Katalog

Hornictví / Ostrava

Občanské sdružení Za starou Ostravu, 2005.

330,00 Kč

Soubor replik dobových pohlednic. Jan Tejkal, 1997. 8 pohlednic.

130,00 Kč

ERA, Ostrava 2003. 3. vydání. Obsahuje mnoho fotografií a jako přílohu katastrální mapu centra Ostravy.

830,00 Kč

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 2006.

130,00 Kč

Librex, Ostrava 1996. 1. vydání.

130,00 Kč

Orbis, Praha 1950.

130,00 Kč

ČSAV, Praha 1974. 3. vydání.

230,00 Kč

Odbor kultury ONV Příbram, 1956. Obsahuje 12 kusů grafických tisků s historických úvodem.

330,00 Kč

FMPE ve spolupráci s redakcí Ostravsko-karvinský horník.1986.

330,00 Kč

Krásné dobové pohlednice. Texty v češtině, angličtině a němčině. Wart, Třinec 2000.

330,00 Kč

Berlin 1911. Kožená vazba.

170,00 Kč

Útvar hlavního architekta města Ostravy 1988.

230,00 Kč

Propagace k.p. Vítkovice s muzeem Vítkovice, 1983. Text německy, rusky, anglicky.

170,00 Kč

Ředitelská konference Ostravsko-Karvinského kamenouhelného revíru, Ostrava 1928-31.Obsahuje mnoho vyobrazení, map a schémat. 5 svazků.

8300,00 Kč

Spolek československých inženýrů, Ostrava 1926. Vzadu mapa Přehledná mapa Ostravsko Karvinského kamenouhelného revíru.

1300,00 Kč

Obvodní správa M.V.S. v M. Ostravě. Nedatováno

530,00 Kč

Řada dobových fotografií z Ostravy. Profil, Ostrava 1970. řada dobových fotografií.

230,00 Kč

Důl ČSA - MONTANEX, Ostrava 2008. Obsahuje mnoho fotografií.

230,00 Kč

Prometheus, Praha 1939. Obsahuje mnoho dobových fotografií, kreseb..

230,00 Kč

Obálka a vazba V. Beránek a I. Straňák. Mnoho obrázků. Profil, Ostrava 1985. 1. vydání.

430,00 Kč

Alfa, Bratislava 1977. 1. vydání. Text ve slovenštině.

130,00 Kč

Katalog