Katalog

Literární věda / Jazyky

Host Brno, 2006. 1. vydání.

330,00 Kč

Academia, Praha 2000. Dotisk 1. vydání. 5 svazků.

1300,00 Kč

Votobia, Olomouc, 1998.

270,00 Kč

Odeon, Praha 1926.

230,00 Kč

SPN, Praha 1974. 1. vydání.

230,00 Kč

Vokno, Praha 1990. Číslo 19.

130,00 Kč

Periplum,družstvo nakladatelů, Olomouc. Nedatováno. 1. souborné vydání.

170,00 Kč

Academia, Praha 1986. 1. vydání. 3 svazky.

530,00 Kč

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010.

130,00 Kč

Triáda, Praha 2002. 1. vydání.

170,00 Kč

Host, Brno 2010. 1. vydání.

170,00 Kč

Literární archiv. Sborník Národního písemnictví, Praha 2006.

130,00 Kč

Karolinum, Praha 2016. 1. vydání.

170,00 Kč

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2006. 1. vydání.

130,00 Kč

Torst, Praha 1999. 1. vydání.

170,00 Kč

Host, Brno 2001. 1. vydání.

130,00 Kč

Host, Brno 2010. 1. vdání.

130,00 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2019. 1. vydání.

130,00 Kč

Slezské zemské museum, Opava 2016. 1. vydání. Podpis autorky.

230,00 Kč

Univerzita J,E.Purkyně, Brno 1988. 1. vydání.

230,00 Kč

Syndikát českých spisovatelů - Fr. Borový, Praha. Konvolut čísel: Ročník sedmý (1946) - čísla 3, 4-6, 10-11, 12-13. Ročník osmý (1947) - čísla 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18. Ročník devátý (1948) - čísla 7-8, 9-10, 15.

130,00 Kč

Československá akademie věd, Praha 1959, 1960, 1961. 1. vydání. 3 svazky.

230,00 Kč

Katalog