání.

170,00 Kč

Knižní expres, Ostrava nedatováno.

130,00 Kč

Svojtka, Praha 2017. 1. české vydání.

170,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha 1927.

630,00 Kč

Hejda/Tuček, Praha nedatováno.

330,00 Kč

2 díly. Eminent,Praha 2002, 2004. Obsahujme mnoho ilustrací a fotografií.

170,00 Kč

Sfinx, Kr. Vinohrady 1923-1924. Obsahuje svazky: 52. Hauner, E.: Slovníček spiritualistický - 53. Hagen, W.: Uměle vyvolané sny - 54. Hamalach, S. R.: Kniha anděla raziela čili Praktická teurgie a mystika kabbalistická - 56. Baron du Potet: Odhalená magie - 57. Kunstovný, O. T.: O elberfeldských koních - 59. Moog, W.: O rozštěpení a zdvojení osobnosti - 60. Eliáš, O.: Golem - 61. Frič, A. V.: O Kaktech a jejich narkotických účincích - 62. Czubryński, A.: Slovanské mythy dynastické.

5300,00 Kč

Sfinx, Kr. Vinohrady 1922-1923. Obsahuje svazky: 38. Lešehrad, E.: Tajné společnosti v Čechách - 39. Maixner, M: Psychický pokus. - 42. Jezdinský, F.: Moje pokusy jasnovidecké - 43. Duz, M.: Praktické pojednání o astrálním lékařství a léčbě - 44. Moudrá, P.: Poslání ženy ve světle theosofie - 45. Atkinson, W. W.: Tajemství mentální magie. - 46. Geley, G.: Příspěvek ke studiu dělených projevů medijních - 47. Dr. Karel: Ódicko-magnetické listy. - 49. Ramačaraka, Y.:Věda o dechu. - 50. Maixner, ...

5300,00 Kč

Sfinx, Kr. Vinohrady 1921-1922. Obsahuje svazky: 29. Denis, L.: Neviditelný svět a válka. - 31. Durville, H.: Praktický magnetism - Sedlák, F.: Význam ryzího myšlení - 33. Arj, S.: Pojednání o mystice, Agrippy, K.: Kabala - Bosc de véze, E.: Hašíš, látky psychické a magické rostliny. - Mikuška V.: Věda metapsychická - 36. Jamblich: O mysteriích egyptských.

5300,00 Kč

Sfinx, Vinohrady 1920-1923. Obsahuje svazky: 8. Faukner,R.: Praktické návody k sensačním telepatickým pokusům. - 12. Viktor, O. J. S.: Na úskalí okultizmu - 13. Šimša J.: Suggesce a hypnosa v dějinách národů - 16. Praglowski K. R.: Z*D*A*R - 17. Lander L.: O nesmrtelnosti ducha lidského a mysterium života. - 18. Encausse G.: Tajná věda 1 - 26. Encausse G.: Tajná věda 2 - 19. Müller B.: Poznámky k Darwinovi - 22. Boehme E.: Jak žijí myšlenky a jak je ovládati - 23. Zítko K.: Oznanmeních, ...

5300,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha 1926. Autorské vydání. Bhagavad - Gita vevázané.

530,00 Kč

Cyrill M. Höschl, Klatovy 1920.

130,00 Kč

Cyrill M. Höschl, Klatovy 1920.

230,00 Kč

Miroslav Láth, Praha 1924.

130,00 Kč

Ant.Bayer, Praha 1927.

130,00 Kč

J.Šnajdr, Kladno 1921.

230,00 Kč

Danieli, Praha 1936.

530,00 Kč

Hejda/Tuček, Praha nedatováno.

130,00 Kč

J.Šnajdr, Kladno 1930.

170,00 Kč

Volvox Globator, Praha 2006.

4300,00 Kč

Katalog