Katalog

Esoterika / Alternativa / Východní nauky / Léčitelství

Vevázáno 8 svazků, svazky edice Spirit a další knihy. Karel Sezemský, Nová Paka, 1914 - 20.

1300,00 Kč

Svázáno několik knih, tituly vyjmenovány u počtu stran, různí vydavatelé 1914 – 27. Viz foto.

2300,00 Kč

Ústřední nakladatelství okultních věd, Přerov 1921.

1300,00 Kč

Vevázány 2 knihy: Na pouti vesmírem nákladem Stáni J. Bělohradského, Praha 1937. Druhá kniha: Langer, Ladislav: O nesmrtelnosti ducha lidského a mysterium života, vydalo Sfinx, Praha 1920.

830,00 Kč

Vlastním nákladem, České Budějovice 1885.

1300,00 Kč

Vevázaná kniha Formulář vysoké magie, Alois Hynek, Praha 1922.

1300,00 Kč

10 čísel. Karel Weinfurter, Praha 1939.

530,00 Kč

České lidové knihkupectví a antikvariát, Praha 1927.

530,00 Kč

"Biologická filosofie", Vydáno jako rukopis pro Literární sekci Kruhu. Bez datace.

230,00 Kč

Dvě svázané knihy. Dharma: dle původních spisů sestavil H. S. Olcott. Nákladem Orientální bibliotéky, Praha 1917. Thákur - Druhé vydání, jediné autorisované, Praha 1916.

330,00 Kč

Radvanice ve Slezsku, 1927.

530,00 Kč

Nakl. Ivo Železný, Praha 1999. Nevyskytuje se.

530,00 Kč

Nakladatelství – knihkupectví Vaněk a Votava, Praha – Smíchov.

530,00 Kč

1. vyd, Euromedia group – Ikar, Praha 2015.Mnoho fotografií.

230,00 Kč

Nakladatelství Vl.Orel, Praha nedatováno.

1300,00 Kč

Josef Hokr, Praha 1930.

1300,00 Kč

1. vyd., Volvox Globator, Praha 1994.

230,00 Kč

2. vyd., v nakl. VG první, Volvox Globator, Praha 1996.

530,00 Kč

1. vyd., Volvox Globator, Praha 1996.

330,00 Kč

Volvox Globator, 1996

330,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 2010.

830,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 2010.

830,00 Kč

Katalog