Katalog

Literární věda / Jazyky

Vydáno ke stému výročí narození L.N.Tolstého. Obsahuje návrhy plakátů na výstavu Spolku abstinentů ve Sl.Ostravě, kreslené žáky měšťanské školy. Vydala Slezská Grafie, akc. spol. v Opavě 1928.

130,00 Kč

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1958. II. vydání.

130,00 Kč

Host, Brno 2010. Teoretická knihovna, svazek 24.

170,00 Kč

"Srozumitelná příručka pro samouky". Volvox Globator, Praha 2007.

Dvě přednášky. 1. vydání. Malá řada Živých dokumentů. Družstvo Dílo, Praha 1946.

330,00 Kč

Dva svazky. Academia, Praha 1987. I. vydání.

230,00 Kč

"Životní osudy Vojtěcha Martínka a historie obcí městského obvodu Ostrava-Jih". Obsahuje mnoho fotografií. Montanex, Ostrava 2009.

270,00 Kč

"O životě a díle Bohumila Hrabala". Odeon, Praha 2014. III. vydání.

130,00 Kč

Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1986.

130,00 Kč

F. Tempského, Praha/Vídeň, 1894. II. opravené vydání.

130,00 Kč

"se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím". Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1967. I. vydání.

130,00 Kč

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence". Torst, Praha 1995.

230,00 Kč

"Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách". Mladá fronta, Praha 1998. II. vydání.

"Memoáry o řemesle". Pavel Dobrovský / Beta, Praha 2015. III. vydání.

"Průvodce po kultovním románu". Volvox globator, Praha 1999.

170,00 Kč

Nevyskytuje se! Kapitoly z literární tematologie. H&H, Praha 1997.

"Kniha o češtině". Jaroslav Podroužek, Praha 1946.

6 dílů. Revue zahraničních literatur. SNKLHU, Praha 1960.

130,00 Kč

Podpis překladatele - Ferdinanda Stiebitze. SNKLHU, Praha 1954-1957. 1. vydání.

230,00 Kč

2 svazky. Československý spisovatel, Praha 1951.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1959.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1957.

130,00 Kč

Katalog