Katalog

Hornictví / Ostrava

Ediční středisko VŠB, Ostrava 1968.

170,00 Kč

Anagram, Ostrava 2005. CD. Text v češtině a angličtině.

330,00 Kč

Krásné dobové pohlednice. Texty v češtině, angličtině a němčině. Wart, Třinec 2000.

430,00 Kč

Městský obvod Michálkovice 2009. Věnování autora.

230,00 Kč

Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100000 - Josef Aust. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha 1997.

330,00 Kč

Ostrava, 1978

230,00 Kč

KNV, Ostrava, 1961-1962. 6 čísel.

130,00 Kč

Svaz kovodělníků, Praha 1930.

130,00 Kč

Nakladatelství V. Poláčka, Praha 1946.

170,00 Kč

Původních 5 svazků svázaných do dvou knih s původními obálkami. Nákladem Al. Zelinky v Mar. Horách u Mor. Ostravy. Bez datace.

230,00 Kč

A. Zelinka, Mariánské Hory, nedatováno.

170,00 Kč

Fr.Tůma, Moravská Ostrava, nedatováno.

130,00 Kč

Obec Háj ve Slezsku 1995. Okupace-Odboj-Osvobození 1938-1945.

130,00 Kč

Krajské nakladatelství, Ostrava 1958.

130,00 Kč

Městský obvod Michálkovice, 1995.

170,00 Kč

Útvar hlavního architekta města Ostravy, květen 1973.

530,00 Kč

Dolování v ČSR, Verlag Priebatschs buchhandlung Breslau, 1939.

530,00 Kč

Přednostní výtisk s 8 orig. lepty signovanými autorem - V. Silovský.

3300,00 Kč

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2013. Velmi obsáhlé dějiny Ostravy, rozebráno, nevyskytuje se.

970,00 Kč

Městský Dům Osvěty Ostrava. Divadlo Poezie.

130,00 Kč

Katalog