Katalog

Hornictví / Ostrava

Vytiskly Moravské tiskařské závody, n.p., Ostrava.

230,00 Kč

Publikace vydána u příležitosti dvacátého výročí vzniku výrobně hospodářské jednotky.

230,00 Kč

Městský národní výbor v Ostravě, Ostrava 1965.

230,00 Kč

1. vydání. Repronis Ostrava, 2004.

130,00 Kč

1. vydání. Tilia v Šenově u Ostravy pro statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy, 2007.

170,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013. Velmi obsáhlé dějiny Ostravy, rozebráno, nevyskytuje se.

1300,00 Kč

Profil, Ostrava 1971. 1. vydání.

330,00 Kč

Oddíl kopané TJ VŽKG - 1972

230,00 Kč

Národní památkový ústav Ostrava, 2014. 1. vydání.

230,00 Kč

Hornicko-geologická fakulta VŠB Ostrava, 1978. Vevázáno Pivní zákon.

230,00 Kč

Krajské nakladatelství Ostrava, 1963.

730,00 Kč

SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu, 2008.

430,00 Kč

1. vydání. Krajský národní výbor v Ostravě, 1954.

130,00 Kč

Neobjevuje se. Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2009.Obsahuje mnoho fotografií.

730,00 Kč

Libri Praha, 2003.

330,00 Kč

Profil, 1967.

170,00 Kč

Sankt-Petěrburg, 2013, 2008. Obsahuje mnoho fotografií. Text v ruštině,angličtině.

330,00 Kč

1. vydání. Národní památkový ústav,územní odborné pracoviště v Ostravě, 2018. Obsahuje mnoho fotografií, kreseb, leteckých snímků.

470,00 Kč

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2014.

230,00 Kč

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2009.

430,00 Kč

Splněním úkolů 6. pětiletého plánu vstříc XVI. sjezdu KSČ. KSČ Ostrava, 1978.

130,00 Kč

Všechny síly strany a lidu za důsledné plnění linie XVII. sjezdu KSČ. KSČ Ostrava, 1988.

130,00 Kč

V 7. pětiletce údernicky k vyšší efektivnosti a kvalitě veškeré práce. KSČ Ostrava, 1981.

130,00 Kč

8. pětiletka - pětiletka tvůrčího myšlení a tvořivé práce. KSČ Ostrava, 1986.

130,00 Kč

Katalog