Katalog

Kuchařky / Knihy o jídle a pití / Rady ženám

Obálka, vazba a grafická úprava Zdeněk Rossmann. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1960. 1. vydání

270,00 Kč

Mnoho obrázků. J. Bareš a K. Till, Jevíček 1938.

130,00 Kč

Mnoho barevných příloh. Odborné kursy vaření, Praha.

230,00 Kč

Kadeřnictví. Text ve slovenštině. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava 1958. 1. vydání.

330,00 Kč

Text v němčině. Maggi Gesellschaft, Berlin.

130,00 Kč

Mnoho fotografií. Výzkumný ústav pro průmysl pivovarnický, Praha 1898.

830,00 Kč

Mnoho fotografií a nákresů. Československá společnost chemická, Praha 1928. Svazek č. 2, sešit 4/10 z edice Chemická technologie.

170,00 Kč

Legiografie, Praha 1932.

130,00 Kč

Text ve slovenštině. Mnoho fotografií. Osveta, Martin 1986. 1. vydání.

130,00 Kč

Text arabsky. Mnoho obrázků. Rok 1951.

230,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Obsahuje brožované přílohy Mann und Weib, Geschlechtskrankheiten a Die Entwickelung des Menschen bis zur Geburt- litografické přílohy?. Oesterreichische Verlagsgesellschaft, Wien nedatováno.

230,00 Kč

Nakladatelství literatury pro zahrádkáře a zahradníky, Chrudim 1935.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. Süddetsches Verlags-Institut, Stuttgart 1908?.

170,00 Kč

II. díl. Fotografie Chmel, J., Hnízdo, V.. Peorkresby Běhounková, J., Bursa, J.. Mnoho obrázků. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1965.

230,00 Kč

Mnoho obrázků. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1957. 1. vydání.

170,00 Kč

Umění obsluhy. Text v němčině. Mnoho obrázků. Heinrich Killinger, Nordhausen am Harz 1937.

130,00 Kč

Nauka o potravinách- obiloviny, luštěniny, koření houby, cukrovinky a podobně. Velmi podrobné informace k jeddnotlivým druhům potravin. 1. svazek. Tiskové podniky ústředního svazu čs. průmyslníků, Praha 1937.

230,00 Kč

2 svazky. Mnoho obrázků. Centra, Děčín nad Labem nedatováno.

370,00 Kč

Ročník I.. 10 čísel. Praha 1933.

170,00 Kč

Unikátní průvodce víny celého světa. Mnoho obrázků. Balios a Knižní klub, Praha 1999.

330,00 Kč

Mnoho obrázků. Perfekt, Bratislava 1996.

130,00 Kč

Mnoho obrázků. Reader´s Digest Výběr, Praha 1998. 1. vydání.

330,00 Kč

Mnoho obrázků. Neografie, Martin 1993.

130,00 Kč

Text v němčině. Mnoho obrázků. A. Hartleben´s Verlag, Wien, Pest, Leipzig 1888.

330,00 Kč

Katalog