Katalog

Technika / Odborná

Mladá fronta, Praha 2002. Dotisk 3. vydání.

230,00 Kč

Panorama, Praha 1990. 1. vydání. Vystřihovánka.

330,00 Kč

Svět sovětů, Praha 1954. 1. vydání.

230,00 Kč

Wien, 1906. text v němčině

530,00 Kč

Jednota soukromých zaměstnanců v průmyslu a výrobních živnostech, Praha 1940. 5. vydání.

230,00 Kč

Vlastním nákladem Brno-Královo Pole 1930.

130,00 Kč

Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1989. 1. vydání.

230,00 Kč

Nakladatelství dopravy a turistiky, Praha 1996. 1. vydání. Text slovensky. Nevyskytuje se.

530,00 Kč

Merkur, Praha 1977. 11. vydání. Stavební plány a návody pro modeláře - technické kroužky a školy.

230,00 Kč

Alfa, Bratislava, 1989. 1. vydání. Text slovensky. Obsahuje mnoho obrázků a tabulek.

230,00 Kč

Jos.R.Vilímek, Praha 1946. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1963. Chov dobytka atd, velmi podrobné. 1. vydání.

330,00 Kč

Organisační společnost československá, Praha. nedatováno,

230,00 Kč

Organisační společnost československá, Praha. nedatováno.

430,00 Kč

SNTL, Praha 1970. 1. vydání.

270,00 Kč

I.L.Kober, Praha nedatováno. Obsahuje dobová vyobrazení a plánky.

530,00 Kč

Josef Koch, Praha 1909. 10. vydání.

130,00 Kč

Ostrava-Radvanice, 1987. Samostatná publikace č. 34. Mnoho vyobrazení.

170,00 Kč

Text v němčině. Prodejna Sdružených československých železáren, Ausgabe 1937.

230,00 Kč

Katalog