Katalog

Hornictví / Ostrava

WART, Třinec 2015.

1300,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2012. Objevuje se vzácně.

2300,00 Kč

Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010.

130,00 Kč

Výstavnictví, Ostrava 1969. Řada fotografií a dobových reklam.

130,00 Kč

Vysoká škola báňská, Ostrava 1967.

130,00 Kč

Výrobky a jejich použití v průmyslu. S obrázky a grafy. Práce, Praha 1955.

330,00 Kč

Výjev z ostravských vysokých pecí.

530,00 Kč

Vydáno k sedmistému výročí založení Města Ostravy. Městský národní výbor v Ostravě, Ostrava 1967.

330,00 Kč

Vydal KP HM OKD, Ostrava 2003. Historie Dolu Julius Fučík.

230,00 Kč

Velká katastrální mapa - originální zákresy, před rokem 1948.

2300,00 Kč

Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Ostrava 1966. Kuriozita. Obsahuje podpis autora.

530,00 Kč

Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Ostrava - Radvanice 1966.

330,00 Kč

V. Poppa nástupce Ferra a.s. filiálka v Moravské Ostravě. Katalog nářadí, kovových výrobků a podobně. Bez datace, cca počátek století, více než 200 stran vyobrazení výrobků. Text v němčině.

1700,00 Kč

V. Mareš, Příbram 1945.

230,00 Kč

Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

330,00 Kč

Univerzita Palackého Olomouc, 2011. Díl je věnovaný Moravské Ostravě.

530,00 Kč

Úder, Ostrava 1950.

230,00 Kč

Tilia, Šenov u Ostravy 1998.

230,00 Kč

Tilia Šenov, 2001.

230,00 Kč

Tilia Šenov, 1999.

230,00 Kč

Texty v češtině, angličtině a němčině. Obsahuje mnoho fotografií. Wart, Třinec 2000.

430,00 Kč

Text ve slovenštině. Katalog k výstavě. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica 1969.

230,00 Kč

Katalog