Katalog

Varia

Ročník 25. E. Weinfurt, Praha 1926.

170,00 Kč

"tréninkové metody a plány, 255 posilovacích cviků". Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací. Grada, Praha 2008.

270,00 Kč

"Můj žák Tiger Woods." Fragment, Praha 2013.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací. Euromedia Group - Knižní klub, Praha 2002.

170,00 Kč

Učebnice střední hry. 1. díl - Funkce figur a pěšců. Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1962.

Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1960.

Mladá fronta, Praha 2014.

170,00 Kč

(Základy moderního šachu), Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha 1955.

130,00 Kč

Sportovní a turistické nakladatelství, Praha, 1955-59.

Ilustrovaný slovník vědomostí ze všech oborů domácího hospodářství, rodinného a společenského života. Anatomické modely, vyobrazení v textu, tabulky na zvláštních přílohách. Polokožené vazby. I., II. a III. díl. Šolc a Šimáček, Praha 1925 - 1926.

830,00 Kč

"Tisíc + jeden nový nápad pro dnešní kuchyni." Blesk, Ostrava 1991.

130,00 Kč

"S Markem Sargeantem." Slovart, Bratislava 2007.

"Dějiny čokolády, jemné pečivo, cukrovinky, dezerty a nápoje." Trio, Bratislava 2002.

230,00 Kč

1. vydání. Sokolské nakladatelství, Praha 1952.

330,00 Kč

Pro trenéry mládeže. Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha bez datace.

130,00 Kč

„Příručka pro oddíly kopané a sportovní školy.“ 2. vydání. Čs. obce sokolské, Praha 1951.

130,00 Kč

"Kapesní zeměpisný atlas." Ročník XVII. Společnost čs. červeného kříže, Praha 1947.

130,00 Kč

Prosté příběhy a podobizny. Památník Odboje, Praha 1923.

130,00 Kč

Obrázkový týdenník pro zábavu a poučení. Komplet 52 čísel. Ročník VIII - 1891. J. Otto, Praha 1891.

Komplet 52 čísel. Týdeník, ročník XV. Světozor, Praha 1881.

5334 úloh, kombinací a partií s předmluvou šachového velmistra Martina Petra. Slovart, Praha 2016.

1. vydání. 1. díl: Všeobecná část - technika. 2. díl: Systém hry - taktika. Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1957.

Prosté příběhy a podobizny. Památník Odboje, Praha 1923.

130,00 Kč

Katalog