Katalog

Literární věda / Jazyky

Bedřich Tempský, Praha, 1870. Obsahuje dobová razítka.

330,00 Kč

Votobia Olomouc a Ústav pro regionální studia OU Ostrava, 2001.

130,00 Kč

Triáda, Praha, 2002. Vydání první.

130,00 Kč

Host, Brno 2001. 1. vydání.

130,00 Kč

Ročník I. vevázaných 24 čísel. Týdeník svazu československých spisovatelů.

530,00 Kč

Ročník XVI. vevázaných 52 čísel. Týdeník svazu československých spisovatelů.

170,00 Kč

Ročník II. vevázaných 19 čísel. Týdeník svazu československých spisovatelů.

530,00 Kč

Ročník XV. vevázaných 52 čísel. Týdeník svazu československých spisovatelů.

170,00 Kč

F. Šimáček, Praha 1886. 2. vydání. Ilustroval Josef Manes.

330,00 Kč

List duševní kultury české. Redigují J. S. Machar, F. X. Šalda, J. Vodák. Grosman a Svoboda, Praha 1908. 1. ročník, vevázaných 12 sešitů.

170,00 Kč

První Pražský spolek stenografů, Praha 1937.

130,00 Kč

Slezská univerzita v Opavě, 2022. 1. vydání.

130,00 Kč

K. Kočí, Praha. Nedatováno.

130,00 Kč

Torst, Praha 2002. 2. rozšířené vydání.

430,00 Kč

Melantrich, Praha 1995. 1. vydání.

130,00 Kč

DharmaGaia, Praha 2005. 1. vydání. 2. svazek.

130,00 Kč

Koniasch Latin Press, Praha 2008. 2. revidované a doplněné vydání.

830,00 Kč

Koniasch Latin Press, Praha 2004. 2. revidované a doplněné vydání.

630,00 Kč

Oikoymenh, Praha 2005. 1. vydání.

330,00 Kč

Katalog