Katalog

Bestsellery / Historické romány

Jan Laichter, Praha 1901. Díl II., část I.

130,00 Kč

Knihy Země, Praha 1923.

130,00 Kč

Zátiší, Praha 1918. Obálka vevázaná, od Jan Konůpek.

130,00 Kč

Zátiší, Praha 1921. Obálka vevázaná od Jan Konůpek.

170,00 Kč

Malvern, Praha 2004. 1. vydání.

130,00 Kč

Atlantis, Brno 2002. 1. vydání.

130,00 Kč

Česká grafická Unie, Praha 1940.

130,00 Kč

Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955. 12 svazků (Hudebníci minulosti; Goethe a Beethoven / Beethoven a ženy; Händel; Život Beethovenův. Život Michelangelův. Život Tolstého; Hudebníci nedávné doby; Život Beethovenův; Hudebníková cesta do minulosti; Beethoven - Velká tvůrčí období: Od Eroiky k Appassionatě; Beethoven II. - Velká tvůrčí období: zpěv vzkříšení, slavnostní mše a poslední sonáty; Beethoven III. - Velká tvůrčí období: Nedokončená katedrála I., ...

530,00 Kč

Vojtech Šeba, Praha. Nedatováno.

330,00 Kč

Vydalo Vydavatelstvo Družstevní práce, Praha 1928. Obálka vevázaná - linoryt Josef Čapek.

430,00 Kč

Alpress, Frýdek-Mistek 1999. 8. vydání. - 2004. 7. vydání. - 2006. Dotisk 1. vydání. 3 svazky.

370,00 Kč

Grada, Praha 2019. 1. vydání.

230,00 Kč

Nakladatelství Ladislava Kuncíře, Praha 1928.

130,00 Kč

Albatros, Praha 2004. 1. vydání.

170,00 Kč

F. Topič, Praha 1911. 3 svazky. Sebrané spisy Josefa Holečka. Černohorské tažení do hercegoviny proti turkům r. 1876.

930,00 Kč

Reprodukce dřevořezeb. Výtisk 66/100. Soukromý tisk arch. Miloše Svitavského. Bratislava 1936.

330,00 Kč

Exilový tisk. Washington, D.C., 1965.

530,00 Kč

Host, Brno 2019. 1. vydání.

170,00 Kč

Ikar, Praha 2017. 2. vydání.

130,00 Kč

Prostor, Praha 2004.

130,00 Kč

Aventinum/Čin, Praha 1928. V úpravě Josefa Čapka.

130,00 Kč

Euromedia Group-Knižní klub, Praha 2013.

97,00 Kč

Argo, Praha 2011. I. vydání.

230,00 Kč

(Cesta k trůnu. Tajemství Svatého rodokmenu na pozadí templářsko-zednářského společenství) Blok, Praha 2011.

230,00 Kč

Katalog