Katalog

Literární věda / Jazyky

Academia, Praha 2004. 1. vydání.

170,00 Kč

Syndikát českých spisovatelů - Fr. Borový, Praha. Konvolut čísel: Ročník sedmý (1946) - čísla 3, 4-6, 10-11, 12-13. Ročník osmý (1947) - čísla 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18. Ročník devátý (1948) - čísla 7-8, 9-10, 15.

130,00 Kč

Československá akademie věd, Praha 1959, 1960, 1961. 1. vydání. 3 svazky.

230,00 Kč

Občanské knihtiskárny, Praha 1922, 1923, 1924-25-26.

1300,00 Kč

ČIN, Praha 1931. Básně - Halas, Hořejší aj.

230,00 Kč

Kroměříž 1936. Výtisk č.121/165. Podpis autora. Kresba Jan Konůpek.

430,00 Kč

Věstník archivu a muzea ostravského kraje, 1935.

130,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1963. 1. vydání.

130,00 Kč

Jednota českých filologů, Praha, 1897,1898,1914. Polokožené vazby.

630,00 Kč

Svoboda, Praha 1948. 2. doplněné vydání, ve Svobodě 1.

230,00 Kč

SNKL, Praha 1957,1960.1963.

330,00 Kč

Univerzita Karlova, Karolinum Praha 1994. 1. vydání.

530,00 Kč

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2010.

130,00 Kč

Torst, Praha 2001. Vydání v tomto uspořádání 1. Obsahuje dobové fotografie.

230,00 Kč

Atlantis, Brno 2003. 1. vydání.

130,00 Kč

Alois Srdce, Praha 1920. Polokožená vazba.

230,00 Kč

TORTS, Praha 1996. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978. 2. vydání.

130,00 Kč

Katalog