Katalog

Bibliofilie / 1. vydání

k 70. narozeninám Petra Bezruče, 3. vyd., výtisk 97/100 na domácím japanu, Tělocvičná jednota Sokol, Opava 1937.

130,00 Kč

Nakl. Aloise Srdce v Praze, 1936.

130,00 Kč

Nakl. Aloise Srdce v Praze, 1937.

130,00 Kč

Časopis pro pěknou knihu a její úpravu; 7. roč., Skupina moravských knihomilů, Brno 1930. Obsahuje dřevoryty.

730,00 Kč

Melantrich, Praha jako soukromý tisk k Vánocům 1932. Podpis autora, kresba Jindřich Štýrský.

2300,00 Kč

Vydala Erna Janská, Praha 1947. S dřevoryty Františka Koblihy.

270,00 Kč

Vyšehrad, Praha vánoční tisk 1938. Dřevoryt Florianová.

130,00 Kč

S podpisem autora, signovaný lept: Val. Držkovic. Frýdek 1935. Výtisk číslo 92/330.

330,00 Kč

Výtisk číslo 136/160. O. Stern, pro VII. sjezd moravských knihomilů a exlibristů v Břeclavi 1935. Kresby: Josef Tekély.

130,00 Kč

Nakl. Ludvík Bradáč, Praha 1925. Výtisk 33/50.

430,00 Kč

Signovaná grafika - Strnadel. Výtisk číslo 28/50. Vydal Václav Pour, Praha 1937.

530,00 Kč

Mladá fronta / Práce / Svoboda, Praha 1947. I. vydání. obálka Richard Wiesner.

130,00 Kč

Plejada, Praha 1928.

170,00 Kč

Kvasnička a Hampl, Praha 1945. Podpis autora. Sedm dřevorytů Karla Štěcha.

130,00 Kč

Horizont, Praha 1947. Obálka Rossmann

130,00 Kč

Exilové vydání. Konfrontace, Zürich 1975. I. vydání. Doslov napsal Jaroslav Dresler. Ilustroval Jan Kristofori.

430,00 Kč

Frontispis Bohuslav Reynek.Nakladatelství Svoboda, Praha 1969. 1. vydání.

230,00 Kč

Ručně psaná báseň Petra Bezruče, jeho podpis, autorské korektury a dopis. Nákladem Nového lidu, Brno 1930.

1300,00 Kč

Text v angličtině. Krásná původní vyřezávaná vazba, obsahuje dobové kresby. Vydáno 1871.

1700,00 Kč

Soupis 270 knižních českých značek s motivy náboženskými. sestavil B. Konařík-Bečvan v Kremýži u Teplic-Šanova 1929.

230,00 Kč

Svaz česk. pokrokových Židů, Praha 1914. Hezká celokožená vazba.

430,00 Kč

Obsahuje: Zahradní slavnost, O dialektické metafyzice, Antikódy, Anatomie gagu, Vyrozumění. Mladá fronta, Praha 1966. I. vydání. Obálka: Jiří Rathouský. Edice Mladé cesty: svazek 16.

530,00 Kč

Přeložila Marie Dohnalová, Úprava a dřevoryt Jaroslav Benda. Josef Boš, Praha 1925

130,00 Kč

Exilové vydání! Rozmluvy, Surrey-Anglie 1987.

230,00 Kč

Podpis autora. Na paměť 70 let Petra Bezruče. Se šesti litografiemi Otty Matouška - signatura. Tento výtisk je 79. ze 140. Bohuslav Bezecný, Ostrava 1937.

1300,00 Kč

Katalog