Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Paseka-Ladislav Horáček, Praha - Litomyšl 2002.

2. přepracované vydání. J. Otto, Praha 1923.

230,00 Kč

2. díl. S přílohy - krevní linie, povrchová svalovina těla koně, pohyb koně, tabulky. SZN, Praha 1958.

1300,00 Kč

"Vše o sportovním rybolovu od známých úspěšných specialistů". Obsahuje mnoho fotografií. Fraus, Plzeň 1998.

230,00 Kč

Objevuje se málo! 1. díl - Anatomie, morfologie a embryologie hmyzu. 2. díl - Systematická část I. 3. díl - Systematická část 2. 4. díl - Systematická část 3. Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952-1958.

3300,00 Kč

II. díl: Ryby, obojživelníci a plazi - Svazek II.: Plazi. Obsahuje mnoho ilustrací. J. Otto, Praha 1930. Přeložil František Krátký.

330,00 Kč

"Umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranu?". Lidové Noviny, Praha 1995.

130,00 Kč

Obsahuje ilustrace + 20 stran obrazové přílohy. Orbis, Praha 1955.

330,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Alpress, Frýdek-Místek 2006.

170,00 Kč

"Cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkurové ježdění". Brázda, Praha 2001.

170,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1955.

130,00 Kč

Svázány dva tituly: 1. Systematická zoologie bezobratlých, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952, I. vydání. 2. Metody sběru a preparace hmyzu, Academia, Praha 1969, II. vydání.

"Nová věda - bioastronomie". obsahuje ilustrace. Paseka, Praha/Litomyšl 2011. Edice Fénix.

230,00 Kč

"Teorie a praxe pro amatéry i profesionály. Záliba a poznání". Obsahuje mnoho ilustrací. Jota, Brno 2000.

230,00 Kč

"Velký obrazový průvodce". Rebo, Dobřejovice 2007. I. vydání.

330,00 Kč

"Ryby, vybavení a techniky sladkovodního a mořského sportovního rybolovu". OTTOVO nakladatelství, Praha 1999. III. vydání.

170,00 Kč

VEMAG Verlags, Kolín nad Rýnem 2000.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Vydala Lenka Zelenková, Zlatá Olešnice 2004.

Zvláštní číslo časopisu Fisch und Fang. Agentura Fox, 2000.

130,00 Kč

Příroda, Bratislava 1996.

230,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. Víkend, Praha 2004.

Obsahuje mnoho fotografií. Svojka&Co, Praha 2003.

130,00 Kč

2. vydání - přepracované a rozšířené. Arnošt Drdák, Milotice nad Bečvou 1919.

Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100000 - Josef Aust. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha 1997.

2 obrázkové přílohy. "Stručný návod k upotřebení nejlepších domácích, nejedovatých bylin k léčivým účelům, vedle archu rostlin, k lepšímu poznání a vyšetření bylin." Vlastní náklad od Villiama Heinricha, Podmokly n. L. 1925.

330,00 Kč

Katalog