Katalog

Technika / Odborná

Academia, Praha 2006. 1. vydání.

170,00 Kč

České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer), Praha 1927. Polokožená vazba. 3. doplněné, rozšířené a přepracované vydání.

730,00 Kč

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1960. Nevyskytuje se.

830,00 Kč

Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava 1965-1966. Text v slovenštině. 2 svazky.

470,00 Kč

Academia, Praha 1984.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1983. 1. vydání.

130,00 Kč

Český geologický ústav, Praha 1992. 1. vydání.

230,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2008. 1. vydání.

170,00 Kč

Mladá fronta, Praha 2007. 1. vydání.

170,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1954. Ilustroval Theodor Rotrekl. 1. vydání.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1985. 2. vydání.

230,00 Kč

Ministerstvo hutní průmyslu a rudných dolů. Hlavní správa odbytu. Nedatováno.

230,00 Kč

Elektrotechnický svaz československý, Praha 1950. 5. vydání.

170,00 Kč

Elektrotechnický svaz Československý, Praha 1946.

170,00 Kč

Orbis, Praha 1946.

130,00 Kč

I. L. Kolber, Praha 1947. 4. doplněné vydání.

130,00 Kč

Academia, Praha 2006. 1. vydání.

230,00 Kč

Aventinum, Praha 1991. Obsahuje mnoho ilustrací.

230,00 Kč

Eduard Gaeblers, Liepzig 1925. Text v němčině. Obsahuje mapy hviezdnej oblohy.

330,00 Kč

SPN, Praha 1958. 1. vydání.

430,00 Kč

Mladá fronta, Praha 1957. 1. vydání.

130,00 Kč

ČSAV, Praha 1955. 4. vydání.

130,00 Kč

Katalog