Katalog

Kuchařky / Knihy o jídle a pití / Rady ženám

Praha, 1930.

130,00 Kč

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a Powiatem Raciborskim, 2018.

170,00 Kč

Průmyslové vydavatelství, Praha 1952. Řada vyobrazení a schémat.

130,00 Kč

Státní zemědělské nakladatelství Praha, 1979.

130,00 Kč

First Frances Lincoln edition 2015. Photographs by Lara Platman and Allan MacDonald. Text v angličtině.

130,00 Kč

First published in Great Britain, 1997. Text v angličtině. Obsahuje mnoho fotografií.

130,00 Kč

J. N. Jindra Praha, 1930.

1700,00 Kč

Výroba mýdel, margarinu, olejů, vosků. Část mydlařství, výroba svíček a podobně. Velmi podrobné, mnoho nákresů. Československá společnost chemická, Praha 1933.

730,00 Kč

1. vydání. Readerś Digest Výběr Praha, 2008.

130,00 Kč

Spektrum GrafiK, 2006. 1. české vydání.

130,00 Kč

Smart Press, Praha 2010. 1. vydání. 440 stran, 21x22 cm. R. Stav: Obsahuje mnoho fotografií

170,00 Kč

Jiří Macháček, Karlovy Vary 1947.

330,00 Kč

Masarykův lidovýchovný ústav, Praha. Obsahuje ilustrace Emila Weissa.

130,00 Kč

Konservování pokrmů v pokrmových zásobnících. Al. Volf, Jevíček 1943.

130,00 Kč

Pražská akciová tiskárna, Praha, 1923. 3. opravené a doplněné vydání.

330,00 Kč

Lidové noviny, Praha, 2002. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

Kentaur/ Polygrafia, Praha, 1994. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

Kentaur/Polygrafia, Praha, 1993. Obsahuje fotografie.

130,00 Kč

Readers Digest Výběr, Praha 2010. 1. vydání.

130,00 Kč

Bohuslav Šimáček, Praha. 1900. Ročník XXX, 24 čísel + střihy v příloze. Modní příloha ku Světozoru. Obsahuje mnoho ilustrací.

3300,00 Kč

Tiskařské a vydavatelské družstvo, Praha 1949.

130,00 Kč

J. N. Jindra, Praha. Nedatováno. Obsahuje mnoho ilustrací a krejčovských střihů. Příloha - vzory a střihy na přešívky.

1300,00 Kč

Centra, Děčín nad Labem. Nedatováno.

130,00 Kč

Profil, Ostrava, 1980. 1. vydání. Obsahuje i recepty.

230,00 Kč

Katalog