Katalog

Literární věda / Jazyky

Votobia / Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, Olomouc 2001.

170,00 Kč

Votobia, Olomouc 1996.

170,00 Kč

1. svazek: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 2003 (příspěvky v různých jazycích). 2. svazek: Francis J. Thompson: Dobrowsky and the Slavonic Bible: A Companion Volume to the Proceedings of the International Conference (text v angličtině). Slovanský ústav AV ČR, Praha 2004.

230,00 Kč

Největší pozornost zaměřil autor na 50. léta. Obsahuje černobílé fotografie známých osobností a kondolence k úmrtí básníka. Příloha CD s nahrávkami F. Halase. Vydal Filip Tomáš - Akropolis, Praha 2005.

330,00 Kč

Velká encyklopedie obsahuje atlas světa, technické nákresy apod. Vydal Random House, New York bez datace.

630,00 Kč

Torst, Praha 1998.

230,00 Kč

Řecko-česky - "základem text vydání Králova, Praha, Storch. 1902, Druhé vydání". České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 1911.

130,00 Kč

Obsahuje ilustrace a kresby, např. Lhoták, Brychta, Válová. V knize jsou také krátké povídky a básně známých autorů. nedatováno.

330,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1977. I. vydání.

170,00 Kč

Čtvrtletník skupiny Blok, ročník 1938. Nakladatelství v Ostravě, 1964. "Dosud nevydané 4. číslo III. ročníku časopisu U zastaveného před 25 lety těsně před okupací Československa."

130,00 Kč

Vydáno ke stému výročí narození L.N.Tolstého. Obsahuje návrhy plakátů na výstavu Spolku abstinentů ve Sl.Ostravě, kreslené žáky měšťanské školy. Vydala Slezská Grafie, akc. spol. v Opavě 1928.

130,00 Kč

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1958. II. vydání.

130,00 Kč

Host, Brno 2010. Teoretická knihovna, svazek 24.

170,00 Kč

Dvě přednášky. 1. vydání. Malá řada Živých dokumentů. Družstvo Dílo, Praha 1946.

330,00 Kč

Dva svazky. Academia, Praha 1987. I. vydání.

230,00 Kč

"O životě a díle Bohumila Hrabala". Odeon, Praha 2014. III. vydání.

130,00 Kč

Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1986.

130,00 Kč

F. Tempského, Praha/Vídeň, 1894. II. opravené vydání.

130,00 Kč

"se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím". Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1967. I. vydání.

130,00 Kč

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence". Torst, Praha 1995.

230,00 Kč

Katalog