Katalog

Kuchařky / Knihy o jídle a pití / Rady ženám

Ženský odbor Národního souručenství, Mor. Ostava-Vítkovice 1941.

170,00 Kč

Výzkumný ústav mlýnského a pekárenského průmyslu, Praha bez datace.

530,00 Kč

Vydavatelství obchodu, Praha 1962.

130,00 Kč

Výběr Readers Digest, Praha 2003.

130,00 Kč

Volvox Globator, Praha 1988.

330,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1940. 2. vydání.

130,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1925.

830,00 Kč

Velký módní katalog- řada barevných příloh, obsáhlé. New York, N.Y., U.S.A. 1980.Text v angličtině.

1300,00 Kč

Úschova zeleniny pro kuchyň. Škůdcové a choroby na zelenině a ochrana proti nim. A. Naubert, Praha 1946.

230,00 Kč

Unikátní průvodce víny celého světa. Mnoho obrázků. Balios a Knižní klub, Praha 1999.

330,00 Kč

Unikátní průvodce víny celého světa. Gemini, Bratislava 1993.

170,00 Kč

Umění obsluhy. Text v němčině. Mnoho obrázků. Heinrich Killinger, Nordhausen am Harz 1937.

130,00 Kč

Ukázka přirozeného vývoje ženského oděvu, černobílé dobové fotografie. Nákladem B.Kočího, Praha 1908.

630,00 Kč

Text ve slovenštině. Mnoho fotografií. Osveta, Martin 1986. 1. vydání.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Wehle Höfels, Wien, Zürich 1933.

230,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Süddetsches Verlags-Institut, Stuttgart 1908?.

170,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Obsahuje brožované přílohy Mann und Weib, Geschlechtskrankheiten a Die Entwickelung des Menschen bis zur Geburt- litografické přílohy?. Oesterreichische Verlagsgesellschaft, Wien nedatováno.

230,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. A. Hartleben´s Verlag, Wien, Pest, Leipzig 1888.

330,00 Kč

Text v němčině. Maggi Gesellschaft, Berlin.

130,00 Kč

Text arabsky. Mnoho obrázků. Rok 1951.

230,00 Kč

Katalog