Katalog

Nejnovější knihy

"Kulturní historie Ruska". Pavel Dobrovský - BETA a Jiří Ševčík, Praha - Plzeň 2004.

"Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence". Torst, Praha 1995.

230,00 Kč

"Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách". Mladá fronta, Praha 1998. II. vydání.

Odeon, Praha 1991. I. vydání.

270,00 Kč

"Vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy". Portál, Praha 2000.

Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová, 2015.

230,00 Kč

"Umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranu?". Lidové Noviny, Praha 1995.

130,00 Kč

"Zmizelá Morava a Slezsko". S věnováním autora. Obsahuje mnoho fotografií. Paseka, Praha - Litomyšl 2011.

230,00 Kč

"Hledání Boba Dylana". 65. pole, Praha 2014.

270,00 Kč

"Lid píše svému vůdci - Neznámé dokumenty z moskevských archívů". Ikar, Praha 2008.

230,00 Kč

"Nároky výcviku v ozbrojených silách". Obsahuje mnoho ilustrací. Mladá fronta, Praha 2016.

170,00 Kč

"Encyklopedická příručka.". Ivo Železný, Praha 1994.

170,00 Kč

Garamond, Praha 2004. I., II. a III. drama ve IV. vydání, VI. drama ve II. vydání.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho fotografií. 1956-1986. Politickohospodářské vedení důlního závodu 24 VOKD k.p., Karviná 1986.

Obsahuje mnoho fotografií. Nakladatelství Miroslava Stejskala / Josefa Stejskala, Praha, Brno 1946.

630,00 Kč

Hezká anonymní obálka. Melantrich, Praha 1934. II. vydání.

130,00 Kč

Hezká anonymní obálka. Melantrich, Praha 1935. Překlad Jan Rybář.

130,00 Kč

Národní muzeum v Praze / Česká numismatická společnost, Praha 1991. České, moravské a slezské mince 10.-20. století.

630,00 Kč

"Sběratelská příručka". Česká numismatická společnost v Praze, Praha 1993. Vydáno jako členský výtisk.

430,00 Kč

2 svazky - I. díl: Řecké mince, II. díl: Římské mince. Česká numismatická společnost v Praze, Praha 1982, 1998. I. vydání, I. vydání (upravený dotisk).

530,00 Kč

Xerokopie. Příručka a přepočítávací tabulky. Bez tiráže.

230,00 Kč

Obsahuje ilustrace + 20 stran obrazové přílohy. Orbis, Praha 1955.

330,00 Kč

"Šokující okamžiky v dějinách: vraždy, zrady a úklady". Obsahuje mnoho ilustrací. Perfekt, Bratislava 2005.

130,00 Kč

Katalog