Katalog

Hornictví / Ostrava

Novinka! Vydal spolek Fiducia, Ostrava 2023. Řada obrazových příloh a dobových fotografií Ostravy. Objemná publikace týmu ostravských historiků (Martin Jemelka, Gabriela Pelikánová, Romana Rosová, Martin Strakoš, Radomír Seďa) se věnuje Ostravě v dobách prvního českého starosty Moravské Ostravy Jana Prokeše – kromě životopisu této významné ostravské osobnosti přináší řadu informací také o architektonickém rozvoji města zejména za první republiky a řadu nových informací o zásadních stavbách, ...

400,00 Kč

Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1905. Díl 1. Text v němčině. Obsahuje mnoho grafů a technických kreseb.

130,00 Kč

Profil, Ostrava, 1985. 1. vydání. Obsahuje fotografie.

330,00 Kč

Profil, Ostrava, 1983. 1.vydání. Obsahuje i fotografie.

330,00 Kč

Profil, Ostrava, 1981. Obsahuje i fotografie.

330,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013. Velmi obsáhlé dějiny Ostravy, rozebráno, nevyskytuje se.

1300,00 Kč

Vlastním nákladem vydal Radovan Šťastný, Ostrava 2011. 1. vydání.

630,00 Kč

Krásné dobové pohlednice. Texty v češtině, angličtině a němčině. Wart, Třinec 2000.

370,00 Kč

Prostor - architektura,interiér,design, 2013. 1. vydání.

430,00 Kč

FOIBOS, Praha 2008. 1. vydání.

330,00 Kč

KANT, Praha 2006. 1. vydání. Dedikace autora.

230,00 Kč

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih, 2017. 1. vydání.

430,00 Kč

Statutární město Ostrava, 2017. 1. vydání.

430,00 Kč

Soukromý tisk ze cvičné školní dílny odborné obvodové školy grafické v Mor.Ostravě, 1940. Výtisk č. 11/100. Hezká obálka v avantgardním duchu.

230,00 Kč

Kulturní rada pro širší Ostravsko jako Kraj.ústředí okresních osvět.sborů v M.Ostravě. 1932-33.

130,00 Kč

Slezské zemské muzeum Opava 2019.

170,00 Kč

AVE Centrum, Opava 2005. 2. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

330,00 Kč

Slezský studijní ústav v Opavě, Opava 1955.

230,00 Kč

Slezský studijní ústav v Opavě, Opava 1955.

230,00 Kč

Profil, Ostrava 1974. 1. vydání. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

Kolekce listů s fotografiemi, kresbami, grafikami a písněmi. Tři díly: Hojden, Karel: Havířské písně; Hojden, K. - Vandas, J.: Hornické písně; Čáka, Jan: Poezie hlubin.

230,00 Kč

Vydavatelství CDL Design, Ústí nad Labem 2004. 2 svazky. Obsahuje řadu vyobrazení.

930,00 Kč

Katalog