Katalog

Technika / Odborná

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1986-1988. 1. vydání. 2 svazky.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1965-1966. 1. vydání. 2 svazky.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1953. 1. vydání. Obsahuje mnoho ilustrací.

130,00 Kč

ČSAV, Praha 1961. 1. vydání.

130,00 Kč

Universita J. E. Purkyně, Brno 1984. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1961. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1956. 1. vydání.

230,00 Kč

ČSAV, Praha 1974. 3. vydání.

230,00 Kč

Alfa, Bratislava 1972. 5. zmenené vydanie. Text ve slovenštině. Velmi podrobné.

330,00 Kč

ČSAV, Praha 1961. 1. vydání. Text česky, rusky,německy,francouzsky,italsky,anglicky.

430,00 Kč

Sobotáles, Praha 2003. II. přepracované a doplněné vydání.

230,00 Kč

Berlin 1911. Kožená vazba.

170,00 Kč

Státní ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, Praha 1948. 1. vydání.

130,00 Kč

Práce, Praha 1947. Polokožená vazba, obálka vevázána. Mnoho vyobrazení.

430,00 Kč

Svojtka, Praha , 2004. Aktualizovaný dotisk 1. českého vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Průmyslové vydavatelství, Praha 1952. Obsahuje mnoho technických ilustrací.

130,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2002. 3. revidované vydání.

170,00 Kč

Národní památkový ústav, Ostrava 2016. Text v češtině a angličtině.

230,00 Kč

Academia, ČSAV, Praha 1977. 1. vydání.

130,00 Kč

Argo/Dokořán, Praha 2009.

330,00 Kč

Argo/Dokořán, Praha 2014. 1. vydání.

330,00 Kč

Paseka, Praha 2011. 1. vydání.

170,00 Kč

Academia, Praha 2006. 1. vydání.

170,00 Kč

Katalog