Katalog

Technika / Odborná

Praxe v mikroskopické laboratoři. Státní nakladatelství Praha 1948.

130,00 Kč

Scientia - pedagogické nakladatelství, Praha 1998. II. přepracované vydání.

270,00 Kč

Victoria Publishing, Praha 1996. I. vydání.

230,00 Kč

Optika a atomová fyzika pro vysoké školy. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1961

530,00 Kč

Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1953. I. vydání.

130,00 Kč

2 svazky. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1960, 1963. I. vydání.

170,00 Kč

"Fyzikální kompendium pro vysoké školy, díl III.". Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1965. II. vydání.

530,00 Kč

"S užitím druhého vydání Strouhalovy-Kučerovy mechaniky". Strouhalova experimentální fysika I. díl. Jednota československých matematiků a fysiků, Praha 1933.

330,00 Kč

2 svazky. Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha 1983, 1985. I. vydání.

530,00 Kč

"Úvod to theoretický fysiky I. díl". Československá akademie věd, Praha 1956. I. vydání.

330,00 Kč

Stručný návod k praktickému využití větrné síly. Obsahuje mnoho technických nákresů a několik fotografií. Neobjevuje se.Vydáno vlastním nákladem 1899.

1300,00 Kč

Nauka o technických materiálech, nástrojích, obráběcích strojích a výrobě ve strojnictví.3.rozšířené vydání, 1 200 obrázků. Nakladatelství Práce Praha 1949.

130,00 Kč

Návod i učebnice pro praktiky, učně a studenty odborných škol. Nakladatelství Práce Praha, 1950.

130,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha / Alfa, Bratislava 1974. II. vydání.

130,00 Kč

"150 let plynárenství v Čechách a na Moravě". Obsahuje mnoho ilustrací. ATYPO, Praha 1997.

170,00 Kč

Obsahuje mnoho ilustrací. MILPO, Praha 1997.

170,00 Kč

"pro hornické učební a studijní obory". Nakladatelství technické literatury, Praha 1984.

170,00 Kč

"Základy chemie a chemické výroby v praxi". Práce, Praha 1950. Praktické a studijní přehledy práce sv. 2.

130,00 Kč

Učební text pro střední prům. školy hornické. Druhé, doplněné vydání. SNTL, Praha 1962.

530,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1954.

130,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1981. I. vydání.

530,00 Kč

"Základy stavitelského rýsování". Obsahuje mnoho ilustrací. Práce, Praha 1959.

130,00 Kč

"Rozbor surového železa a oceli". Průmyslové vydavatelství / Československé hutě, Praha 1950. I. vydání.

170,00 Kč

"Následky atomových výbuchů". Obsahuje mnoho ilustrací. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1957.

130,00 Kč

"Nová věda - bioastronomie". obsahuje ilustrace. Paseka, Praha/Litomyšl 2011. Edice Fénix.

230,00 Kč

Katalog