Katalog

Nejnovější knihy

Tiskem Fy Hejda, Zbroj v Mladé Boleslavi, Nedatováno.

830,00 Kč

I. L. Kober, Praha (nedatováno). Redakční exemplář nakladatelství J. L. Kobra.

730,00 Kč

Moravská galerie, Brno 1979. Souborný katalog. Text v češtině, ruštině a angličtině. Obsahuje mnoho fotografií.

270,00 Kč

Václav Petr, Praha 1948. 2. vydání.

130,00 Kč

Rudolf Škeřík, SYMPOSION, Praha 1928. Polo-pergamenová vazba. Obálka vevázána. Obsahuje věnování překladatele Alberta Vyskočila.

430,00 Kč

Neubert A., Praha 1939.

830,00 Kč

Miroslav Láth, Praha 1924.

130,00 Kč

Zmatlík a Palička, Praha 1926. Autorské vydání. Bhagavad - Gita vevázané.

530,00 Kč

J. Drašner - F. Peřina, Praha 1936. Díl 1. Polokožená vazba.

230,00 Kč

Orbis, Praha 1927. Polokožená vazba.

630,00 Kč

Česká akademie věd a umění v Praze, Praha 1929. Polokožená vazba.

630,00 Kč

Ludvík Brádáč, Praha 1919.

370,00 Kč

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1969. 1. vydání. obsahuje věnování od autora.

330,00 Kč

Družstevní práce, Praha 1936. Obsahuje mnoho fotografií. Polokožená vazba.

170,00 Kč

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1961. 1. vydání.

130,00 Kč

Nákladem S.V.U. Manes, Praha 1923. Obálka vevázaná. Obsahuje mnoho ilustrací.

1700,00 Kč

I. díl. Nákladem Cyrillo-methodějské kněhtiskárny, Praha 1881.

630,00 Kč

Rodina, Praha, bez datace. I. vydání.

530,00 Kč

Jazzpetit, 1982. Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

Jazzpetit, 1982. Obsahuje mnoho fotografií.

530,00 Kč

Katalog