Katalog

Technika / Odborná

Nákladem společnosti chemické, Praha 1926.

530,00 Kč

Academia ČSAV, Praha 1989. 1. vydání. Text v angličtině. Obsahuje mnoho vyobrazení.

530,00 Kč

Třinecké železárny VŘSR u příležitosti 125 let Třineckých železáren, 1964. Druhé doplněné vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1905. Díl 1. Text v němčině. Obsahuje mnoho grafů a technických kreseb.

130,00 Kč

Čin, Praha 1940.

130,00 Kč

Svoboda, Praha 1948. 1. vydání. Orig.litografie K.Lhoták

970,00 Kč

Academia, Praha, 1980. 1.vydání. Obsahuje ilustrace a fotografie.

130,00 Kč

Argo, Praha, 2014. 1.vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

370,00 Kč

SNTL, Praha, 1978. 1.vydání.

270,00 Kč

SNTL/SVTL, Praha, 1966. 1.vydání. Obsahuje mnoho fotografií a ilustrací.

330,00 Kč

Státní nakladatelství, Praha 1948. 1. vydání. Obsahuje mnoho technických kreseb.

330,00 Kč

Zdravotnické nakladatelství, Praha 1952. 1. vydání.

130,00 Kč

Státní nakladatelstvý technické literatury, Praha, 1957.

170,00 Kč

Gremium elektrotechniků v Olomouci, 1940. 3. úplně přepracované vydání.

270,00 Kč

Josef Kolář Praha, 1878. Chybí 5. díl. F.Šimáček Praha 1880,1882,1884. Polokožená vazba.

830,00 Kč

Technicko-vědecké vydavatelství, Praha 1952. 1. vydání.

430,00 Kč

Prometheus, Praha 1999-2002. Dotisk 1. vydání. 2 svazky.

230,00 Kč

Prometheus, Praha 1999-2002. Dotisk 1. vydání. 2 svazky.

230,00 Kč

Nakladatelství Laser, Plzeň 2002. 1. vydání. Obsahuje mnoho vyobrazení.

170,00 Kč

Grada Publishing, Praha 2002. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Tatra Kopřivnice, Kopřivnice 1975. 1. vydání.

330,00 Kč

Academia, Praha 2006. 1. vydání.

170,00 Kč

Katalog