Katalog

Technika / Odborná

"Sbírka řešených příkladů. Určeno studentům a učitelům středních škol k běžnému opakování, přípravě k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ.", SSŠP, Opava 2006. I. vydání.

170,00 Kč

Karel Synek, Praha 1939.

170,00 Kč

Lidové noviny, Praha, 2007. I. vydání.

1. vydání. SNTL-Alfa, Praha -Bratislava 1978.

170,00 Kč

Slovart, Praha 2013.

130,00 Kč

Portál, Praha, 2009. 1. vydání.

350,00 Kč

Portál, Praha, 1999.

230,00 Kč

Československá akademie věd, Praha, 1955.

230,00 Kč

1. vydání. Academia, Praha 1972.

230,00 Kč

1. - 6. vydání. 2. díl.- 3. vydání. Academia, Praha 1974 - 1976.

Pro lidové školy umění. Obsahuje fotografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968. 1. vydání.

170,00 Kč

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956.

230,00 Kč

Computer Press, Brno 2004.

130,00 Kč

Ilustrovaná encyklopedie věd technických. 5. díl. Borský a Šulc, Praha 1930.

230,00 Kč

Text slovenský. 1. a 2. díl. 1. vydání. ALFA, Bratislava 1980.

230,00 Kč

1. a 2. díl. SNTL, Praha 1988.

430,00 Kč

1. vydání. SNTL-Alfa, Praha 1969.

Taschenbuch für elektrotechniker. Text v němčine. 1. a 2. díl. Wilhelm Ernst und sohn, Berlin 1921.

530,00 Kč

Konstruktér - sbírka technických spisů. 3. číslo sbírky. Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, Praha 1943.

230,00 Kč

Katalog