Katalog

Varia

Mnoho obrázků. Naše vojsko, Praha 1980. 1. vydání. Svazek č. 81 z edice Knižnice Svazarmu, řada letectví.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. F. Tempsky, Wien 1910.

230,00 Kč

Obsahuje obrazovou přílohu. Československá obec Sokolská, Praha 1923.

230,00 Kč

Obálka Jindřich Hudek. Novinář, Praha 1972. 1. vydání.

130,00 Kč

Obsahuje litografie. Ročník XIII., první pololetí. Vladimír Čech, Praha 1891.

230,00 Kč

Text v němčině. 2 svazky. Novotisky! Edition Leipzig, Leipzig 1979.

830,00 Kč

Československá Obec Sokolská, Praha 1928.

130,00 Kč

Mnoho fotografí a obrázků. Foto mj. Jan Lukas, Zdeněk Tmej, Karel Ludwig. Melantrich, Praha 1948.

170,00 Kč

Text v angličtině. Na konci publikace obrazová příloha. Orbis, Praha 1947. 1. vydání.

130,00 Kč

Obálka Jaroslav Dvořáček. Mnoho fotografií a kreseb. Brněnské tiskárny, Brno 1946.

130,00 Kč

Č.A.T. Českomoravských akciových tiskařských a vydavatelských podniků, Praha 1944. 1. vydání.

130,00 Kč

Anekdoty ze života vynikajících lidí. J. B. Hůrka, Praha 1926.

130,00 Kč

Index hudební školy M. Andrýskové-Staňkové. Obsahuje také např. přehled stupnic, slovníček pokynů apod.. Pazdorkovo nakladatelství, Brno nedatováno.

130,00 Kč

Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic. Českolipská knihtiskárna a kamenotiskárna, Praha 1936.

130,00 Kč

B. Kočí, Praha 1918. Svazek č. 131 z edice Umělecké snahy.

170,00 Kč

A Biographical Dictionary. Text v angličtině. The Central European times publishing Co. Ltd, Zurich 1935.

230,00 Kč

Reklamní katalog. Uvnitř několik stran s barevnými nálepkami- vzorky razítek. Krásný dobový reklamní katalog. B. Zahradník, Praha nedatováno.

830,00 Kč

Státní úřad statistický, Praha 1929. Svazek č. 57, řada II. z edice Československá statistika.

230,00 Kč

Komenium, Praha 1949. Svazek č. 12 z edice Knihovna tělesné výchovy mládeže.

130,00 Kč

Na konci publikace dvoje Doplňky k Šetelíkově sbírce normálií. Ústřední spolek českých professorů, Praha 1902.

130,00 Kč

Konvolut 11 obálek + 2 nepopsané pohlednice. Blahopřání k sňatku. Telegram i s obálkou. Ilustrace Fischerová- Kvěchová. Velká Biteš 1941.

230,00 Kč

Telegram i s obálkou- obojí ilustrovala Kvěchová. Praha 1941.

230,00 Kč

10. díl. Mnoho obrázků. Sfinx, Praha 1931.

230,00 Kč

Obálka Jaroslav Šváb. Fotografie J. Klíma a J. Pražák. Graf. závody Pour a spol., Praha 1945.

130,00 Kč

Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1929.

130,00 Kč

Katalog