Katalog

Nejnovější knihy

Martin Královec - Planeta9, Praha 2018. 1. vydání.

330,00 Kč

Martin Královec - Planeta9, Praha 2020. 1. vydání.

330,00 Kč

Martin Královec - Planeta9, Praha 2019. 1. vydání.

330,00 Kč

Odeon, Praha 1992.

170,00 Kč

Lidové noviny, Praha 2001.

530,00 Kč

Albatros, Praha 1987. 3. vydání. Ilustrovala Helena Zmatlíková.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2002. Dotisk 3. vydání.

230,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2020. Dotisk 1. vydání.

230,00 Kč

Portál, Praha 2015. 4., aktualizované vydání.

270,00 Kč

Argo, Praha 2020. 1. vydání.

130,00 Kč

Dokořán, Praha 2004. 1. vydání.

130,00 Kč

Odeon, Praha 1977. 1. vydání.

170,00 Kč

Vydalo Oddělení správy zámku a památkové péče OŠK Magistrátu města Karviné. Karviná 2005. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Katalog výstavy Šperky 1780-1860 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze 25.7./19.9. 1991. Obsahuje mnoho fotografií.

170,00 Kč

Muzeum starých tisků a lidové keramiky ve Štramberku. Nedatováno. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Vydalo Oddělení správy zámku a památkové péče OŠK Magistrátu města Karviné, Karvíná 2004. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Vydalo Oddělení správy zámku a památkové péče OŠK Magistrátu města Karviné, Karviná 2004. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Tilia, Šenov 1998. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Published by the Department of Castle Administration and Monument Care of the Office of the Secretary of the City of Karviná, Karviná 2002. 1st edition. Contains many photographs.

230,00 Kč

Rubico, Olomouc 1998. 1. vydání.

730,00 Kč

REFO, Praha. Nedatováno. Text v ruštině, němčině a angličtině.

130,00 Kč

F. Šimáček, Praha 1892.

230,00 Kč

Nakladatelství V. Kotrba, Praha 1948. 2. rozšířené vydání.

130,00 Kč

Knižní klub v edici Universum. Praha 2017. 1. vydání.

130,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1977. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Katalog