Katalog

Dětské po r. 1950

Komiks. Seriál - ilustrované příběhy č. 2. VSS Bratislava a Obzor Novi Sad, 1969.

130,00 Kč

Komiks. Mladá fronta, Praha 1971. I. vydání.

170,00 Kč

Komiks. Arbor vitae, 2007.

230,00 Kč

Státní nakladatelství dětské knihy 1962. II. vydání.

130,00 Kč

Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1960. XIII. vydání.

130,00 Kč

Albatros, Praha 1989. Mnoho ilustrací. Ilustrovala Květa Pacovská.

270,00 Kč

Ilustrace Zdenek Seydl. Albatros, Praha 1969.

230,00 Kč

Ilustroval Bohumil Štěpán. 1. vydání. SNDK, Praha 1965.

330,00 Kč

Meander, Praha 2003. Bilingvní - oboustranné vydání, čeština-angličtina.

330,00 Kč

Meander, Praha 2006.

230,00 Kč

Ilustrace Petr Sís. Albatros, Praha 1995. 1. vydání.

170,00 Kč

SNDK, Praha 1953.

330,00 Kč

Albatros, Praha 1989. Ilustrace Květa Pacovská.

170,00 Kč

Blok, Brno 1989. Ilustrace A. Mikulka.

270,00 Kč

Nakladatelství Jos.R.Vilímek, Praha, nedatováno.Ilustrace Cyril Kotyšan.

170,00 Kč

Mateřídouška 1957-1960. 4 kompletní ročníky.

1300,00 Kč

Nakladatelství Blok, Brno 1965. Ilustrace Alois Mikulka.

530,00 Kč

Albatros, Praha 1975.

130,00 Kč

Mladé letá, Bratislava, 1974.

130,00 Kč

Středočeské nakladatelství, Praha 1971.

130,00 Kč

Státní nakladatelství krásné literatury, Praha 1955. Jedna stránka vybarvená.

130,00 Kč

Orbis, Praha nedatováno. Vybarvené.

130,00 Kč

Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1956. Ilustrace: Václav Junek.

130,00 Kč

Ilustroval Adolf Zábranský. Výbor z básní J.V.Sládka pro děti. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1960.

130,00 Kč

Obsahuje čísla 71-74, 76-81 (č. 75 pouze obálka). Panorama, Praha 1978-1979.

730,00 Kč

Katalog