Katalog

Literární věda / Jazyky

Kritická biografie Jacka Kerouacka, Votobia, Olomouc 1996.

230,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.

430,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1990.

130,00 Kč

Československá akademie věd, Praha 1957. I. vydání.

330,00 Kč

1. díl: Fonetika, Fonologie, Morfologie a morfemika, Tvoření slov, 2. díl: Tvarosloví, 3. díl Skladba. Československá akademie věd - Ústav pro jazyk český, Praha 1986.

530,00 Kč

II. ročník, 10 čísel, 1956-57.

430,00 Kč

Výbor z deníků 1948/1984. Torst, Praha 2001. III. vydání.

630,00 Kč

Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku. Ročník VII.. Svaz československých spisovatelů, Brno 1960.

430,00 Kč

Sleduje tvůrčí osobnost Františka Hrubína. Vydavatelství Host, Brno 2011.

170,00 Kč

Svazek první. Slovanský ústav, Praha 1931

130,00 Kč

"Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku". Svázaný ročník VI. Svaz československých spisovatelů, Brno 1959.

270,00 Kč

Texty v ruštině a češtině. Komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989.

130,00 Kč

Votobia, Olomouc 1998.

270,00 Kč

Votobia, Olomouc 1996.

170,00 Kč

1. svazek: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 2003 (příspěvky v různých jazycích). 2. svazek: Francis J. Thompson: Dobrowsky and the Slavonic Bible: A Companion Volume to the Proceedings of the International Conference (text v angličtině). Slovanský ústav AV ČR, Praha 2004.

230,00 Kč

Největší pozornost zaměřil autor na 50. léta. Obsahuje černobílé fotografie známých osobností a kondolence k úmrtí básníka. Příloha CD s nahrávkami F. Halase. Vydal Filip Tomáš - Akropolis, Praha 2005.

330,00 Kč

Řecko-česky - "základem text vydání Králova, Praha, Storch. 1902, Druhé vydání". České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 1911.

130,00 Kč

Obsahuje ilustrace a kresby, např. Lhoták, Brychta, Válová. V knize jsou také krátké povídky a básně známých autorů. nedatováno.

330,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1977. I. vydání.

170,00 Kč

Katalog