Katalog

Technika / Odborná

Univerzita Karlova, Praha 1982. I. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

430,00 Kč

Příručka pro VŠ technického směru, 2 svazky, SNTL / ALFA, Praha 1976.

230,00 Kč

Univerzita Karlova, Praha 1983.

430,00 Kč

Dopravní nakladatelství, Praha 1955.

530,00 Kč

Technický průvodce svazek čtvrtý. Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1953. VII. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

230,00 Kč

Neobjevuje se. I. L. Kober, Praha 1891.

330,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1899.

230,00 Kč

"Současný stav a perspektivy rozvoje". Společné vydání socialistických nakladatelství, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1961. I. vydání.

130,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1972. I. vydání. Vložené přílohy.

230,00 Kč

"Sto snadných pokusů z fysiky, chemie a prací amatérských". Nakladatelství učitelstva českoslovanského, Josefa Rašína, Praha 1918.

130,00 Kč

Zemský archív v Opavě - Státní okresní archív Frýdek-Místek, 2013.

330,00 Kč

Průmyslové vydavatelství, Praha 1951.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1977, 1978.

330,00 Kč

"Učebnice pro pedagogické fakulty". Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1965.

170,00 Kč

SPN - pedagogické nakladatelství, Praha 1999. IV. vydání.

130,00 Kč

Fr.Borový, Praha 1948.

330,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1952. III. doplněné vydání.

330,00 Kč

Práce / Roh, Praha 1957. II. vydání. Kuriozita.

130,00 Kč

Vlastním nákladem, Praha 1892. 14 tabulek, některé litografické.

1300,00 Kč

Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.

130,00 Kč

Katalog