Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Albatros, Praha 1973. 1. vydání.

530,00 Kč

Alois Hynek, Praha (nedatováno). Obsahuje mnoho ilustrací a barevné tabule.

530,00 Kč

Nákladem Státní observatoře, Stará Ďala, Československo 1935. Původní obálka vevázaná uvnitř.

330,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1983. 1. vydání.

130,00 Kč

Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100000 - Josef Aust. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha 1997.

330,00 Kč

Universita J.E. Purkyně, Brno 1986.

530,00 Kč

REBO, Dobřejovice 2001.

130,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2010.

130,00 Kč

Ministerstvo kultury, Praha nedatováno.

130,00 Kč

Lidové noviny, Praha 1999.

170,00 Kč

Knižní kllub, Praha 2009.

330,00 Kč

Readerˇs Digest Výběr Praha 1998.

230,00 Kč

Readers Digest Výběr, Praha 2000.

130,00 Kč

Helma, Praha 1994.

170,00 Kč

I.L.Kober, Praha 1914. Hezké barevné tabule s vyobrazením motýlů a housenek.

930,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1999.

130,00 Kč

Sport i turystyka-Warszawa, 1956.

130,00 Kč

ČSAV, Praha 1957.

170,00 Kč

ČSAV, Praha 1955.

170,00 Kč

ČSAV, Praha 1954.

170,00 Kč

Katalog