Katalog

Staré učebnice do 1948

1. díl. Profesorské nakladatelství, Praha 1935.

130,00 Kč

12. vydání. 466 původních obrazci a 12 barevnými tabulemi. R. Promberger, Olomouc 1927.

130,00 Kč

K. Lodr, Horní Růžodůl u Liberce 1928.

Dějiny středního a nového věku do osvícenství. Historický klub, Praha 1937.

130,00 Kč

Protektorátní učebnice. Pro III. třídu hlavních škol s českým jazykem vyučovacím. Školní nakladatelství, Praha 1943.

230,00 Kč

Text v němčině. U. Bichlers Witwe & Sohn, Vídeň 1899.

230,00 Kč

3 díly. Stará učebnice. Kaiserlich - Königliche Schulbücher - Verlage, Vídeň 1905.

330,00 Kč

Učebnice z Protektorátu Čechy a Morava. Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, Praha 1943.

230,00 Kč

Pro katolickou mládež škol měšťanských a vyšších tříd škol obecných. Státní nakladatelství, Praha 1922.

S obrazem Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. Císařský královský školní knihoskald, Vídeň 1903.

Schválen na valné schůzi biskupů rkaouských ve Vídni dne 9. dubna 1894 - Nezměněý otisk textu z roku 1906. Císařský královský školní knihosklad, Vídeň 1907.

Pbsahuje 66 obrazů a 7 mapek. Státní nakladatelství, Praha 1933.

Fur die achte klasse čechoslovakischer Mittelschulen mit čechischer Unterrichtssprache. Československá grafická unie, Praha 1938.

330,00 Kč

Edice Žákovská knižnice, svazek 5. Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, Brno 1911.

230,00 Kč

Text v němčině. Učebnice chórového zpěvu. Alfred Hölder, Wien 1914.

230,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1926.

230,00 Kč

Mnoho obrázků. Česká grafická Unie, Praha 1921.

Pro školy měšťanské a vyšší třídy obecné. Bohumil Svačina, Holešov nedatováno. Svazek č. 14 z edice Knižnice žákovských příruček.

Škola zpěvu pro mládež středních škol. Ilustrace J. Mánes, M. Aleš a M. Švabinský. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1932.

Československá grafická Unie, Praha 1937.

130,00 Kč

Katalog