Katalog

Technika / Odborná

Fr. Borový, Praha 1938. Pouze díl II. Obsahuje mnoho ilustrací.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1966. 1. vydání.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1966. 1. vydání, Kurs technických znalostí.

130,00 Kč

Spolek československých inženýrů pobočka Ostrava 1947.

1300,00 Kč

Doležalovo nakladatelství, Červený Kostelec, 1942. 1. vydání. Ilustrace Batěk-Sommer.

230,00 Kč

SNTL, Praha 1955. 1. vydání.

430,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2009.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2005.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2008.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2008.

130,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2008.

270,00 Kč

Academia, Praha 2007. 4. vydání.

130,00 Kč

Kopp, České Budějovice, 2004.

130,00 Kč

Jednota českých matematiků, Praha 1899.

530,00 Kč

SNTL- Nakladatelství technické literatury, Praha 1986. Obsahuje mnoho ilustrací.

230,00 Kč

SNTL, Praha 1962.

230,00 Kč

Slovart, Praha 2011. Fotografie: José Luis Hausmann

170,00 Kč

Naše vojsko, Praha 1966.

130,00 Kč

Praha, 1948.

130,00 Kč

Josef Elstner, Praha 1937.

330,00 Kč

Katalog