Katalog

Literární věda / Jazyky

Dvě přednášky. 1. vydání. Malá řada Živých dokumentů. Družstvo Dílo, Praha 1946.

330,00 Kč

Dva svazky. Academia, Praha 1987. I. vydání.

230,00 Kč

"Životní osudy Vojtěcha Martínka a historie obcí městského obvodu Ostrava-Jih". Obsahuje mnoho fotografií. Montanex, Ostrava 2009.

270,00 Kč

"O životě a díle Bohumila Hrabala". Odeon, Praha 2014. III. vydání.

130,00 Kč

Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1986.

130,00 Kč

F. Tempského, Praha/Vídeň, 1894. II. opravené vydání.

130,00 Kč

"se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím". Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1967. I. vydání.

130,00 Kč

Tvarosloví. Academia, Praha 1986.

330,00 Kč

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence". Torst, Praha 1995.

230,00 Kč

"Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách". Mladá fronta, Praha 1998. II. vydání.

"Memoáry o řemesle". Pavel Dobrovský / Beta, Praha 2015. III. vydání.

"Průvodce po kultovním románu". Volvox globator, Praha 1999.

170,00 Kč

Nevyskytuje se! Kapitoly z literární tematologie. H&H, Praha 1997.

"Kniha o češtině". Jaroslav Podroužek, Praha 1946.

6 dílů. Revue zahraničních literatur. SNKLHU, Praha 1960.

130,00 Kč

6 dílů. Revue zahraničních literatur. SNKLHU, Praha 1956.

130,00 Kč

Podpis překladatele - Ferdinanda Stiebitze. SNKLHU, Praha 1954-1957. 1. vydání.

230,00 Kč

2 svazky. Československý spisovatel, Praha 1951.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1959.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1957.

130,00 Kč

Pulchra, Praha 2009.

130,00 Kč

Books and Cards, Praha 2010. Spisy Josefa Škvoreckého - spisy 39 korespondence 3.

Katalog