Katalog

Varia

Výbor pro sjezdy katolíků Československé republiky, Praha 1935.

230,00 Kč

Práce, Praha 1949.

130,00 Kč

Ročník XXII, 52 čísel. Knihtiskárna Komenského, Olomouc 1894.

230,00 Kč

Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1984.

230,00 Kč

II. pololetí: duben - září. 25 čísel, 27.-52. číslo. J. Otto, Praha 1928.

330,00 Kč

Konvolut 10 čísel. Československá tisková kancelář, Praha 1957 - 1965. vevázáno Právo lidu. Velký formát, mnoho fotografií. Ústřední deník Československé sociální demokracie. Konvolut 2 čísel. Československá sociální demokracie, Praha 1947.

230,00 Kč

1919 - 24 čísel. 1920 - 24 čísel. 1921 - 23 čísel. 1922 - 24 čísel. Karel Vačlena, Mladá Boleslav 1919, 1920, 1921, 1922.

530,00 Kč

Komplet. Album českých osobností - texty a fotografie. Jos R. Vilímek, Praha bez datace.

530,00 Kč

Bez nakladatelství, bez datace. Kuriozita, psáno na stroji, opis z Ostravy datovaný 1977.

230,00 Kč

Konvolut čísel z ročníků 54-99. Jos. R. Vilímek, Praha.

230,00 Kč

Podrobné, mnoho vyobrazení. Text v angličtině. Prentice-Hall, 1958.

230,00 Kč

S mnoha fotografiemi a grafy. Olympia, Praha 1989.

130,00 Kč

Ministerstvo pošt a telegrafů, Praha 1937.

330,00 Kč

S mnoha ilustracemi/reprodukcemi. Státní nakladatelství, Praha 1922.

130,00 Kč

Práce, Praha 1947.

130,00 Kč

Obsahuje - ročník 1961 č.4-6 a 8-12, ročník 1962 je kompletní. Navíc vevázáno 1 číslo časopisu Vesmír a dvě čísla časopisu Opavsko. Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1961,1962.

230,00 Kč

Ročník X. (XIV.) - 1., 2., 8., 17. a 19. číslo chybí. Ročník XII. (XVI.) - 26. číslo chybí, jinak kompletní. Ústřední škola dělnická, Praha 1935 a 1937.

130,00 Kč

Obálka J. Salač. Mnoho fotografií. Hanácká knihtiskárna, Olomouc 1942. 1. vydání.

630,00 Kč

S mnoha fotografiemi. ČOS SOKOL, Praha 1951. 2. vydání.

130,00 Kč

S fotografiemi. Svět Sovětů, Praha 1961. 1. vydání.

130,00 Kč

Bez nakladatelství, bez datace. Kuriozita, psáno na stroji, opis z Ostravy datovaný 1983.

230,00 Kč

Listy pro rozhled v umění, vědě a politice. Ročník VI, díl I. Nákladem vlastním, Praha 1876.

130,00 Kč

Ústřední dělnické knihkupectví, nakladatelství a antikvariát, Praha.

130,00 Kč

Katalog