Katalog

Nejnovější knihy

Ilustrace Mirko Hanák. Albatros Praha, 1987.

130,00 Kč

Ze sbírek J.S. Menšíka, J. Pleskáče, K. Orla, J. Soukupa a V. Švédy. Obálka, vazba, ilustrace, grafická úprava Jan Sládek. 1. vydání. Odeon Praha, 1983.

130,00 Kč

Ilustrace Mirko Hanák. SNDK Praha, 1967.

130,00 Kč

Co všechno zažil na zahraničních zájezdech s divadlem S+H. Řada fotografií. Mladá fronta Praha, 1960.

130,00 Kč

Ilustrace Jan Kudláček. Albatros Praha, 1983.

130,00 Kč

Vazba a ilustrace Kamil Lhoták. SPN Praha, 1962.

170,00 Kč

Ilustrace Jiří Trnka. 1. vydání. Západočeské nakladatelství Plzeň, 1990.

130,00 Kč

Brehmův život zvířat, díl 3. Nakladatelství J. Otto v Praze, 1926.

330,00 Kč

Brehmův život zvířat, díl 1. Nakladatelství J. Otto Praha, 1929.

130,00 Kč

Výtvarný odbor Umělecké besedy v Praze in memoriam 5. VII. 1945 roku 1946.

530,00 Kč

Vytiskly Moravské tiskařské závody, n.p., Ostrava.

230,00 Kč

Publikace vydána u příležitosti dvacátého výročí vzniku výrobně hospodářské jednotky.

230,00 Kč

Česká národní banka Praha, 2001.

170,00 Kč

Vydavatelstvo Slovenského fondu výtvarných umení, 1968.

230,00 Kč

BB/art s.r.o. Praha, 2005.

170,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1974.

130,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1980.

130,00 Kč

SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1981. 2. přepracované vydání.

230,00 Kč

Nakladatelství československých výtvarných umělců Praha,1956.

130,00 Kč

Junácká edice Praha, 1947.

230,00 Kč

Katalog