Katalog

Literární věda / Jazyky

"Kniha o češtině". Jaroslav Podroužek, Praha 1946.

6 dílů. Revue zahraničních literatur. SNKLHU, Praha 1960.

130,00 Kč

6 dílů. Revue zahraničních literatur. SNKLHU, Praha 1956.

130,00 Kč

Podpis překladatele - Ferdinanda Stiebitze. SNKLHU, Praha 1954-1957. 1. vydání.

230,00 Kč

2 svazky. Československý spisovatel, Praha 1951.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1959.

130,00 Kč

Šest svázaných čísel - celý ročník (jednotlivá čísla lze odepnout). SNKLHU, Praha 1957.

130,00 Kč

Torst, Praha 1999.

130,00 Kč

Pulchra, Praha 2009.

130,00 Kč

Books and Cards, Praha 2010. Spisy Josefa Škvoreckého - spisy 39 korespondence 3.

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995. I. vydání.

7 mapových příloh. Čs. akademie věd, Praha 1955.

230,00 Kč

1. díl - Starší česká literatura. 2. díl - Literatura národního obrození. 3. díl - Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Čs. akademie věd, Praha 1959.

330,00 Kč

3. díl - Skladba. Academia, Praha 1987.

230,00 Kč

Herrmann a synové, Praha 1999.

330,00 Kč

H&H, Jinočany 1995. II. rozšířené vydání.

Odeon, Praha 1966.

170,00 Kč

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence." Torst, Praha 1995.

"Dějiny americké literatury." Mladá fronta, Praha 1997.

230,00 Kč

Fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika a tvoření slov. Academia, Praha 1986.

330,00 Kč

Torst, Praha 1995.

170,00 Kč

3 svazky - 1., 2. a 3. díl. Akropolis, Praha 2008.

930,00 Kč

Atlantis, Brno 1992. II. rozšířené vydání.

170,00 Kč

Katalog