Katalog

Knihy do roku 1900 / Národní obrození

Vídeň, 1825. Kniha je v němčině - švabach.

230,00 Kč

Text v řečtině. Sumptibus Ottonis Holtze, Lipsiae 1866.

330,00 Kč

V Kováni, 1836. Navržený životopis Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic.

430,00 Kč

ROMA, nedatováno.

130,00 Kč

Josef Roffina, 1882.

530,00 Kč

Připojena jest sbírka prostonárodních českých pořekadel. První vydání. V Kommissí u Františka Řivnáče, Praha 1852.

970,00 Kč

"Modlitby ranní. Pobožná vzdychání při prvním procitnutí ze sna." Psáno švabachem. Bez datace bez vydavatele.

530,00 Kč

Jakub Wallner, Vídeň bez datace.

330,00 Kč

Kněhkupectví Bedřicha Grosse, Olomouc 1880.

130,00 Kč

V. Řivnáč, Praha 1851. Z latiny přeložil Karel Vinařický.

430,00 Kč

Národní Jednota sw. Cyrilla a Methuda, Brno 1849.

330,00 Kč

Signováno autorem. F. Šimáček, Praha 1891.

130,00 Kč

VI. díl. Rytíř z Schenfeldu, Praha 1827.

230,00 Kč

III. díl. Rytíř z Schenfeldu, Praha 1826.

230,00 Kč

Jan Nejedlý, Praha 1829.

830,00 Kč

Rudolf Rohrer, Brno 1836.

630,00 Kč

Knížecí arcibiskupská knihtiskárna, Praha 1951.

330,00 Kč

Připojena jest sbírka prostonárodních českých pořekadel. První vydání! V Kommissí u Františka Řivnáče, Praha 1852.

830,00 Kč

Mnoho ručně kolorovaných litografií. Ein Inbegriff des Wissenswürdigsten und Unterhaltendsten aus den Gebieten der Naturgeschichte, Naturlehre, Länder- und Völkerkunde, Weltgeschichte, Götterlehre etc. Mit vielen colorirten und schwarzen Abbildungen Text v němčině. S mnoha ilustracemi. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart 1847.

3300,00 Kč

Bez vydavatele a bez datace.

130,00 Kč

Katalog