Katalog

Hornictví / Ostrava

Příručka pro inženýry. Wilhelm Ernst a synové, Berlín 1936. Doplněno detailními nákresy, tabulkami, výpočty.

130,00 Kč

Nakladatelství Ant. Pelze, Příbram 1947. Obálka Jaroslav Šefl a Václav Matthauser. I. vydání. Náklad 2 000 výtisků.

330,00 Kč

Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1933. Časopis lidové výchovy. Kompletní ročník IX. (1932-1933) Řídí Rudolf Tlapák.

830,00 Kč

V. Poppa nástupce Ferra a.s. filiálka v Moravské Ostravě. Katalog nářadí, kovových výrobků a podobně. Bez datace, cca počátek století, více než 200 stran vyobrazení výrobků. Text v němčině.

1700,00 Kč

Sestavil ředitel Rudolf Tlapák. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Ostrava 1936. Upravil Jan Sládek. Vložena originální grafika Jana Sládka. Vzadu dobové reklamy.

330,00 Kč

Saisona 1927-1928. Nápovědové Nár. divadla v Mor. Ostravě, Ostrava 1928.

530,00 Kč

Berg- und Hüttenmännische Zeitschrift. Text v němčině. Ročník 69.. Druhá polovina roku 1933, číslo 27-52. Berlin 1933.

830,00 Kč

Text v němčině. 2 svazky. Mnoho nákresů a tabulek. Wilhelm Ernst und Sohn, Berlín 1896.

630,00 Kč

Gymnázium v Moravské Ostravě- výroční zpráva. Text v němčině. Julius Kittls, Keller und Co., Moravská Ostrava nedatováno.

130,00 Kč

Perokresby Gustav Kafka. Amende a Holaň, M. Ostrava-Vítkovice nedatováno.

970,00 Kč

Odra, Moravská Ostrava 1912.

630,00 Kč

Text v němčině. Obrazová publikace. Julius Kittl, Moravská Ostrava 1928.

1700,00 Kč

Obálka J. Salač. Mnoho fotografií. Hanácká knihtiskárna, Olomouc 1942. 1. vydání.

830,00 Kč

Obsahuje také zprávu za školní rok 1934-1935. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1934 a 1935.

330,00 Kč

3 svazky. Obálka a vazba Jiří Ledr. Academia, Praha 1984, 1986 a 1988. 1. vydání.

830,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1977. 1. vydání.

230,00 Kč

Kuratorium Obchodní akademie, Ostrava 1947-1948.

130,00 Kč

Kuratorium Obchodní akademie, Moravská Ostrava 1938-1939.

130,00 Kč

Kuratorium Městské čsl. obchodní akademie, Moravská Ostrava 1937.

130,00 Kč

Obálka F. Mašek. Práce, Praha 1950. Svazek č. 51 z edice Technické příručky Práce.

330,00 Kč

Průmyslové nakladatelství, Praha 1950.

330,00 Kč

Časopis lidově výchovný. Ročník II.. 10 čísel. Kulturní rada pro širší Ostravsko, Moravská Ostrava 1925-26.

430,00 Kč

Katalog výrobků Nové Huti. Nová huť Klementa Gottwalda, Ostrava 1974.

230,00 Kč

Gymnázium v Moravské Ostravě- výroční zpráva. Text v němčině. Julius Kittls, Moravská Ostrava 1939.

230,00 Kč

Text v němčině. Prodejna Sdružených československých železáren, Ausgabe 1937.

530,00 Kč

Katalog