Katalog

Exil / Samizdat

Toronto, Canada, 1981.

330,00 Kč

Samizdat. Prax 36, 1988. Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

Exilový tisk, Index, Kolín nad Rýnem 1982.Obálka a ilustrace: Oldřich Jelínek. I. vydání.

230,00 Kč

CAD PRESS 1988.

130,00 Kč

Index.V., Köln, BRD, 1974. Exilový tisk, neobjevuje se.

1300,00 Kč

Samizdatový tisk. Studie a články (např. E. Kantůrková, L. Jehlička, J. Hradec, ...). Praha 1985.

530,00 Kč

Samizdatový tisk. Studie a články (např. Miloš Hájek, Jozef Jablonský, Jaroslav Opat, ...). Praha 1984.

530,00 Kč

Exilový tisk. Rozmluvy, Londýn 1988. Paměti, zkrácené pro toto vydání, jsou rozvrženy do dvou dílů.

130,00 Kč

23. svazek edice Rozmluvy, Anglie 1986. Exilový tisk.

330,00 Kč

Exilové vydání. Konfrontace, Zürich 1975. I. vydání. Doslov napsal Jaroslav Dresler. Ilustroval Jan Kristofori.

430,00 Kč

Čítanka Českého stalinismu v řeči vázané z let 1945-55. Exilový tisk. Obálku navrhl Jan Brychta. Nakladatelství Rozmluvy 1987.

530,00 Kč

Československá politika v letech 1917-1923. Exilový tisk. Universum sokol publ, New York 1974

530,00 Kč

Bulletin současné hudby. Ročník 8. Jazzová sekce, Praha 1978.

230,00 Kč

Bulletin současné hudby. Ročník 8. Jazzová sekce, Praha 1980.

230,00 Kč

Exilový tisk. Velehrad-Křesťanská akademie, Řím 1986.

130,00 Kč

Sixty-eight publishers corporation, Toronto 1986.

170,00 Kč

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,Ústav bohemistiky a knihovnictví, Opava 2002.

130,00 Kč

Exilový tisky 1. a 2. díl. Křesťanská akademie, Řím 1987.

230,00 Kč

Exilový tisk. Velehrad-Křesťanská akademie, Řím 1986.

130,00 Kč

Exilové vydání. Konfrontace, Curych, 1976.

130,00 Kč

Sixty-eight publishers corporation, Toronto 1986.

170,00 Kč

Filozof, pedagog a estetik českého tělocviku. Exilový tisk. Index, 1986.

130,00 Kč

CCC Haarlem - Křesťanská akademie, Haarlem - Řím 1977.

130,00 Kč

Křesťanská akademie, Řím 1988.

170,00 Kč

Exilový tisk. Devět kapitol o problémech světových i českých. Rozmluvy, Purley 1987.

430,00 Kč

Katalog