Katalog

Hornictví / Ostrava

Wart, Třinec 2003. Text v češtině, polštině,němčině, angličtině.

530,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010.

130,00 Kč

Vysoká škola báňská, Ostrava 1967.

130,00 Kč

Výrobky a jejich použití v průmyslu. S obrázky a grafy. Práce, Praha 1955.

330,00 Kč

Výjev z ostravských vysokých pecí.

530,00 Kč

Vydáno k sedmistému výročí založení Města Ostravy. Městský národní výbor v Ostravě, Ostrava 1967.

330,00 Kč

Vydal KP HM OKD, Ostrava 2003. Historie Dolu Julius Fučík.

230,00 Kč

Velká katastrální mapa - originální zákresy, před rokem 1948.

2300,00 Kč

Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Ostrava 1966. Kuriozita. Obsahuje podpis autora.

530,00 Kč

Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Ostrava - Radvanice 1966.

330,00 Kč

V. Poppa nástupce Ferra a.s. filiálka v Moravské Ostravě. Katalog nářadí, kovových výrobků a podobně. Bez datace, cca počátek století, více než 200 stran vyobrazení výrobků. Text v němčině.

1700,00 Kč

V. Mareš, Příbram 1945.

230,00 Kč

Útvar hlavního architekta města Ostravy, květen 1973.

530,00 Kč

Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

330,00 Kč

Univerzita Palackého Olomouc, 2011. Díl je věnovaný Moravské Ostravě.

530,00 Kč

Úder, Ostrava 1950.

230,00 Kč

Tilia Šenov, 2001.

230,00 Kč

Texty v češtině, angličtině a němčině. Obsahuje mnoho fotografií. Wart, Třinec 2000.

430,00 Kč

Text ve slovenštině. Katalog k výstavě. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica 1969.

230,00 Kč

Text v němčině. Witkowitz 1936.

1300,00 Kč

Text v němčině. Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1905.

130,00 Kč

Text v němčině. Prodejna Sdružených československých železáren, Ausgabe 1937.

530,00 Kč

Text v němčině. Obrazová publikace. Julius Kittl, Moravská Ostrava 1928.

1700,00 Kč

Katalog