Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Rebo Productions, Dobřejovice 2005.

330,00 Kč

1. vydání. SZN, Praha 1972.

170,00 Kč

1. vydání. SZN, Praha 1954.

330,00 Kč

1. vydání. SZN, Praha 1976.

130,00 Kč

Savci, ptáci, obojživelníci, plazi. Dům OP, Praha 1994.

330,00 Kč

1. vydání. SPN, Praha 1988.

230,00 Kč

3. díl - Chov prasat. SZN, Praha 1960.

430,00 Kč

Naší přírodou - Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody. Pouze čísla 1-7. Průmyslová tiskárna, Praha 1941. Chvilky v přírodě - Výběr zajímavých statí z různých oborů přírodních věd. Ročníky: 1941, 1942, 1944, 1945. Chybí 1943. Vesmír, Praha 1941-1945.

130,00 Kč

Abies, Tulčík 2003.

130,00 Kč

Academia, Praha 1981. 1. vydání.

130,00 Kč

Z vaší píle vyrostou stromy - vaše děti a porostou s vámi. Ilustrace od Jiřího Hejtmánka. Ministerstvo zemědělství, Praha bez datace.

130,00 Kč

jejich sběr a určování. S fotografiemi a kresbami. 2. vydání. Vesmír, Praha 1946.

130,00 Kč

2 svazky. Citrusář, Brno bez datace.

130,00 Kč

Barevný průvodce. Artia, Praha 1987.

170,00 Kč

S mnoha fotografiemi a ilustracemi. 1. vydání. Sfinx, Praha 1949.

130,00 Kč

Sbírka příruček - Rádce zemědělce. Svazek 77. Brázda, Praha 1948. 2. vydání.

170,00 Kč

Obrázkový odborný časopis pro zemědělce, chovatele drobného hosp. zvířectva, zahrádkáře a milovníky přírody. Ročník 23. Komplet 12 čísel. J. Knejzlík, Předmostí 1936.

230,00 Kč

7., upravené a doplněné vydání. Ottovo nakladatelství, Praha 2000.

130,00 Kč

Až po 40° jižní deklinace. Posice hvězd k roku 1900. Dr. Fr. Nábělek, Vídeň 1902.

230,00 Kč

Roč. 21, č. 4-12; roč. 22, č. 1, 2, 3; roč. 23, č. 4-11; roč. 24, č. 1, 2, 3. Praktický hospodář, Kroměříž 1926 a 1928.

530,00 Kč

Slovtour, Liptovský Svätý Mikuláš 1949. Text slovensky.

130,00 Kč

Katalog