Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Velký obrazový atlas. Svojka & Co, Praha 1999.

530,00 Kč

Nákladem Arnošta Dadáka v Miloticích nad Bečvou, 1905.

130,00 Kč

"Úpravy, vydělávání a barvení kožešin, nemoce a nepřátelé králíků." Nákladem Milotického hospodáře, Milotice nad Bečvou 1932. Obsahuje mnoho ilustrací.

330,00 Kč

Olympia, Praha 1976.

230,00 Kč

Nakladatel Alois Hynek, Praha nedatováno. 5. vydání, barevné tabule.

970,00 Kč

Šport, Slovenské telovýchovné vydavatelstvo, Bratislava 1979.

530,00 Kč

"Ku potřebě sběratelů". I. L. Kober, Praha bez datace. Obsahuje mnoho ilustrací a litografické tabule.

970,00 Kč

Česká grafická unie, Praha 1940. Obsahuje mnoho ilustrací.

130,00 Kč

Sursum, Tišnov 2003.

130,00 Kč

Český geologický ústav, Praha 1985.

130,00 Kč

Nakladatelství, Olomouc 2007.

330,00 Kč

I. L. Kober, Praha 1896.

130,00 Kč

80 tabulí barvotiskových, na kterých jest vyobrazeno 459 druhů rostlin u nás divoce rostoucích nebo pěstovaných. I.L. Kober, Praha bez datace.

2300,00 Kč

Aventinum, Praha 1930.

130,00 Kč

"...pro střední rybářskou technickou školu a rybářské učiliště". Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1969.

130,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1963. Obsahuje mnoho černobílých a několik barevných ilustrací. Vložené přílohy.

230,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1968. Obsahuje dvě geologicko-petrografické mapy.

230,00 Kč

"Pro lesní personál, lovce, rolníky, učitelstvo, ornithology a přátele přírody". Česká grafická Unie, Praha 1944.

130,00 Kč

Fortuna Print, Praha 2004.

230,00 Kč

Obsahuje černobílé fotografie a nákresy. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1969.

130,00 Kč

Nový přístup k učení a trénování. Vydal Práh, Praha 2011.

130,00 Kč

Obsahuje černobílé snímky a nákresy. Nakladatelství Plot, Praha 2014.

230,00 Kč

2 svazky. Mnoho vyobrazení. Obálka a vazba Felix Šejna. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1978. 1. vydání.

330,00 Kč

Katalog