Katalog

Příroda /Hory/ Myslivost

Savci, ptáci, obojživelníci, plazi. Dům OP, Praha 1994.

330,00 Kč

1. vydání. SPN, Praha 1988.

230,00 Kč

3. díl - Chov prasat. SZN, Praha 1960.

430,00 Kč

Naší přírodou - Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody. Pouze čísla 1-7. Průmyslová tiskárna, Praha 1941. Chvilky v přírodě - Výběr zajímavých statí z různých oborů přírodních věd. Ročníky: 1941, 1942, 1944, 1945. Chybí 1943. Vesmír, Praha 1941-1945.

130,00 Kč

Abies, Tulčík 2003.

130,00 Kč

Academia, Praha 1981. 1. vydání.

130,00 Kč

Z vaší píle vyrostou stromy - vaše děti a porostou s vámi. Ilustrace od Jiřího Hejtmánka. Ministerstvo zemědělství, Praha bez datace.

130,00 Kč

jejich sběr a určování. S fotografiemi a kresbami. 2. vydání. Vesmír, Praha 1946.

130,00 Kč

2 svazky. Citrusář, Brno bez datace.

130,00 Kč

S mnoha fotografiemi a ilustracemi. 1. vydání. Sfinx, Praha 1949.

130,00 Kč

Sbírka příruček - Rádce zemědělce. Svazek 77. Brázda, Praha 1948. 2. vydání.

170,00 Kč

Obrázkový odborný časopis pro zemědělce, chovatele drobného hosp. zvířectva, zahrádkáře a milovníky přírody. Ročník 23. Komplet 12 čísel. J. Knejzlík, Předmostí 1936.

230,00 Kč

7., upravené a doplněné vydání. Ottovo nakladatelství, Praha 2000.

130,00 Kč

Až po 40° jižní deklinace. Posice hvězd k roku 1900. Dr. Fr. Nábělek, Vídeň 1902.

230,00 Kč

Roč. 21, č. 4-12; roč. 22, č. 1, 2, 3; roč. 23, č. 4-11; roč. 24, č. 1, 2, 3. Praktický hospodář, Kroměříž 1926 a 1928.

530,00 Kč

Slovtour, Liptovský Svätý Mikuláš 1949. Text slovensky.

130,00 Kč

Hezká pookožená vazba. S 24 barevnými přílohami, s 79 obrázky na 20 dvoustranných přílohách černých a se 118 obrázky v textu. Díl 2, svazek 1. J. Otto, Praha 1929.

530,00 Kč

Hezká polokožená vazba. Prvoci, houby, láčkovci, červi, měkkyšovití, ostnokožci, měkkýši, korýši, stonožky, hmyz. S 11 barevnými a 6 oboustranými přílohami a 260 obrázky v textu. J. Otto, Praha 1929.

470,00 Kč

1. vydání. Orbis, Praha 1953.

130,00 Kč

Obrázkový čtrnáctideník pro milovníky přírody. 1. ročník. Průmyslová tiskárna, Praha 1937-1938.

230,00 Kč

Zoologie, svazek 2. S 302 ilustracemi v textu a 39 barevnými a tonovými přílohami. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha 1931.

230,00 Kč

Katalog