Katalog

Nejnovější knihy

7 mapových příloh. Čs. akademie věd, Praha 1955.

230,00 Kč

10 příloh - skládací mapy. Academia, Praha 1973.

130,00 Kč

1. díl - Starší česká literatura. 2. díl - Literatura národního obrození. 3. díl - Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Čs. akademie věd, Praha 1959.

330,00 Kč

3. díl - Skladba. Academia, Praha 1987.

230,00 Kč

Herrmann a synové, Praha 1999.

330,00 Kč

H&H, Jinočany 1995. II. rozšířené vydání.

Ilustroval Zdeněk Burian. Jos. R. Vilímek, Praha 1949. V. vydání. Nesmrtelné romány Julia Vernea, Svazek 4.

330,00 Kč

OTTOVO, Praha 2001. I. vydání.

170,00 Kč

Reader's Digest Výběr, Praha 2002. III. vydání.

430,00 Kč

Prometheus, Praha 2008. IV. upravené vydání.

230,00 Kč

Československý spisovatel, Praha 1964. I. vydání.

230,00 Kč

Nakladatelství technické literatury - Práce, Praha 1976. II. přepracované vydání. Polytechnická knižnice.

130,00 Kč

"Pro školy střední, lycea, ústavy učitelské a školy obchodní." 176 map a plánů. 3. vydání. V. Neubert, Praha 1922.

130,00 Kč

Měřítko 1 : 25 000. Přéloha k publikaci VI. sjezdu čsl. inženýrů v Mor. Ostravě 1926. Profil Ostravsko-karvinskými karbonskými vrstvami od západu k východu 1 : 25 000. - Profil z rybnícké pánve přes Ostravu ku Frenštátu. - Situace 1 : 300 000.

830,00 Kč

"Úžasné putování T. S. Spiveta". Odeon, Praha 2010.

170,00 Kč

Ottovo nakladatelství, Praha 2003.

97,00 Kč

4 svazky. Lidové Noviny, Praha 1991. III. vydání.

530,00 Kč

Academia, Praha 1987. I. vydání.

130,00 Kč

Spisy Karla Poláčka. Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1999.

130,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. Slovart, Praha 2006.

270,00 Kč

2. vydání. Karel Vačlena, Mladá Boleslav bez data.

430,00 Kč

"Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem." Taschen-Slovart, Praha 2003.

170,00 Kč

Podpis a věnování autora L. Vymazalovi.1. vydání.Mladá fronta-Práce-Svoboda, Praha 1947.

530,00 Kč

Verše 1942-1945. Věnování autora L. Vymazalovi. 68. svazek - České básně. Fr. Borový, Praha 1946.

530,00 Kč

Originální věnování a podpis od P. Bezruče. Ilustrace - Max Švabinský. Čs. spisovatel, Praha 1952.

330,00 Kč

Katalog