Katalog

Exil / Samizdat

Praha 1979. Samizdat.

530,00 Kč

Rozmluvy, Praha 1993.

170,00 Kč

PmD - Poezie mimo domov, Mnichov 1984. 1. vydání. Exilový tisk.

170,00 Kč

PmD - Poezie mimo domov, Mnichov 1993. 1. vydání. Exilový tisk.

130,00 Kč

PmD - Poezie mimo domov, Mnichov 1986. Exilový tisk. 1. vydání.

130,00 Kč

Sixty-Eight Publishers, Toronto 1988. 1. vydání. Text v češtině.

930,00 Kč

Sixty-Eight Publishers, Toronto 1989.

330,00 Kč

Praha 1984. Samizdat. Podpis autorky.

1300,00 Kč

Exilový tisk. Washington, D.C., 1965.

530,00 Kč

Nevyskytuje se. Praha 1984-1985.

530,00 Kč

INDEX, Köln 1978. 1. vydání. Exilový tisk.

1300,00 Kč

Toronto,Ontario,Canada, 1983.

430,00 Kč

Exilový tisk, Index, Kolín nad Rýnem 1982.Obálka a ilustrace: Oldřich Jelínek. I. vydání.

230,00 Kč

Index.V., Köln, BRD, 1974. Exilový tisk, neobjevuje se.

1300,00 Kč

Samizdatový tisk. Studie a články (např. E. Kantůrková, L. Jehlička, J. Hradec, ...). Praha 1985.

530,00 Kč

Exilový tisk. Rozmluvy, Londýn 1988. Paměti, zkrácené pro toto vydání, jsou rozvrženy do dvou dílů.

130,00 Kč

23. svazek edice Rozmluvy, Anglie 1986. Exilový tisk.

330,00 Kč

Exilové vydání. Konfrontace, Zürich 1975. I. vydání. Doslov napsal Jaroslav Dresler. Ilustroval Jan Kristofori.

430,00 Kč

Čítanka Českého stalinismu v řeči vázané z let 1945-55. Exilový tisk. Obálku navrhl Jan Brychta. Nakladatelství Rozmluvy 1987.

530,00 Kč

Československá politika v letech 1917-1923. Exilový tisk. Universum sokol publ, New York 1974

530,00 Kč

Bulletin současné hudby. Ročník 8. Jazzová sekce, Praha 1980.

230,00 Kč

Exilový tisk. Velehrad-Křesťanská akademie, Řím 1986.

130,00 Kč

Sixty-eight publishers corporation, Toronto 1986.

170,00 Kč

Katalog