Katalog

Technika / Odborná

Prometheus, Praha 2008. IV. upravené vydání.

230,00 Kč

Academia, Praha 1987. I. vydání.

130,00 Kč

1. část - Německo 1919-1945. Ares, Praha 1997. 1. vydání.

430,00 Kč

2 svazky - I. a II. díl. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1961, 1962. I. vydání.

430,00 Kč

"Sbírka řešených příkladů. Určeno studentům a učitelům středních škol k běžnému opakování, přípravě k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ.", SSŠP, Opava 2006. I. vydání.

Karel Synek, Praha 1939.

170,00 Kč

Lidové noviny, Praha, 2007. I. vydání.

1. vydání. SNTL-Alfa, Praha -Bratislava 1978.

170,00 Kč

Slovart, Praha 2013.

130,00 Kč

Portál, Praha, 2009. 1. vydání.

350,00 Kč

Portál, Praha, 1999.

230,00 Kč

Československá akademie věd, Praha, 1955.

230,00 Kč

1. vydání. Academia, Praha 1972.

230,00 Kč

1. - 6. vydání. 2. díl.- 3. vydání. Academia, Praha 1974 - 1976.

Pro lidové školy umění. Obsahuje fotografie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1968. 1. vydání.

170,00 Kč

Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956.

Computer Press, Brno 2004.

130,00 Kč

Katalog