Katalog

Hornictví / Ostrava

Slezský studijní ústav v Opavě, Opava 1955.

230,00 Kč

Slezský studijní ústav v Opavě, Opava 1955.

230,00 Kč

Železniční muzeum moravskoslezské, Ostrava 2015. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Tilia, Šenov u Ostravy 1997. 1. vydání.

230,00 Kč

Sfinga, Ostrava 1995. 1. vydání.

230,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1963. 1. vydání.

230,00 Kč

Profil, Ostrava 1983. 1. vydání.

230,00 Kč

Profil, Ostrava 1974. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Kolekce listů s fotografiemi, kresbami, grafikami a písněmi. Tři díly: Hojden, Karel: Havířské písně; Hojden, K. - Vandas, J.: Hornické písně; Čáka, Jan: Poezie hlubin.

230,00 Kč

Vydavatelství CDL Design, Ústí nad Labem 2004. 2 svazky. Obsahuje řadu vyobrazení.

930,00 Kč

Kulturní řada pro širší Ostravsko, Ostrava 1936.

330,00 Kč

1828-1928. Obrazová publikace, mnoho příloh. Julius Kittl, Moravská Ostrava 1928.

2300,00 Kč

Úřad městského obvodu Ostrava-Stará Bělá, 1997 k 725. výročí první zmínky o Staré Bělé

530,00 Kč

Nakladatelství technické literatury, Praha 1979. 1. vydání.

270,00 Kč

SNTL, Praha 1986. 1. vydání.

130,00 Kč

SNTL, Praha 1983. 1. vydání.

130,00 Kč

Katalog