Katalog

Literární věda / Jazyky

S podpisem a věnováním autora. Argo, Praha 2016. Mnoho fotografií.

230,00 Kč

Soubor statí o díle Milana Kundery. Brno, Host 2012.

170,00 Kč

Litografie Vladimír Mašek, Spolek českých bibliofilů, Praha 1937.

130,00 Kč

Oykomenh, Praha 2005. 1. vyd.

330,00 Kč

Čin, tiskové a nakl. družstvo, Praha 1940.

330,00 Kč

Matice česká, Praha 1881.

130,00 Kč

Kritická biografie Jacka Kerouacka, Votobia, Olomouc 1996.

230,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.

430,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1990.

130,00 Kč

Československá akademie věd, Praha 1957. I. vydání.

330,00 Kč

1. díl: Fonetika, Fonologie, Morfologie a morfemika, Tvoření slov, 2. díl: Tvarosloví, 3. díl Skladba. Československá akademie věd - Ústav pro jazyk český, Praha 1986.

530,00 Kč

II. ročník, 10 čísel, 1956-57.

430,00 Kč

Výbor z deníků 1948/1984. Torst, Praha 2001. III. vydání.

630,00 Kč

Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku. Ročník VII.. Svaz československých spisovatelů, Brno 1960.

430,00 Kč

Sleduje tvůrčí osobnost Františka Hrubína. Vydavatelství Host, Brno 2011.

170,00 Kč

Svazek první. Slovanský ústav, Praha 1931

130,00 Kč

"Měsíčník pro literaturu, umění a kritiku". Svázaný ročník VI. Svaz československých spisovatelů, Brno 1959.

270,00 Kč

Texty v ruštině a češtině. Komentované texty ke studiu dějin starší ruské literatury a vývoje ruského jazyka. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989.

130,00 Kč

Votobia, Olomouc 1998.

270,00 Kč

Katalog